×
1 Kies EITC/EITCA-certificaten
2 Online examens leren en afleggen
3 Laat uw IT-vaardigheden certificeren

Bevestig uw IT-vaardigheden en -competenties onder het Europese IT-certificeringskader van overal ter wereld, volledig online.

EITCA Academie

Standaard voor attestering van digitale vaardigheden door het European IT Certification Institute ter ondersteuning van de ontwikkeling van de digitale samenleving

UW GEGEVENS VERGETEN?

MAAK EEN ACCOUNT

A modern, innovatief en efficiënt openbaar bestuur is essentieel voor verdere groei van de EU. Of het zo zal zijn, hangt ook af van u en uw eGovernment-competenties.

WELKOM BIJ DE EITCA ACADEMY, EEN PAN-EUROPES IT-CERTIFICATIEKADER VOOR UW DIGITALE VAARDIGHEDEN FORMELE ATTESTATIE ONLINE

EITCA Academy groepeert relevante Europese IT-certificaten (EITC) in geselecteerde digitale vaardigheidsspecialisaties (beginnend met 150 uur curriculumreferentie-inhoud). EITC-certificaten (elk met 15 uur referentie-inhoud) zijn ook rechtstreeks toegankelijk.

GEBRUIK DE 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIE TOT – UW SUBSIDIE IS NU TOEGEPAST – U KUNT DOORGAAN

De subsidie ​​doet afzien van 80% vergoedingen van EITCA Academy Certification-programma's bij inschrijving door: . Uw subsidie ​​is nu geactiveerd. U kunt de subsidiecode naar uw e-mail sturen om deze later of op een ander apparaat te gebruiken.

EITCA/EG E-OVERHEID ACADEMIE

Europese certificeringsacademie voor informatietechnologie

eCompetencies Framework voor interoperatieve e-administratie.

EITCA/EG Academy is een certificeringsprogramma gericht op het openbaar bestuur met als doel de kloof in de verspreiding van IT-vaardigheden op alle niveaus van openbare diensten/bestuur in de EU te overbruggen.

EITCA/EG Academy richt zich op de IT-domeinen die het meest relevant zijn voor de werking van de overheid. Dit zijn voornamelijk kantoor- en beheersoftware, netwerkfundamentals, formele en praktische aspecten van informatiebeveiliging en de Europese eGovernment-programma's.

 

Bij het nastreven van een EU-norm voor certificering van IT-competenties bij het openbaar bestuur, worden tekortkomingen van IT-gebaseerde processen in openbare domeinen van de lidstaten geacht te worden verminderd ten voordele van EU-burgers, waardoor de toegankelijkheid en efficiëntie van openbare diensten wordt vergroot.

Alleen modern, innovatief en efficiënt openbaar bestuur kan het verdere groeipotentieel van de EU ontsluiten, en die kwaliteiten worden bepaald door IT-competenties.

Hoe het werktin eenvoudige stappen van 3

(nadat u uw EITCA Academy of een geselecteerde reeks EITC-certificaten hebt gekozen uit de volledige EITCA/EITC-catalogus)

Leren en oefenen

Volg online gerefereerd videomateriaal ter voorbereiding op examens. Er zijn geen vaste lessen, je studeert volgens jouw rooster. Geen tijdslimieten. Deskundige online adviesbureaus.

Behaal EITCA Certified

Na de voorbereiding legt u volledig online EITC-examens af. Nadat u alles hebt behaald, behaalt u het EITCA Academy-certificaat.

Start je carrière

Het door de EU afgegeven EITCA Academy-certificaat met gedetailleerde aanvullingen is een formele verklaring van uw competenties.

Online leren & oefenen

Volg on-line open access materialen ter voorbereiding op de examens. Er zijn geen lesuren, je studeert wanneer je kunt.

 • EITCA Academy groepeert EITC-programma's
 • Elk EITC-programma is 15 uur lang
 • Elk EITC-programma definieert de reikwijdte van een relevant online examen
 • Je gebruikt het EITCA Academy e-learning platform met 24/7 toegang tot open materialen en didactiek
 • U krijgt ook toegang tot de vereiste software

Behaal EITCA Certified

Na de voorbereiding legt u volledig online EITC-examens af. Nadat u alles hebt behaald, behaalt u het EITCA Academy-certificaat.

 • U behaalt uw persoonlijk EITCA/EG Computer Graphics Academy-certificaat
 • Gedetailleerd EITCA/EG-diplomasupplement
 • Daarnaast 7 relevante EITC-certificaten
 • Alle documenten afgegeven en bevestigd in Brussel, internationaal naar u verzonden
 • Alle documenten zijn ook uitgegeven in permanente elektronische vorm met e-verificatie

Start je carrière

Het EITCA Academy-certificaat met een supplement en alle substituent EITC-certificaten getuigen van uw vaardigheden.

 • Voeg het toe en toon het in je cv
 • Presenteer het aan uw aannemer of werkgever
 • Bewijs uw professionele vooruitgang
 • Toon uw activiteit in internationaal onderwijs en zelfontwikkeling
 • Vind uw gewenste functie, krijg promotie of vind nieuwe contracten
 • Word lid van de EITCI Cloud-community

EITCA/EG E-OVERHEID ACADEMIE
EU-IT-vaardighedenkader voor overheidsdiensten

 • Interactieve informatiebeveiliging op afstand lezingen, oefeningen en laboratoria volledig via internet (met meegeleverde gratis proefsoftware)
 • Uitgebreid programma inclusief 7 EITC-cursussen (105 uur) met toegang tot software en didactisch personeelsoverleg, te voltooien in een maand
 • Onderzoeks- en certificeringsprocedures volledig op afstand via internet met EU EITCA eGovernment-certificaten uitgegeven in Brussel in papier en e-vorm
 • Adaptieve moeilijkheidsgraad geschikt voor gevorderde en beginnende gebruikers van digitale technologieën met weinig tot geen eerdere vaardigheden op het gebied van IT

De kwaliteit van het openbaar bestuur is een van de sleutelfactoren voor het algehele concurrentievermogen van de Europese Unie. Het openbaar bestuur weerspiegelt de institutionele grondslagen van hoe de lidstaten worden bestuurd, terwijl de kwaliteit van het bestuur en met name het openbaar bestuur de prestaties van alle openbare beleidsmaatregelen en diensten bepalen. Openbaar bestuur speelt in op de behoeften van de samenleving en geeft vorm aan het functioneren ervan door middel van organisatiestructuren, processen, rollen, beleid en programma's, waardoor economische welvaart, sociale cohesie en duurzame groei worden vormgegeven. Het definieert kwaliteit en toegankelijkheid van openbare diensten en vormt een omgeving voor het creëren van publieke waarde. Modern, innovatief en efficiënt openbaar bestuur is dus essentieel om het crisisherstel te ondersteunen en het verdere groeipotentieel van de Europese Unie te ontsluiten.

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit, efficiëntie en innovatie binnen de processen en instellingen van het openbaar bestuur worden bepaald door de kwalificaties van werknemers in de publieke sector die verantwoordelijk zijn voor relevante openbare diensten en bestuursgebieden. Naast de versnelde digitalisering van allerlei professionele activiteiten, wordt een buitengewone rol geassocieerd met kwalificaties op het gebied van informatietechnologie. De rol van IT bij de groei van de particuliere sector kan niet worden onderschat en een soortgelijke grootschalige acceptatie van steeds slimmere IT-processen vindt plaats in de publieke sector, die niet kan achterblijven bij de economie die het zelf stelt. Dit komt duidelijk naar voren in de conclusies van de enquête van de Europese Commissie "Kwaliteit van het openbaar bestuur" van november 2016, waarin wordt erkend dat een echte verschuiving naar e-overheid afhangt van de IT-vaardigheden en de kwaliteit van de competenties van het personeel op alle niveaus van de overheidsstructuren.

De European Information Technologies Certification Academy voor openbaar bestuur is een speciaal programma dat de kloof in de proliferatie van IT-vaardigheden op alle niveaus van openbare diensten en governance moet overbruggen. De EITCA/EG-norm is ontworpen om een ​​gemeenschappelijk EU-kader te bieden voor kwaliteit bij de ontwikkeling en instandhouding van de juiste en actuele kwalificaties van ambtenaren. Vanwege deze gemeenschappelijke norm voor certificering en attestering van IT-competenties, worden tekortkomingen van IT-gebaseerde processen in openbare sectoren van de lidstaten geacht te worden verminderd ten voordele van de EU-burgers, wat een betere toegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van openbare diensten ondersteunt. Het EITCA/EG-programma voor openbaar bestuur wordt onderhouden door het European Information Technologies Certification Institute en implementeert de digitale agenda voor Europa, die een van de zeven pijlers van de Europa 2020-strategie vormt.

eitca-eg-1024x721De European Information Technologies Certification Academy voor openbaar bestuur is een speciaal programma dat de kloof in de proliferatie van IT-vaardigheden op alle niveaus van openbare diensten en bestuur in de EU moet dichten. De EITCA/EG-certificeringsnorm voor e-overheidsinformatietechnologieën is ontworpen om een ​​gemeenschappelijk EU-kader te bieden voor kwaliteit bij de ontwikkeling en instandhouding van de juiste en actuele kwalificaties van ambtenaren. Vanwege deze gemeenschappelijke norm voor certificering en attestering van IT-competenties, worden tekortkomingen van IT-gebaseerde processen in openbare sectoren van de lidstaten geacht te worden verminderd ten voordele van de EU-burgers, wat een betere toegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van openbare diensten ondersteunt. Het EITCA/EG-programma voor openbaar bestuur wordt onderhouden door het European Information Technologies Certification Institute en implementeert de digitale agenda voor Europa, die een van de zeven pijlers van de Europa 2020-strategie vormt.

De kwaliteit van het openbaar bestuur is een van de sleutelfactoren voor het algehele concurrentievermogen van de Europese Unie. Het openbaar bestuur weerspiegelt de institutionele grondslagen van hoe de lidstaten worden bestuurd, terwijl de kwaliteit van het bestuur en met name het openbaar bestuur de prestaties van alle openbare beleidsmaatregelen en diensten bepalen. Openbaar bestuur speelt in op de behoeften van de samenleving en geeft vorm aan het functioneren ervan door middel van organisatiestructuren, processen, rollen, beleid en programma's, waardoor economische welvaart, sociale cohesie en duurzame groei worden vormgegeven. Het definieert kwaliteit en toegankelijkheid van openbare diensten en vormt een omgeving voor het creëren van publieke waarde. Modern, innovatief en efficiënt openbaar bestuur is dus essentieel om het crisisherstel te ondersteunen en het verdere groeipotentieel van de EU te ontsluiten. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit, efficiëntie en innovatie binnen processen en instellingen van het openbaar bestuur afhankelijk zijn van de kwalificaties van werknemers in de publieke sector die verantwoordelijk zijn voor relevante gebieden van openbare diensten en van bestuur. Naast de versnelde digitalisering van allerlei soorten professionele activiteiten, wordt een buitengewone rol geassocieerd met kwalificaties van informatietechnologie. De rol van IT bij de groei van de particuliere sector kan niet worden onderschat en een soortgelijke grootschalige toepassing van steeds slimmere IT-processen vindt plaats in de publieke sector, die niet achter kan blijven bij de economische omgeving die het zelf biedt. Dit is goed te zien in de conclusies van de enquête van de Europese Commissie van november 2016 over de "kwaliteit van het openbaar bestuur", waarin wordt erkend dat een echte verschuiving naar e-overheid afhangt van IT-vaardigheden en competenties van de kwaliteit van het personeel op alle niveaus van de structuren van het openbaar bestuur. Het behalen van het EITCA/EG Academy-certificaat wordt geassocieerd met het verwerven van kennis en het behalen van de eindexamens binnen alle 7 afzonderlijke EITC-cursussen die de Academy vormen (ook afzonderlijk verkrijgbaar als afzonderlijke EITC-certificeringen). Meer details zijn te vinden op de FAQ-pagina's.

Het EITCA/EG eGovernment Academy-programma omvat 7 afzonderlijke EITC-cursussen (European Information Technologies Certification-cursussen) met in totaal 105 uur didactische inhoud (15 uur voor elke EITC-cursus).
De lijst met EITC-certificeringcursussen die zijn opgenomen in het volledige EITCA/EG eGovernment Academy-programma, in overeenstemming met de specificaties van het European Information Technologies Certification Institute EITCI, wordt hieronder weergegeven. U kunt op een respectieve EITC-certificeringscursus klikken om het gedetailleerde programma weer te geven.

De individuele EITC-cursussen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht, zonder dat een volledige academie hoeft te worden aangeschaft, maar in dit geval is er geen EU-steun van toepassing.

EITCA/EG eGovernment Academy is een geavanceerd opleidings- en certificeringsprogramma met uitgebreide didactische inhoud, vergelijkbaar met internationale postdoctorale studies gecombineerd met de modernste opleiding in de huidige standaarden van elektronische administratieprogramma's en interoperabiliteitsnormen in de EU. De inhoud van het certificeringsprogramma van de EITCA Academy wordt gespecificeerd en gestandaardiseerd door het European Information Technologies Certification Institute EITCI in Brussel. Dit programma wordt achtereenvolgens bijgewerkt vanwege IT-vooruitgang in overeenstemming met de richtlijnen van het EITCI-instituut en is onderworpen aan periodieke accreditaties.

Gepersonaliseerde certificeringen die de deelnemer verkrijgt na het voltooien van de EITCA/EG Academy, bestaat uit het EITCA/EG eGovernment Academy-certificaat en 7 specifieke EITC/EG-certificaten. Voorbeelden van al deze certificaten worden hieronder weergegeven:

eitca-eg-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Supl EITC-BI-OO-AAH08101234-Supl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Supl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Supl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Supl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Zowel de EITCA- als de EITC-certificaten bevatten de naam van de deelnemer, de naam van het certificeringsprogramma, de uitgiftedatum en de unieke certificerings-ID. De EITC-certificaten bieden bovendien een gedetailleerde beschrijving van de programma-inhoud samen met een resultaat van het examenpercentage en de op QR-code gebaseerde automatische online validatie van het certificaat. Het QR-codescansysteem maakt eenvoudige machineherkenning en automatisering van certificaatvalidatie mogelijk, maar handmatige validatie van authenticiteit en certificeringsdetails is ook mogelijk door het certificerings-ID en de achternaam van de houder te verstrekken bij de EITCI-validatiedienst. Bij de EITCI-validatiedienst worden alle persoonlijke certificeringen opgeslagen en in geval van verlies van de fysieke certificering kunnen vanaf daar aanvullende zaken worden besteld. Er is ook een mogelijkheid om persoonlijke certificeringen in pdf-formaat te downloaden. Het EITCA-certificaat gaat bovendien vergezeld van het certificeringssupplement met de volledige programma-inhoud van de EITCA Academy (waarbij al deze gegevens in een gezamenlijke vorm worden gepresenteerd, samen met de gekwantificeerde procentuele resultaten). Alle certificaten zijn geaccrediteerd door het uitgevende European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Zowel het leerproces als de examenprocedures binnen de EITCA Academy worden op afstand uitgevoerd binnen het e-learningplatform. Het didactische proces, uitgevoerd via internet met het gebruik van een willekeurig clientapparaat, is volledig flexibel in termen van tijd en plaats, waardoor de fysieke aanwezigheid van de deelnemers niet meer nodig is en toegankelijkheidsbarrières (zoals geografische of tijdzonebarrières) worden weggenomen.

Nadat ze zich hebben aangemeld voor een gekozen EITCA/EITC-programma, krijgen deelnemers toegang tot een gepersonaliseerde e-learningomgeving met asynchrone leermethodologie, zonder enige timingvereisten.

EITC/EITCA e-learning didactiek hoogtepunten:

 • Het didactisch proces kan op elk moment worden gestart (werving is het hele jaar open) en kan op elk moment worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 's avonds of in het weekend) en vanaf elke locatie, met gebruik van elk clientapparaat met internettoegang.
 • De up-to-date en functionele didactische middelen zijn continu beschikbaar voor de deelnemer 24/7 binnen het e-learning platform.
 • Een breed scala aan didactische inhoud maakt het mogelijk om het leerproces af te stemmen op de behoeften van zowel beginners als gevorderde deelnemers.
 • Alle didactische inhoud is beschikbaar als elektronische bronnen in het e-learningplatform (e-hoorcolleges, e-oefeningen en e-laboratoria).
 • Elk EITC-programma kan zelfs in slechts 2 dagen worden voltooid, terwijl het EITCA Academy-programma kan worden voltooid in een periode die overeenkomt met het aantal EITC-programma's dat het bevat, bijvoorbeeld in het geval van EITCA/CG Academy zou het 18 dagen zijn (een gebruikelijke standaardperiode van voltooiing is een maand).
 • Er zijn echter geen tijdvereisten voor het voltooien van EITC/EITCA-programma's en het tijdstip van voltooiing hangt volledig af van de voorkeur van de deelnemer voor leerintensiteit.

Het interactieve didactische proces EITC/EITCA op het e-learningplatform omvat een onbeperkte beschikbaarheid van deskundig overleg. On-line consultancy kan op elk moment worden geïnitieerd door de deelnemer die hulp nodig heeft.

Afhankelijk van de behoefte van de deelnemer kan het advies worden beperkt tot het beantwoorden van de specifieke vragen of het oplossen van problemen die samenhangen met het didactisch programma. Het kan ook worden uitgebreid tot tutorials en adviezen, tot individuele didactische benadering op basis van de voortgang van de deelnemer. Adviesbureaus zijn gebaseerd op het communicatiesysteem van het e-learningplatform en op basis van individueel e-mailcontact en indien nodig realtime chat met experts.

Het e-learningplatform verwerkt statistieken van alle leeractiviteiten van de deelnemer tijdens de uitvoering van het didactische programma en stelt zo de adviserende experts in staat hun aanpak te individualiseren om de leerbehoeften van de deelnemer goed te ondersteunen. Gedetailleerde activiteitenrapporten worden automatisch opgesteld door het platform en gepresenteerd aan de consultingexperts, zodat ze kunnen weten welke delen van het programma het meest problematisch waren en aandacht nodig hadden. Het model van individuele begeleiding en coaching, afhankelijk van de leerbehoeften van deelnemers, is gebaseerd op soortgelijke benaderingen in de leidende universiteiten en wordt gekenmerkt door het vergroten van de leereffectiviteit en het motiveert de deelnemers bovendien om meer inspanningen te leveren om te leren wanneer ze besluiten adviesadvies in te leiden.

cs

De online didactiek is altijd geprogrammeerd in EITC-cursussen die eindigen in volledig op afstand EITC-onderzoek dat via internet wordt uitgevoerd, zonder dat fysieke aanwezigheid in het examencentrum nodig is. Het examen heeft de vorm van een gesloten test, inclusief 15 willekeurige multiple-choice testvragen over de gegeven EITC-cursusinhoud. Deze test op afstand wordt afgenomen door de deelnemer binnen het e-learningplatform (waar de deelnemer de interactieve test krijgt aangeboden die een willekeurige keuze aan testvragen implementeert, de mogelijkheid om terug te keren naar beantwoorde of onbeantwoorde vragen en een tijdslimiet van 45 minuten). De score van het EITC-examen is 60% positief, maar als deze limiet niet wordt bereikt, kan de deelnemer het examen zonder extra kosten opnieuw afleggen (er zijn 2 gratis herkansingspogingen, waarna voor verdere herkansingen een vergoeding van 20 euro moet worden verwerkt) . De deelnemer kan een geslaagde test opnieuw afleggen om de score te verbeteren voor een betere presentatie over de certificering.

Voltooiing van alle EITC-examens die een EITCA-certificering vormen, resulteert in het verstrekken aan de deelnemer van de relevante EITCA Academy-certificering, samen met alle inbegrepen EITC-certificaten. Er zijn geen aanvullende EITCA Academy-examens (de examens worden alleen toegewezen aan EITC-cursussen, waarbij elk van deze resultaten wordt behaald met een EITC-certificering, terwijl de EITCA Academy-certificering alleen wordt afgegeven na het behalen van een relevante groep EITC-examens). De scores op de EITCA Academy-certificering zijn de scores van alle EITC-certificeringen die een bepaalde EITCA Academy omvatten. Alle procedures worden volledig op afstand geïmplementeerd in Brussel en het certificaat wordt naar de deelnemer gestuurd, terwijl de digitale certificering permanent wordt opgeslagen in de EITCI-validatiedienst.

Het certificeringsproces en alle examens worden volledig op afstand online uitgevoerd binnen een modern e-learningplatform in een asynchrone modus. Dankzij het flexibel georganiseerde e-learning didactische proces en alle examens die op afstand en asynchroon via internet worden uitgevoerd (waardoor de deelnemer de grootste flexibiliteit heeft in de tijd die zijn leeractiviteit zelf organiseert wanneer het hem uitkomt), is fysieke aanwezigheid van de deelnemer niet nodig daardoor worden veel belemmeringen weggenomen.

De EITCA Academy- en EITC-certificeringen zijn compatibel met het European Credit Transfer and Accumulation System (kortweg ECTS). Als u aan de Europese universiteit studeert (niet noodzakelijk in de EU maar in het land dat deelneemt aan de ECTS-standaard), kunt u de voltooiing van EITCA Academy- of EITC-cursussen in rekening brengen voor uw lopende undergraduate of postgraduate studies in een nationaal hoger onderwijssysteem. Dit is mogelijk omdat de EITCA Academy- en EITC-certificeringen ECTS-standaardcompatibel zijn en ECTS-scores hebben toegewezen volgens de standaardspecificatie. Desalniettemin is het nog steeds een beslissing van de universiteitsadministratie om de boekhouding van voltooiing van een bepaalde EITC-certificeringscursus in uw academische studieprogramma te accepteren of te weigeren (een dergelijk onderzoek moet samen met de relevante EITC/EITCA-certificeringen en hun supplementen). De EITC- en EITCA-certificeringen worden geleverd met de gedetailleerde programmasupplementen die het mogelijk maken om de inhoudelijke gelijkwaardigheid met een relevante universitaire opleiding of de overeenkomstige hoeveelheid kwalificaties en competenties goed te overwegen, zelfs door de universiteiten in de landen die niet deelnemen aan het ECTS-systeem .

EITCA Academies bestaan ​​uit groepen van individuele EITC-certificeringsprogramma's, die elk zijn toegewezen met het gedefinieerde aantal ECTS-punten, toegekend na het behalen van de certificering. De op EITC/EITCA op percenten gebaseerde beoordelingsschaal is ook volledig compatibel met de ECTS-beoordelingsschaal, wat de acceptatie van externe leerresultaten ondersteunt. Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) dient als een op de EU gebaseerde standaard voor het vergelijken van de academische studieresultaten en prestaties van studenten in het hoger onderwijs in de hele Europese Unie en andere Europese landen die willen deelnemen aan de ECTS-standaard. Voor met succes gevolgde cursussen worden relevante aantallen ECTS-punten toegekend. De ECTS-credits dienen als referentie om de complexiteit van cursussen in verschillende instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken en door overeenkomsten tussen deze instellingen om de cursussen die in verschillende instellingen zijn voltooid te erkennen op basis van ECTS-credits, ondersteunen ze de internationale uitwisseling van EU-studenten en studeren in het buitenland. Opgemerkt moet worden dat veel landen vergelijkbare normen hebben, die ook gemakkelijk ECTS-credits kunnen verantwoorden. Het behalen van ECTS-credits in het EITC/EITCA-programma zal zeker een positieve bijdrage leveren aan uw academische gedrag aan een universiteit.

Met de EITCI-subsidie ​​is de EITCA/EG eGovernment Academy, die professionele IT-competenties met betrekking tot openbaar bestuur bevestigt, internationaal toegankelijk binnen een 80% Door EITCI gesubsidieerde vergoeding voor werknemers in de publieke sector van de EU-lidstaten.

EU-overheidsdiensten, nationale en regionale overheidsinstanties worden aangemoedigd om professionele IT-competenties te ontwikkelen en formeel te bevestigen met betrekking tot administratieve competenties online in Brussel.

Als u of uw organisatie geïnteresseerd zijn in het programma, maakt de EITCI-subsidie ​​dit mogelijk 80% verlaging van de vergoeding van de European IT Certification Academy ter bevordering van de verspreiding van de standaard.

eu

Merk op dat u elke EITC-certificering afzonderlijk kunt kopen, maar in EITCA/EG Academy krijgt u toegang tot al het bovenstaande

Wanneer u zich inschrijft voor de EITCA/EG Academy, ontvangt u naast alle samenstellende EITC-certificaten het EITCA/EG-certificaat.Deelnemen aan de EITCA/EG eGovernment Academy met 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​verlaagt uw vergoeding tot alleen € 220 in plaats van € 1100 regulier tarief. Wanneer u zich inschrijft voor de EITCA/EG Academy, ontvangt u naast alle samenstellende EITC-certificaten het EITCA/EG-certificaat.

Europese richtlijnen

Volledig online implementatie van de richtlijnen van het European Information Technologies Certification Institute op het gebied van eGovernment IT-competenties

E-learning op eigen tempo

Je kunt de hele EITCA/EG Academy zo snel voltooien als in één maand

Erkende standaard

Meer dan 100 EITC/EITCA-certificaten die wereldwijd zijn afgegeven aan internationale instellingen die de norm erkennen

Toegang tot de software

Om goed te leren en je goed voor te bereiden op de externe EITC-examens, kun je een proefversie van een leverancier gebruiken voor alle relevante IT-software

STUDIE E-OVERHEID IN BRUSSEL VOLLEDIG ON-LINE EN KRIJG EU-GECERTIFICEERD OP AFSTAND

U komt in aanmerking voor de 80% EITCI-subsidie, hoe beperkt ook in tijd en aantal plaatsen voor EITCA/EG Academy

BELANGRIJKSTE REDENEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE EITCA/EG ACADEMIE

Hieronder vindt u een overzicht van de voordelen van deelname aan de EITCA/EG Academy die u kunt overwegen.

ERKENDE IT-CERTIFICERING

Europese IT-certificering afgegeven in Brussel is een bekwaamheidsattestatienorm ontwikkeld en verspreid sinds 2008

TOT DATE CURRICULUM

Curriculum met voortgangsniveaus variërend van beginners tot professionals die zelfs in 1 maand kunnen worden voltooid

FLEXIBEL LEREN OP AFSTAND

Volledig online certificeringsprocedure met online consulten en onderzoeken op afstand - studie altijd en overal

UITGEBREIDE VAARDIGHEDENPROEF

Uw EITCA Academy-certificaat met het supplement en alle relevante EITC-certificaten die in Brussel zijn afgegeven om uw vaardigheden te bevestigen

PRAKTIJK MET SOFTWARE

Hands-on binnen relevante software met proeftoegang als onderdeel van de voorbereiding op praktische elementen van de certificeringsprocedure

30 DAGEN TERUGBETALING80% EITCI-SUBSIDIE

Volledige terugbetaling is van toepassing op de deelnemers in een terugbetalingsperiode van 30 dagen die de EU-richtlijn consumentenrechten verlengt, volgens de bepalingen en voorwaardenGeldt voor alle deelnemers die de EITCA Academy-kosten verlagen met 80% naar € 220 in EITCI-subsidie ​​ter ondersteuning van de Digital Skills and Jobs Coalition van de Europese Commissie

ONDERWIJS VAN MORGEN, VANDAAG

Examen op afstand en online certificering geven u de vrijheid om overal en altijd toegang te krijgen tot het Europese IT-certificeringskader voor een fractie van de kosten die gepaard gaan met attestprogramma's voor stationaire vaardigheden. Online certificering van digitale competenties is niet alleen voordelig in termen van toegankelijkheid, maar maakt ook deel uit van de wereldwijde ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Het is de toekomst van het attest van digitale vaardigheden.

EITCI Instituut
De EITCA Academy bestaat uit een reeks thematisch gerelateerde EITC-certificeringsprogramma's, die afzonderlijk kunnen worden voltooid en die op zichzelf overeenkomen met de normen van professionele IT-vaardigheidsattesten op industrieel niveau. Zowel EITCA- als EITC-certificeringen vormen een belangrijke bevestiging van de relevante IT-expertise en -vaardigheden van de houder, waardoor individuen over de hele wereld mondiger worden door hun competenties te certificeren en hun carrière te ondersteunen. De Europese IT-certificeringsnorm die sinds 2008 door het EITCI Institute is ontwikkeld, heeft tot doel digitale geletterdheid te ondersteunen, professionele IT-competenties in een leven lang leren te verspreiden en digitale uitsluiting tegen te gaan door mensen met een handicap, evenals mensen met een lage sociaaleconomische status en pre- middelbare school jeugd. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het beleid Digitale Agenda voor Europa, zoals uiteengezet in de pijler van het bevorderen van digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie.

Vergelijking van de EITCA/EG eGovernment Academy en enkele EITC-certificaten

 • Eén EITC-certificaat
 •  110.00
 • Eén gekozen EITC-certificaat
 • 15 uur (mogelijk in 2 dagen)
 • Leren & examens:
  Online, volgens uw schema
 • overleg:
  Onbeperkt, online
 • Examen herkansingen:
  Onbeperkt, gratis
 • Toegang:
  Direct met alle benodigde softwareproeven
 • Geen tijdslimiet om te voltooienGeen EITCI-subsidie, geen einddatum
 • Eenmalige vergoeding voor gekozen EITC-certificering (en)
 • 30 dagen volledige geld-terug-garantie

EITC/BI/MSO13
KANTOORSOFTWARE FUNDAMENTALS (MICROSOFT OFFICE 2013)

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/BI/OO
OFFICE SOFTWARE FUNDAMENTALS (OPEN KANTOOR)

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/CN/CNF
COMPUTER NETWERKENDE FUNDAMENTALEN

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/EG/IEEGP
INLEIDING TOT EUROPESE e-OVERHEIDSPROGRAMMA'S

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/IS/FAIS
FORMELE ASPECTEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/IS/IMCM
INLEIDING TOT MODERNE CRYPTOGRAFISCHE METHODEN

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

INBEGREPEN IN DE ACADEMIE VAN EITCA/EG-REGERING

EITC/IS/PAIS
PRAKTISCHE ASPECTEN VAN INFORMATIEBEVEILIGING

EUROPESE IT-CERTIFICERING VOLLEDIG ON-LINE

OPGENOMEN IN DE EITCA/EG-INFORMATIEBEVEILIGINGSACADEMIE

PREV
VOLGENDE

MENINGEN VAN EITCA ACADEMY DEELNEMERS

"Het is van vitaal belang dat de training het mogelijk maakt om een ​​internationaal certificaat te behalen, ook al is leren en examen op afstand ... Ik denk dat dergelijke cursussen populairder zouden moeten zijn."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIJK
"Veel beschrijvingen. Onderwijs op hoog niveau. Mogelijkheid om docenten te raadplegen. Duidelijkheid van inhoud."

CARL

GOTHENBURG, ZWEDEN

MITCH

NEW YORK, VS.
"Ik vond het trainingsprogramma erg leuk, het gaf me een frisse kijk op computergraphics."

De European IT Certification Academy is een uitgebreid expertiseattest kader om vaardigheden te bewijzen in professionele uitdagingen en het bevorderen van digitale carrières.

Met EITCA Academy krijgt u toegang tot verschillende Europese IT-certificeringsprogramma's die zijn gegroepeerd om u vaardigheden te bieden voor uw expertise.

EITCA ACADEMIE EN EITC CERTIFICATIEPROGRAMMA'S STATISTIEKEN

1000+

CERTIFICATIECURRICULA REFERENTIEPROGRAMMA-UREN

70+

EITC EN EITCA ACADEMY CERTIFICERINGEN BESCHIKBAAR

1 000 000 +

CERTIFICATEN WERELDWIJD UITGEGEVEN AAN BURGERS VAN MEER DAN 40 LANDEN

50 000 000 +

PERSOONUREN VAN ALLE ONLINE DIGITALE VAARDIGHEDEN VALIDATIE

50 000 +

GEMEENSCHAPSLEDEN UIT ZOWEL DE EU ALS HET BUITENLAND

STUUR EITCI-SUBSIDIECODE NAAR UW E-MAIL

EITCI DSJC Subsidiecode ziet af van 80% van de kosten voor EITCA Academy-certificeringen binnen een beperkt aantal plaatsen. De subsidiecode is automatisch op uw sessie toegepast en u kunt doorgaan met de door u gekozen EITCA Academy-certificeringsbestelling. Als u de code echter liever niet kwijtraakt en bewaart voor later gebruik (vóór de deadline), kunt u deze naar uw e-mailadres sturen. Houd er rekening mee dat de EITCI DSJC-subsidie ​​alleen geldig is binnen de subsidiabiliteitsperiode, dwz tot het einde van . De door EITCI DSJC gesubsidieerde plaatsen voor EITCA Academy-certificeringsprogramma's zijn van toepassing op alle deelnemers wereldwijd. Meer informatie over de EITCI DSJC Belofte.

  TOP
  Chat met ondersteuning
  Chat met ondersteuning
  Vragen, twijfels, problemen? Wij zijn hier om u te helpen!
  Verbinden...
  Heb je nog vragen?
  Heb je nog vragen?
  :
  :
  :
  Heb je nog vragen?
  :
  :
  De chatsessie is beëindigd. Dank u!
  Beoordeel de ondersteuning die u heeft ontvangen.
  Goed slecht