×
1 Kies EITC/EITCA-certificaten
2 Online examens leren en afleggen
3 Laat uw IT-vaardigheden certificeren

Bevestig uw IT-vaardigheden en -competenties onder het Europese IT-certificeringskader van overal ter wereld, volledig online.

EITCA Academie

Standaard voor attestering van digitale vaardigheden door het European IT Certification Institute ter ondersteuning van de ontwikkeling van de digitale samenleving

UW GEGEVENS VERGETEN?

MAAK EEN ACCOUNT

Kies uw certificering

Kies het EITC/EITCA-certificeringsprogramma waarin u geïnteresseerd bent en start een gratis proefperiode van 10 dagen.

Ga naar het programma

Volg uw e-learningprogramma, oefen, bereid voor en krijg toegang tot volledig e-testing op afstand.

Get Certified

Verdien uw EITC/EITCA-certificering, een door de EU erkend attest voor IT-competenties.

Lees meer over EITC/EITCA-certificeringen

EITCA Academy, de European Information Technologies Certification Academy is een internationaal certificeringsprogramma voor IT-competenties gebaseerd op de European IT Certification (EITC) standaard, ontwikkeld en verspreid sinds 2008 door de Europees certificeringsinstituut voor informatietechnologie in Brussel (EITCI Instituut, certificaat lichaam).

EITCA Academy wordt volledig online geïmplementeerd om fysieke en economische belemmeringen voor toegang tot formele attesten van digitale vaardigheden te verminderen. Zowel leer- als examenmethodieken bevatten een digitaal ondersteunde vorm op afstand. De EITCA Academy bestaat uit de EITC en EITCA Certificeringsprogramma's. Het is beschikbaar als een op de EU gebaseerd raamwerk voor formele attesten van professionele IT-competenties van individuen, internationaal erkend en biedt dus erkenning van IT-vaardigheden, ongeacht de nationaliteit op de certificeringsdocumenten die digitaal zijn uitgegeven en verifieerbaar zijn door derden bij het EITCI-instituut. Meer informatie over het EITC/EITCA-certificeringsbestuur is te vinden op de relevante EITCI Institute-pagina's.

EITCA Academy vormt een internationaal certificeringskader voor IT-competenties, dat qua complexiteit en inhoud vergelijkbaar is met de combinatie van postdoctoraal hoger onderwijs met een professionele brancheopleiding. Het is in de EU en in het buitenland uitsluitend beschikbaar in de vorm van leren op afstand en examens op afstand, waardoor zowel EU- als niet-EU-burgers gemakkelijk toegang krijgen tot een formele bevestiging van hun professionele IT-competenties en -vaardigheden vanuit Brussel met de attestnorm gebaseerd op de Europese IT Certificeringskader zonder de noodzaak van fysieke aanwezigheid en met slechts een fractie van de kosten in verband met stationaire EU-gebaseerde of internationale certificeringsprogramma's voor digitale vaardigheden. De verspreiding van het programma wordt in de eerste plaats aangestuurd en ondersteund door het EITCI-instituut in zijn missie voor het bevorderen van digitale geletterdheid, een leven lang leren, digitaal ingeschakelde aanpassingsvermogen en het voorkomen van digitale uitsluiting, evenals het nastreven van het vaststellen van een hoogwaardig referentieniveau voor de gecertificeerde IT vaardigheden in de Europese Unie, waardoor richtlijnen van het beleid van de Europese Commissie worden geïmplementeerd, zoals uiteengezet in de Digitale Agenda voor Europa over de Europa 2020-strategie (binnen de pijler bevordering van digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie van de EC DAE).

De EITCA Academy maakt deel uit van het Europese IT-certificeringskader waaronder twee soorten certificeringsprogramma's beschikbaar zijn:

 1. Individuele EITC-programma's van 15 uur curriculum, zoals bijv. EITC/IS/WSA Windows Server Administration, etc.
 2. EITCA Academy-programma's die verschillende (meestal 12) EITC-programma's groeperen in een gespecialiseerd domein van IT-toepassingen. Bijvoorbeeld EITCA/IS IT Security Academy (curriculum van 180 uur binnen 12 relevante EITC-programma's gericht op cyberbeveiliging), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy of EITCA/CG Computer Graphics Academy (ook groepering van relevante EITC-programma's gericht op overeenkomstige domeinen van digitale vaardigheden).

Er zijn geen vereisten voor inschrijving in een van de Europese IT-certificeringsprogramma's (hetzij EITC- of EITCA Academy-programma's).

Elk EITCA Academy-programma met alle curricula van de samenstellende Europese IT-certificeringsprogramma's (EITC) zijn volledig op zichzelf staand. Er is geen voorkennis nodig om een ​​van deze certificeringsprogramma's te ondernemen en te voltooien, aangezien hun curricula en video- en tekstuele didactische materialen waarnaar wordt verwezen relevante onderwerpen volledig en vanaf het allereerste begin behandelen. Alle deelnemers kunnen in detail de curricula bestuderen die uitgebreid videodidactisch materiaal bevatten dat volledig asynchroon beschikbaar is (waardoor deelnemers hun leerschema vrij kunnen bepalen) en zullen daarin antwoorden op alle examenvragen vinden.

Elk van de EITC-programma's van de EITCA Academy eindigt met een online examen op afstand, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van het overeenkomstige EITC-certificaat. De examens zijn herkansbaar zonder beperking in het aantal herkansingen en zonder extra kosten. Alle Europese IT-certificeringsexamens zijn op afstand en in een digitale vorm van meerkeuzevragen. Er zijn geen mondelinge examens aan verbonden. EITC-certificaten kunnen alleen worden afgegeven nadat deelnemers een minimumniveau van 60% hebben behaald bij de overeenkomstige examenbenaderingen, en pas nadat alle samenstellende EITC-examens van de EITCA Academy met goed gevolg zijn afgelegd, hebben deelnemers recht op afgifte van de definitieve EITCA Academy-certificering. Zoals eerder vermeld, zijn er echter geen limieten voor het herkansen van examens (zonder extra kosten) en ook geen tijdslimieten om het programma af te ronden, zodat deelnemers zowel hun tijd als onbeperkte examenbenaderingen kunnen nemen om zich goed voor te bereiden en met succes te slagen voor hun overeenkomstige examens. Nadat de deelnemer geslaagd is voor een enkel EITC-examen, krijgt hij/zij een bijbehorend EITC-certificaat, en na het behalen van alle EITCA Academy-component EITC-certificaten ontvangt de deelnemer ook het EITCA Academy-certificaat dat formeel professionele en uitgebreide specialisatie in de overeenkomstige digitaal veld. Alle Europese IT-certificeringen hebben geen geldigheidsdatum en vereisen daarom geen hercertificeringsprocedure.

EITCA/KC IT Key Competencies Certificate
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics-certificaat

EITCA/CG

EITCA/BI Bedrijfsinformatiecertificaat

EITCA/BI

EITCA/IS Informatiebeveiligingscertificaat

EITCA/IS

Voorbeeld EITC-certificaat

EITC

 

Het EITCA Academy-certificaat is een veelomvattende in termen van complexiteit van vaardigheden bevestigde Europese IT-certificering (EITC) gebaseerde norm voor internationaal erkende formele bevestiging van specialisatie in een bepaald gebied van toegepaste IT. Met EITCA-certificaten kunnen de deelnemers over de hele wereld een robuuste bevestiging verwerven van hun meervoudige competenties die specialisatie in een bepaald digitaal gebied vormen door relevante EITC-certificeringen te groeperen, die allemaal in Brussel zijn afgegeven voor leren op afstand en volledig toegang tot examens op afstand. Alle certificeringsprocedures worden op afstand en online geïmplementeerd op basis van standaardisatie en accreditatie van de certificeringsinstantie, het European Information Technologies Certification Institute (EITCI) in Brussel. Zowel EITC- als EITCA Academy-certificaten zijn volledig geïntegreerd in het door EITCI verspreide IT ID eCV digitale competenties en vaardigheden moderne presentatiekader.

Volgens de Digitale Agenda voor Europa (DAE, verklaring van de Europese Commissie voor het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM (2010) 245, Brussel, augustus 2010) digitale competenties vormen nu de basis voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (IS) in de kenniseconomie (KBE) wereldwijd. Volgens de recente Eurostat-onderzoeken beschikt 30% van de EU-burgers (150 miljoen Europeanen) en meer dan 90% van de hele wereldbevolking niet over voldoende IT-competenties, waardoor ze moeilijk kunnen functioneren op een moderne geglobaliseerde arbeidsmarkt. Dit vormt een belemmering voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, terwijl nog steeds de IT-competenties van het resterende deel van de burgers van de Europese Unie onvoldoende gericht zijn en onderhevig zijn aan snelle veroudering. Ondanks vele inspanningen op het gebied van beleidsvorming en publiek en privaat gedreven tegenmaatregelen om de kloof tussen de proliferatie van digitale vaardigheden en de markt en sociale behoeften te overbruggen, is de situatie niet significant aan het veranderen.

Aangezien het vermogen om informatietechnologieën te gebruiken tegenwoordig uiterst belangrijk en voordelig is voor zelfontwikkeling op zowel persoonlijke als professionele wijze, zijn de zogenaamde digitale sleutelcompetenties van fundamenteel belang voor de kenniseconomie (aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over 18 december 2006 over sleutelcompetenties voor het proces van levenslang leren, 2006/962/EG). De belangrijkste boodschap van de DAE, die de basis vormt van de nieuwe strategie voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie ("Europa 2020 - Innovatieve Unie"), is de noodzaak om het duurzaam onderwijs van de Europese burgers op het gebied van informatietechnologie te intensiveren (wat leidt tot toename van het percentage van de bevolking dat op dit gebied wordt opgeleid, terwijl ook de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd in het kader van pan-Europese en internationaal bereikbare certificeringsprogramma's, met behulp van effectieve digitale methoden (met name e-learning), en met financiële steun van de Europese Unie - op basis van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) in programma's die formeel gecertificeerd onderwijs cofinancieren. EITCI-instituut dat EITC/EITCA-certificeringsnormen ontwikkelt en verspreidt, wil het bereiken van de gestelde doelen ondersteunen in het overheidsbeleid voor een verdere groei van de EU.

Er wordt dus gezocht naar een pan-Europese norm die wordt bevorderd naar internationale erkenning en die kan worden geprogrammeerd met een mogelijke volledigheid die vergelijkbaar is met formeel academisch postdoctoraal onderwijs, terwijl het praktisch gericht is op het vormen van een attest voor digitale competenties op het gebied van informatietechnologieën als een belangrijk middel om de overbrugging van de kloof in digitale vaardigheden in de EU. Een dergelijke standaard is in 2008 in gang gezet in de vorm van de Europese IT-certificering (EITC) en is de afgelopen jaren voortdurend ontwikkeld en verspreid door het European Information Technologies Certification Institute EITCI. Deze standaard vormt de basis voor de definitie van de European IT Certification Academy en biedt gezamenlijk twee certificeringsprogramma's:

 • EITC-certificering (de Europese certificering voor informatietechnologieën) - inclusief gespecialiseerde certificeringsprogramma's die nauw zijn gedefinieerd in bepaalde vaardigheden en toepassingen (de volledigheid van elk EITC-programma waarnaar wordt verwezen, convergeert naar ongeveer 15 uur),
 • EITCA-certificering (de European Information Technologies Certification Academy) - inclusief domeinspecifieke specialisatiecompetentieprogramma's, waarbij series van doorgaans verschillende relevante EITC-certificeringen worden gegroepeerd (volledigheid van het programma tussen 150 en 180 uur).

De EITC- en EITCA-certificeringsprogramma's zijn in 2008 dienovereenkomstig achter elkaar gestart en sinds die datum zijn deze programma's naar voren gekomen als erkende certificeringskaders voor digitale vaardigheden, samen met hun voortdurende ontwikkeling en actualisering en verspreiding door het European Information Technologies Certification Institute in Brussel . Het EITCI Instituut geeft sindsdien EITC- en EITCA-certificaten uit in meer dan 40 landen voor gespecialiseerde gebieden van toegepaste informatica, ontwerp, cyberveiligheid en algemene digitale vaardigheden, en bevordert zo digitale geletterdheid en IT-professionaliteit en gaat digitale uitsluiting tegen.

Certificering van IT-competenties vormt een formele manier om de competenties van individuen te bevestigen op specifieke kennis- en vaardigheidsgebieden met betrekking tot toegepaste informatica en informatietechnologie. De EITC/EITCA-certificaten zijn attestdocumenten die andere formele manieren ondersteunen om kennis, vaardigheden en competenties te bevestigen die zijn verworven binnen het beroepsonderwijs en academisch onderwijs (inclusief certificaten of diploma's van de universiteiten en scholen). In dit opzicht zijn de EITC- en EITCA Academy-certificeringsregelingen met name belangrijk bij het vergemakkelijken van het beleid voor de introductie van verspreiding van digitale vaardigheden tussen niet alleen IT-professionals en computeringenieurs, maar onder alle mensen die professioneel actief zijn in andere domeinen, soms ver van IT verwijderd.

Met het EITCA Academy-programma, uitgevoerd onder het bestuur van het European Information Technologies Certification Institute in Brussel, kunnen - na succesvolle afronding van de online onderzoeksprocedure - de EITCA Academy-certificaten digitaal worden afgegeven in Brussel, samen met de gedetailleerde supplementen en alle substituenten EITC Certificeringen. De certificering zelf is mogelijk zowel onder een volledig EITCA Academy-programma in het gekozen vakgebied (examens binnen alle EITC-certificeringen die zijn opgenomen in het Academy-programma, resulterend in een volledig EITCA Academy-certificaat, het diplomasupplement samen met alle relevante EITC-certificaten), evenals binnen nauwer gedefinieerde individuele EITC-certificeringen (enkel examen en enkel EITC-certificaat binnen elk respectief EITC-programma).

In termen van volledigheid, zoals hierboven aangegeven, kan het EITCA Academy Certification-programma (gelijk aan 150-180 uur stationaire lessen, of standaard 2 universitaire semesters van postdoctoraal onderwijs) worden vergeleken met een gespecialiseerde postdoctorale studie, maar met zijn praktische oriëntatie en de voordelen van de internationaal verspreide, in de EU gevestigde certificeringsnorm kan het voor sommigen een betere keuze blijken te zijn.

Een belangrijk kenmerk van de EITC/EITCA-certificeringsprogramma's is de mogelijkheid om tijdens een langere uitvoering alleen individuele EITC-programma's van de actuele groep te voltooien die de respectieve EITCA Academy vormen (enkele gespecialiseerde EITC-certificeringen met een gemiddeld didactisch gehalte van 15 uur) en dus certificaat na Certificaat verbetert uw formele vaardigheidsattest. De EITC/EITCA-programma's voor bekwaamheidscertificering bevatten inhoud die is ontworpen met een bottom-upbenadering, zodat geen voorafgaande IT-kennis vereist is om deze te voltooien, ondanks hun geavanceerde en gespecialiseerde karakter en de naleving van hoge kwaliteit van de bekwaamheid om vaardigheden te bewijzen. Hierdoor kunnen zelfs de meeste gespecialiseerde EITC/EITCA-programma's stapsgewijs door de individuen worden voltooid zonder voorafgaande IT-expertise, terwijl ze ook relevant zijn voor IT-professionals en experts in de overeenkomstige domeinen.

De EITCA Academy- en EITC-certificeringsprocedures resulteren niet alleen in de uitgifte van goed beveiligde digitale certificaten (in het geval van de EITCA Academy vergezeld van de gedetailleerde certificeringssupplementen en alle relevante substituent EITC-certificaten, en in het geval van de EITC-certificaten met gedetailleerde beschrijving binnen het Certifacate zelf), maar ook met het aanbieden van relevante elektronische validatiediensten. De digitale EITC/EITCA-certificeringen moeten worden opgevat als hun unieke ID-nummers, die bij invoer met de correct beveiligde gegevens in het validatiesysteem van het EITCI Institute Certification online verificatie van de certificeringen mogelijk maken, samen met details over het programmabereik dat is ingevuld door de certificatiehouder, zoals evenals het downloaden of afdrukken van de juiste bevestigingen en aanvullingen. De EITC-certificeringen (afzonderlijk verkregen of als onderdeel van de EITCA Academy-certificering) zijn ontworpen met een ID met QR-codes die automatische machineherkenning en verificatie mogelijk maken door een telefooncamera gebaseerde QR-scantoepassingen.

De onderzoeks- en certificeringsprocedure gericht op formele bevestiging van verwerving van kennis en vaardigheden op specifieke gebieden van informatietechnologieën, wordt uitgevoerd door EITCI Institute volgens de gepubliceerde voorwaarden, in een volledig externe vorm via een speciaal online examensysteem geïntegreerd in de e -leerplatform.

Alle door EITCI uitgegeven Europese IT-certificeringen, inclusief de EITC- en EITCA Academy-certificeringen, zijn volledig online beschikbaar tegen de inschrijvingskosten, zoals gespecificeerd in de EITC/EITCA Certifications catalog.

U kunt deelnemen aan een gekozen EITCA Academy-programma ('s) of aan een gekozen EITC-programma (' s).

Het EITCA Academy-programma bestaat uit verschillende EITC-programma's (normaal 10 tot 12), elk met een standaardreferentie van 15 uur over de volledigheid van het curriculum (dit betekent dat de omvang van een enkel EITC-programma overeenkomt met ongeveer 15 uur stationaire didactiek en leren). Daarom komt een bepaald EITCA Academy-programma overeen met 150-180 uur volledigheid van het curriculum, en als zodanig vormt het een professioneel, gezamenlijk, thematisch en consistent IT-bekwaamheidsattest op een specifiek gebied van IT-specialisatie dat een volledigheid biedt die vergelijkbaar is met een postuniversitair hoger onderwijsprogramma.

Kortom, EITCA Academy groepeert relevante EITC-certificeringsprogramma's in een specifieke discipline (bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, zakelijke IT of computergraphics). Om een ​​gezamenlijke EITCA Academy-certificering te behalen, moet men alle bestaande EITC-examens afleggen en met succes afleggen (en heeft hij dus recht op een gezamenlijk EITCA Academy-certificaat en alle relevante EITC-certificaten die in het programma zijn opgenomen).

Men kan er ook voor kiezen om alleen individuele EITC-certificering (en) na te streven, waardoor een eng gedefinieerde formele bevestiging van relevante vaardigheden wordt verkregen, die een goed gedefinieerd en coherent onderwerp, technologie of softwaretoepassing aanpakken (bijv. Onderwerpen zoals cryptografie-fundamentals, objectprogrammering, HTML, rasterafbeeldingen, 3D-modellering, enz.).

Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan deelnemen aan de EITCA Academy- en EITC-certificeringsprogramma's. Het programma is online beschikbaar en er zijn geen beperkingen voor de thuislanden of nationaliteiten van de individuen die het kunnen ondernemen. De enige voorwaarde is internettoegang voor leren op afstand en onderzoek op afstand vereist voor de certificeringsprocedures en de uitgifte van certificeringen in Brussel, EU.

Om te beginnen, moet u een account registreren bij de EITCA Academy. De registratie van een account is gratis. Met het account krijgt u toegang tot demonstraties en gratis bronnen waarmee u beter een geschikte EITCA Academy of EITC-certificering (en) voor uzelf kunt kiezen.

Om u in te schrijven voor de EITCA Academy of het EITC-certificeringsprogramma ('s) van uw keuze, moet u een geregistreerd account hebben en een bestelling plaatsen voor uw geselecteerde EITCA Academy- of EITC-programma (' s). U kunt uw gekozen programma's toevoegen aan uw bestelling en na het voltooien van de selectie kunt u de afrondingsformaliteiten betalen. Nadat uw bestelling is verwerkt (wat binnen enkele seconden automatisch door het systeem wordt gedaan), krijgt u online toegang tot deelname aan de door u gekozen programma ('s) vanuit uw account.

Wat betreft de EITCA Academy-certificeringen is er een bevordering van 80% EITCI-subsidie ​​toegekend in een overeenkomstige verlaging van de vergoeding (van toepassing op alle geïnteresseerde individuen wereldwijd en gerelateerd aan de belofte van de Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute om de schaal van de EITC/EITCA-certificeringstoegang verspreiding en het wegnemen van economische barrières). Toepassing van de EITCI-subsidie ​​door middel van een digitale code van 5 letters die het mogelijk maakt om de EITCA Academy-vergoeding effectief te verlagen tot 20%. Vanwege deze 80% gesubsidieerde EITCA Academy-toegang kan het een betere optie zijn in plaats van een reeks individuele EITC-certificeringsprogramma's, als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van niet één vaardigheidsset maar je specialisatie in een bepaald IT-domein.

In het geval van instellingen en bedrijven die hun personeel delegeren, kan de bestelling worden geplaatst op een institutioneel account, te beginnen met ten minste 3 gedelegeerde personeelsplannen met een aantal aanvullende diensten (inclusief gedetailleerde monitoring en rapportage voor de voortgang van de didactische en certificeringsprocedures, zoals evenals met flexibele en kosteneffectieve plannen).

Zoals met alle attestprogramma's voor professionele gecertificeerde competenties, zijn de EITCA Academy en de bijbehorende EITC-certificeringsprogramma's over het algemeen niet gratis (met uitzondering van volledig gesubsidieerde deelname voor mensen met een handicap, jongeren van het tertiair onderwijs en mensen met een lage sociaaleconomische status in een aantal laagontwikkelde landen, zoals vermeld in de voorwaarden). De kosten van deelname aan het programma als gevolg van onderwijs op afstand en examens op afstand worden echter effectief verlaagd in vergelijking met traditionele stationaire (op fysieke aanwezigheid gebaseerde) certificeringsprogramma's. Het doel van de EITCA Academy is om mogelijk de belemmeringen voor de toegang tot het in de EU gevestigde formele professionele IT-competentieattest te verlagen en het breed toegankelijk te maken voor alle potentiële deelnemers in de EU, maar ook overal ter wereld.

De huidige vergoedingen voor de EITC-certificering en de EITCA Academy-certificeringsprogramma's worden weergegeven in de Catalogus en zijn dienovereenkomstig vastgesteld op € 110 en € 1100. De EITC/EITCA-certificeringskosten omvatten alle kosten in verband met de certificeringsprocedures en de uitgifte van verdiende certificeringen in hun digitale vorm (het is ook mogelijk om de digitale EITC/EITCA-certificeringen af ​​te drukken indien nodig in een afdrukbare referentievorm beschikbaar in pdf's via de elektronische service van de Validatie van EITC/EITCA-certificaten).

De kosten van de EITCA Academy- en EITC-certificeringskosten zijn aanzienlijk lager dan de gemiddelde kosten van het vergelijkbare niveau van professionele IT-certificering in de EU en internationaal vanwege het online formulier. De door de EU uitgegeven certificaten bevestigen formeel de digitale competenties die zijn verkregen via de certificeringsexamens die op afstand vanuit Brussel worden uitgevoerd onder de internationaal erkende Europese IT-certificeringsnorm die in 2008 is gelanceerd. Bovendien zijn er dankzij een volledig online formulier geen reis-/verblijfskosten verbonden aan traditionele, stationaire certificeringsprogramma's.

Bovendien, als onderdeel van de voortdurende inzet van het EITCI Institute om de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie (een onderdeel van het overheidsbeleid van de Europa 2020-strategie) te ondersteunen bij het bevorderen van de pijler digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie, zijn er indirecte subsidies van het EITCI Institute beschikbaar in verlaging van relevante vergoedingen van de aangeboden EITCA Academy-programma's, waardoor de economische belemmeringen voor professionele IT-competenties voor deelnemers wereldwijd verder worden verminderd.

Ten slotte zijn er veel leermiddelen vrij beschikbaar na registratie van het EITCA Academy-account, waarmee men beter vertrouwd kan raken met het EITCA Academy-model en een beter geïnformeerde beslissing kan nemen om deel te nemen. Om toegang te krijgen tot deze bronnen (samen met relevante demonstraties) kunt u uw gratis account registreren door op de knop Aanmelden in de rechterbovenhoek van deze website te klikken.

Het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) is een gemeenschappelijk referentiekader in de EU, opgesteld door de Europese Commissie om de volledigheid van geattesteerde kwalificaties te kunnen vergelijken. Als zodanig helpt het om kwalificatieniveaus te differentiëren tussen verschillende programma's en onderwijsaanbod, inclusief academische en beroepsopleidingen in de EU. De EQF-referentie kan worden toegepast op alle soorten onderwijs, opleiding en kwalificatieattesten, van schoolonderwijs tot academische, professionele en beroepsvaardighedenontwikkeling. Het verandert de focus bij het differentiëren van leerresultaten van een standaardbenadering op basis van leerinputs, zoals programma-inhoud gemeten in uren en soorten onderwijsinstellingen, naar een geattesteerde kwalificatiegerichte benadering. Door een op kwalificaties gebaseerde benadering te bevorderen, ondersteunt het EQF-kader de validatie van geattesteerde vaardigheidsgerichte resultaten tussen formeel en informeel onderwijs, waardoor het paradigma van een leven lang leren wordt bevorderd, dat zich uitbreidt tot buiten de formele onderwijssystemen van de lidstaten. Het EQF introduceert 8 referentieniveaus voor de volledigheid van geattesteerde kwalificaties, die in detail worden beschreven op de Europass-website, beschikbaar op https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Het EITCA Academy-programma in termen van volledigheid van kwalificaties dat het getuigt, kan worden verwezen naar niveau 6 van het Europees kwalificatiekader. Het getuigt van professionele specialisatie die geavanceerde kennis op het relevante gebied van het EITCA Academy-programma omvat en een goed begrip van theoretische grondslagen garandeert, samen met kennis over overeenkomstige praktische toepassingsaspecten. Het getuigt ook van geavanceerde vaardigheden die houders van EITCA-certificeringen in staat stellen zelfstandig complexe problemen op te lossen, evenals om hoge niveaus van professionele specialisaties te bereiken en te innoveren in hun respectieve vakgebieden die overeenkomen met EITCA-programma's waarin ze zijn gecertificeerd. EITCA Academy geattesteerde kwalificaties maken bovendien het beheer van professionele activiteiten in het veld, waaronder ook besluitvorming in professionele contexten van IT-toepassingen op relevante gebieden, evenals het leiden van adequate professionele ontwikkelingsactiviteiten, hetzij individueel of in coöperatieve groepen.

Het Europese IT-certificeringskader is in 2008 opgericht als een officiële, leveranciersonafhankelijke standaard voor breed toegankelijke, volledig online formele verklaringen van digitale vaardigheden en IT-competenties op vele gebieden van professionele specialisaties.

Het is een van de meest erkende certificeringsnormen voor digitale vaardigheden in de Europese Unie, maar ondersteunt digitale loopbanen wereldwijd.

De populaire instellingen, overheidsinstanties of bedrijven die deze Europese norm voor certificering van digitale vaardigheden erkennen, zijn talrijk, en er is een verkorte lijst gepubliceerd in de sectie Over op de EITCA Academy-website met betrekking tot grotere internationale bedrijven die hun werknemers hebben gedelegeerd om deel te nemen aan verschillende EITC/EITCA-programma's in het verleden.

De geschiedenis van het raamwerk geeft enkele gekozen belangrijke historische punten in de ontwikkeling van de standaard aan.

Het Europees Instituut voor IT-certificering dat de norm beheert, is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die handelt in de rechtsvorm van de Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) in overeenstemming met de bepalingen van Titel III van de Belgische Wet, die rechtspersoonlijkheid toekent aan niet- verenigingen met winstoogmerk en instellingen van openbaar nut.

Het EITCI Institute zet zich in voor het versnellen van de groei van de informatiemaatschappij en het tegengaan van digitale uitsluiting, onder meer door de ontwikkeling en verspreiding van de Europese IT-certificeringsnorm, waardoor de toegang tot professionele IT-certificering onder individuen in de EU en wereldwijd wordt vergroot.

Het voert zijn missie al meer dan 14 jaar uit en heeft een van de meest erkende leveranciersonafhankelijke certificeringsnormen voor digitale vaardigheden in de Europese Unie opgesteld. EITCI brengt momenteel meer dan 3000 leden in de EU en daarbuiten samen in een netwerkgerichte samenwerking, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de curricula van de Europese IT-certificeringsprogramma's, en op het werken aan opkomende standaardisatie van IT-technologieën in samenwerking met vele andere internationale normalisatie-organisaties en ter ondersteuning van het H2020-programma van de Europese Commissie.

Hoewel het European IT Certification Institute zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van het European IT Certification attestation framework voor digitale vaardigheden, is het ook actief op het gebied van technische standaardisatie en technologiecertificering op opkomende IT-gebieden, zoals AI-toepassingen in domeinen van cruciaal belang (bijvoorbeeld in AI ondersteunde slimme energie, vgl. https://eitci.org/technology-certificering/seg) of in geavanceerde kwantuminformatie- en communicatietechnologie (vgl. https://eitci.org/technology-certificering/qsg).

Hoe het werktin eenvoudige stappen van 3

(nadat u uw EITCA Academy of een geselecteerde reeks EITC-certificaten hebt gekozen uit de volledige EITCA/EITC-catalogus)

Leren en oefenen

Volg online uitgebreide didactiek ter voorbereiding op de examens. Er zijn geen lesuren, je studeert wanneer je kunt.

Word IT-gecertificeerd

Doe een online examen om het EITC-certificaat te behalen. Slaag voor alles in EITCA Academy en u ontvangt het EITCA-certificaat.

Start je carrière

De in de EU gevestigde EITC/EITCA-certificaten met gedetailleerde aanvullingen vormen een formele bevestiging van uw professionele IT-vaardigheden.

Het certificeringsproces (volledig online) is in het Engels geïmplementeerd, maar er zijn ook aanvullende AI-ondersteunde referentievertalingen beschikbaar voor alle didactische materialen en examens waarnaar wordt verwezen, die zijn ingebouwd in de interface van de platforms.

Alle communicatie- en ondersteuningsdiensten (inclusief onbeperkte toegang tot online didactische adviesbureaus met relevante experts) worden ook in het Engels aangeboden, maar opnieuw met tools die AI-ondersteunde automatische vertalingen voor de deelnemers mogelijk maken.

Elk EITC-examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen (meerdere antwoorden) en heeft een tijdslimiet van 15 minuten.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving bedraagt ​​de slagingsscore van het EITC-examen 60% van de correct beantwoorde vragen uit 15 gerandomiseerde meerkeuzevragen voor gesloten examens.

De individuele examenvraag wordt pas als juist beantwoord beschouwd als alle juiste antwoorden zijn gemarkeerd, terwijl alle foute antwoorden niet gemarkeerd blijven. Als er bijvoorbeeld slechts één goed antwoord is gemarkeerd en de resterende juiste antwoorden niet zijn gemarkeerd, of als er ook andere onjuiste antwoorden zijn gemarkeerd, wordt de betreffende vraag als niet correct beantwoord beschouwd.

Indien uw examenpoging mislukt, kan de deelnemer extra pogingen aanvragen (u kunt ook examenherhalingen aanvragen om de behaalde score te verbeteren, waarbij u er rekening mee moet houden dat de hoogst scorende examenpoging altijd wordt bewaard). Bij het Certificatiecentrum kunt u aanvullende herkansingen aanvragen.

Door het examen af ​​te leggen, bevestigen de deelnemers dat zij zich houden aan de Algemene Voorwaarden, die zij hebben aanvaard bij het voltooien van de plaatsing van de certificeringsopdracht. Er geldt geen limiet voor het aantal extra examenherkansingen en deze worden zonder extra kosten verleend. Er is ook geen tijdslimiet voor het voltooien van het programma.

Alle certificeringsprocessen binnen de EITC/EITCA-programma's, samen met alle examens in EITC-programma's, worden volledig op afstand online uitgevoerd binnen netwerkoplossingen op speciale platforms in een asynchrone modus.

Dankzij het flexibel of asynchroon georganiseerde didactische e-learningproces met verwijzingen samen met alle online examens die asynchroon online worden uitgevoerd (wat de hoogste flexibiliteit in de tijd mogelijk maakt waarbij de deelnemer zelf zijn leer- en examenbenadering organiseert wanneer het hem/haar uitkomt), fysieke aanwezigheid van de deelnemer is niet nodig, daarom worden veel toegangsdrempels verminderd of weggenomen (bijv. van geografische, logistieke, economische aard).

Een deelnemer heeft een individuele, onbeperkte toegang tot het certificeringsplatform dat een goed gepland, stapsgewijs didactisch proces biedt onder toezicht van het personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma volgens de richtlijnen van het EITCI Institute, met elektronisch materiaal waarnaar wordt verwezen (inclusief open-access): lezingen (in multimedia- en tekstvorm samen met illustraties, animatie, foto's of video's waarnaar wordt verwezen en die direct beschikbaar zijn vanaf het platform) met toevoeging van tutorials, laboratoria (inclusief educatieve proeftoegang tot de software, evenals relevante interactieve toepassingen) en onbeperkt didactisch overleg op afstand.

Het online vermelde didactische materiaal voor elk EITC-certificeringsprogramma omvatte het bijbehorende curriculum volledig en eindigde met een EITC-examen op afstand (van het gesloten testkenmerk, inclusief 15 willekeurige gesloten meerkeuzetestvragen over het gegeven EITC-programmacurriculum).

Deze test op afstand wordt door de deelnemer afgelegd binnen het certificeringsplatform (waar de deelnemer online de interactieve test kan uitvoeren die een willekeurige keuze van testvragen implementeert, met de mogelijkheid om binnen een tijdslimiet van 45 minuten terug te keren naar beantwoorde of onbeantwoorde vragen). De slagingsscore van het EITC-examen is 60% positieve antwoorden, maar als deze limiet niet wordt bereikt, kan de deelnemer het examen opnieuw afleggen zonder extra kosten (bij elke examenpoging is er één gratis herkansing beschikbaar om de test te halen of de slagingsscore te verbeteren, waarna verdere herexamens vereisen een aanvraag bij de administratie om ingeschakeld te worden, maar blijven zonder extra kosten). Voltooiing van alle EITC-examens die de relevante EITCA Academy-certificering vormen (met vervangende EITC-programma's) resulteert ook in de afgifte aan de deelnemer van de overeenkomstige EITCA Academy-certificering (er zijn geen aanvullende EITCA-examens en de EITCA-certificeringen worden afgegeven op basis van het behalen van alle relevante EITCA samenstellende EITC-certificeringen).

Alle procedures worden volledig op afstand geïmplementeerd in Brussel en de Certificaten worden in een digitaal beveiligde en verifieerbare vorm aan de deelnemers verstrekt.

Een belangrijk kenmerk van het certificeringsplatform maakt een gedetailleerde analyse mogelijk van het leer- en certificeringsproces van elke deelnemer, inclusief volledige statistieken van alle activiteiten binnen het certificeringsplatform waarmee activiteitenrapporten kunnen worden gegenereerd, evenals automatische identificatie en ondersteuning van deelnemers met didactische problemen materialen en onderzoeken. Een grondige analyse van de activiteit in het didactisch proces maakt een geïndividualiseerde ondersteunende benadering mogelijk voor geïdentificeerde deelnemers indien dit nodig is. Het kan ook door de deelnemers zelf worden gebruikt om hun leeractiviteiten formeel aan derden te documenteren of voor hun eigen analyse en planning (vooral nuttig voor de instellingen en bedrijven die hun personeel delegeren voor de certificering).

Het certificeringsplatform wordt zowel administratief als technisch continu ondersteund. Beheer omvat technisch beheer en algehele controle van de werking van het platform. Technische ondersteuning omvat gebruikersondersteuning met een speciale helpdesk en onderhoud bij het oplossen van problemen met betrekking tot beveiligingssubsystemen, gegevensarchivering, database en het updaten van platformfunctionaliteiten (acties worden continu uitgevoerd door de toegewijde en gespecialiseerde technische staf).

De curricula van het Europese IT-certificeringskader worden regelmatig bijgewerkt. Opgemerkt moet worden dat het Europese IT-certificeringskader geen opleidingsdienst is, maar een dienst voor certificering van vaardigheden (of kennisattest). De service bestaat uit het valideren van vaardigheden en kennis (kwalificaties) en het verstrekken van een verifieerbare formele attest van deze kwalificaties in de vorm van de Europese IT-certificering, die individuele EITC-certificeringen omvat en een uitgebreide specialisatie die EITCA Academy-certificeringen bevestigt. Deze certificeringen worden verleend na het behalen van de bijbehorende examenprocedures en zijn geldig voor verificatie door derden ter ondersteuning van de documentatie van de professionele digitale kwalificaties van deelnemers. Onze service ligt in het implementeren van het volledig online certificeringsproces dat we blijven ontwikkelen op vele gebieden van toegepaste IT, waarbij we pionieren met deze aanpak op een leveranciersonafhankelijke manier en in een online methodologie. De meeste andere aanbieders van digitale certificering hebben de afgelopen jaren vergelijkbare werkingsmodellen ingevoerd.

Het Europese IT-certificeringsprogramma certificeert digitale vaardigheden dienovereenkomstig met zijn curricula zoals bepaald op de websites van de certificeringsprogramma's met verwijzing naar didactisch materiaal (inclusief didactisch materiaal met open toegang), dat wordt verstrekt om de in termen van didactiek vereiste certificeringsprogramma's voor de bijbehorende examens volledig te dekken (hoewel het geen deel uitmaakt van de EITCI-certificeringsdienst om training te geven, aangezien de kerncertificeringsdienst bestaat uit het testen, verifiëren en bevestigen van de kennis en vaardigheden van de deelnemers, gedetailleerd gerefereerd didactisch materiaal dat vrij en open toegankelijk is en het volledige bereik van alle EITC bestrijkt de curricula van de overeenkomstige certificeringsprogramma's worden aanvullend vermeld voor het gemak van de deelnemers, die ook andere relevante educatieve bronnen of trainingsdiensten kunnen gebruiken).

Sinds 2008 ondersteunt het European IT Certification Institute open toegang tot leermiddelen over digitale technologieën. Van betrokkenheid bij de door het ESF en het EFRO gefinancierde projecten voor het maken en gratis verspreiden van educatief materiaal met open toegang tot de samenwerking met individuele experts, het publiceren van didactisch materiaal in een vorm met open toegang, EITCI heeft bijgedragen aan een grootschalige verspreiding van gratis en vrij toegankelijke educatief materiaal op het gebied van digitale technologieën, waarvan sommige direct worden gebruikt als didactisch materiaal waarnaar wordt verwezen en dat betrekking heeft op de curricula van relevante certificeringsprogramma's.

De curricula voor Europese IT-certificering zijn ontwikkeld, bijgewerkt en geaccepteerd door relevante EITCI-commissies van experts op relevante vakgebieden, waaronder zowel academici als praktijkmensen. EITCI biedt alle deelnemers aan haar certificeringsprogramma's ook onbeperkte online adviesbureaus door domeinexperts die alle vragen met betrekking tot de certificeringscurricula beantwoorden, zodat deelnemers zich beter kunnen voorbereiden op het afleggen van relevante certificeringsexamens.

Sinds 2008 heeft het EITCI-instituut honderdduizenden EITC- en EITCA-certificaten wereldwijd afgegeven (evenals bijna 1 miljoen digitale certificaten), waarmee een aantal van meer dan 1 miljoen personen uit meer dan 40 landen werd bereikt die kennis hadden gemaakt met de EITC/EITCA-standaarddekking digitale geletterdheid en basisvaardigheden op instapniveau, gespecialiseerde gebieden van toegepaste informatica voor IT-professionals, basis tot geavanceerd computergrafisch ontwerp, evenals programma's voor digitalisering van het openbaar bestuur (e-overheid) en het tegengaan van digitale uitsluiting bij sociaal achtergestelde groepen (vooral mensen met handicaps).

Het belangrijkste verschil is dat EITCA Academy-certificering wordt gevormd uit een bepaalde groep van lokaal gerelateerde EITC-certificeringen (meestal 10 tot 12). Alleen door al deze substituente EITC-certificeringen te behalen, krijgt de deelnemer ook een speciale EITCA-certificering die specialisatie op een relevant gebied certificeert (het behalen van de EITCA Academy-certificering vereist geen aanvullend onderzoek, het vereist het behalen van examens voor alle substituent-EITC-certificeringen) .

Het is mogelijk om EITCA Academy-certificering na te streven door individuele EITC-certificeringen te verkrijgen in een afzonderlijke inschrijving voor elk EITC-programma (één voor één), maar het is ook mogelijk om rechtstreeks in te schrijven voor de EITCA Academy met toegang tot de hele groep van EITC-certificering binnen de gekozen EITCA Academy. Dit geeft deelnemers recht op door het EITCI Institute gesubsidieerde toegang die wordt verleend door de aanzienlijk verlaagde EITCA Academy-vergoeding, die wereldwijd beschikbaar is om de verspreiding van hoogwaardige en uitgebreide IT-vaardigheden te bevorderen.

De deelnemer kan kiezen tussen de realisatie van de volledige EITCA Academy (groepering van relevante EITC-programma's) en de realisatie van een enkel EITC-programma (of een bepaalde selectie van EITC-programma's).

Elk EITC-certificeringsprogramma verwijst naar het curriculum van 15 leeruren inhoud eindigend met een examen voor de relevante EITC-certificering. De voltooiing van het EITC-programma kan gemiddeld binnen één tot twee dagen worden bereikt, maar er zijn geen tijdvereisten en een deelnemer kan indien nodig een langere periode voor didactiek en examenvoorbereiding plannen (bijvoorbeeld een week of 2 weken door te besteden aan het leren van correspondentie gewoon een uur of 2 uur per dag). Als de deelnemer al kennis en competenties heeft in overeenstemming met het EITC-certificeringscurriculum, kan de deelnemer rechtstreeks toegang krijgen tot het examen en zo onmiddellijk de relevante EIC-certificering behalen.

Elke EITCA Academy bestaat uit 10-12 EITC-certificeringen die samen een programma-inhoud van 150-180 leeruren vertegenwoordigen. Over het algemeen is het, in de veronderstelling dat leren plaatsvindt op werkdagen, mogelijk om het EITCA Academy-programma in minder dan een maand te voltooien (elke werkdag leren op werkdagen). Een ander referentietijdschema is één academisch semester (gewoonlijk 5 maanden) wanneer een deelnemer het curriculum van het EITCA Certification-programma kan voltooien door slechts één dag per week te leren.

De referentie-leeruren van de bovengenoemde programma-inhoud definiëren een inhoudelijke maatstaf voor de volledigheid van het certificeringsprogramma op basis van de normen van academische studie-uren. Dit betekent dat het bijbehorende educatieve gedrag van de deelnemer gemiddeld 150-180 uur in beslag zou nemen, als het stationair zou worden uitgevoerd. Het hangt ook af van het individuele kenmerk van de deelnemer in voorbereiding en leervaardigheden, wat kan resulteren in een sneller of langzamer leertempo en voorbereiding in overeenstemming met het curriculum. Omdat de training wordt gegeven in asynchrone e-learning vorm, is de daadwerkelijke implementatietijd afhankelijk van de individuele vaardigheden van elke deelnemer en kan deze worden verlengd of verkort (het tijdsbestek van leren en voorbereiding op certificering is afgestemd op individuele behoeften van de deelnemers).

Ja. In zowel het EITC- als het EITCA Academy Certification-programma omvat het leer- en voorbereidende didactische proces onbeperkt overleg op afstand met de deskundige didactische medewerkers van een relevant IT-domein. Als er problemen zijn met het begrijpen van de concepten uit het curriculum en in de ondersteunende didactische conent en materialen of bij het uitvoeren van taken, of als een deelnemer vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van het programma, dient het didactisch personeel te worden geraadpleegd door middel van online communicatie en consultancy ticketingsysteem. Overleg vindt plaats via een speciale interface in het certificerings- en e-learningplatform of per e-mail. Formulieren en instructies voor het contacteren en bevragen van didactisch overlegpersoneel zijn direct te vinden op het certificerings-e-learningplatform.

De huidige selectie van beschikbare door het EITCI Institute uitgegeven certificeringen bestaat uit meer dan 70 EITC-certificeringen en 7 EITCA Academy-certificeringen.

Vanwege de operationele beperkte capaciteit voor didactische ondersteuning en consultancy, waardoor het aantal maandelijks uitgegeven EITC/EITCA-certificeringen wordt beperkt, kunnen sommige certificeringsprogramma's tijdelijk niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen kunnen de certificeringsprogramma's zonder beschikbare plaatsen worden geboekt door een deelnemer, die wordt geïnformeerd wanneer de plaatsen weer beschikbaar zijn en toegang krijgt tot de relevante programma's op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Ja, er is een mogelijkheid om zowel mislukte als geslaagde EITC-examens opnieuw af te leggen om de slaagscore te verbeteren. Bij elke examenpoging is er één gratis herkansing beschikbaar om de test te halen of de behaalde score te verbeteren, waarna voor verdere herkansingen een aanvraag bij de administratie moet worden ingeschakeld, maar zonder extra kosten. De deelnemer kan een geslaagde test opnieuw afleggen om de score te verbeteren voor een betere presentatie over de certificering. Er moet ook worden opgemerkt dat er geen EITCA Academy-examens zijn (de examens worden alleen toegewezen aan EITC-programma's en het behalen van elk van deze resultaten met een EITC Certification-afgifte, terwijl de EITCA Academy-certificering alleen wordt afgegeven voor het behalen van een relevante groep van alle consistentie EITC-examen in een bepaald EITCA Academy-programma). De scores op de EITCA Academy-certificering zijn de scores van alle EITC-certificeringen waaruit de EITCA Academy bestaat.

Ja. Deelnemers hebben toegang tot het e-learningplatform met alle didactische materialen en bronnen volgens de leerplannen in hun relevante EITC/EITCA Academy Certification-programma's, ook na voltooiing van het leren en de voorbereidingen, evenals na het behalen van de examens en het behalen van hun certificeringen. De toegang is voor onbepaalde tijd mogelijk vanaf de deelnemersaccounts bij de EITCA Academy.

Ja, zowel het Europese IT-certificeringskader als het Europees IT-certificeringsinstituut dat dit kader ontwikkelt, houden zich volledig aan de ISO/IEC 17024-normen voor instanties die certificering van personen uitvoeren. In het bijzonder biedt EITCI geen commerciële cursussen of trainingsdiensten aan met betrekking tot de EITC- en EITCA-certificeringsprogramma's, in overeenstemming met de vereisten van de ISO/IEC 17024-norm voor instanties die certificering van personen uitvoeren die zich loskoppelen van het commerciële aanbod van trainingsdiensten en cursussen van de certificering diensten vanwege mogelijke vooroordelen en onevenwichtigheden in het geval dat een certificeringsinstelling trainingen of cursussen zou commercialiseren voor de vereisten voor certificering van vaardigheden die het definieert. Alle Europese IT-certificeringsprogramma's worden geïmplementeerd volgens de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Met name alle EITC/EITCA-certificeringsprogramma's bevatten gedetailleerde curricula en de betaalde certificeringsexamendiensten. In al zijn certificeringsprogramma's biedt het EITCI Institute bovendien zijn eigen zelflerende online en offline didactische materialen, evenals de stapsgewijze zelfevaluatie-deelexamens van de programma's, samen met een onbeperkt aantal online didactische deskundige adviesbureaus die alle vragen van zijn programma's' Deelnemers met betrekking tot de inhoud van de certificeringsprogramma's om hun voorbereidingen te ondersteunen bij het afleggen van overeenkomstige certificeringsexamens, die de betaalde diensten vormen van de aangeboden certificeringsprogramma's. De programma's kunnen ook verwijzen naar gratis curricula met ondersteunend materiaal in verschillende vormen als didactische hulpmiddelen voor de deelnemers, die echter geen commerciële en betaalde diensten zijn in overeenstemming met de ISO/IEC 17024-standaardvereisten, zoals gespecificeerd in §9 van de voorwaarden en voorwaarden. Dergelijk materiaal waarnaar gratis wordt verwezen, kan bestaan ​​uit boeken met open toegang, online tutorials en video's, die allemaal open licenties delen om ze te gebruiken om zich beter voor te kunnen bereiden op de certificeringsprocedures die door het EITCI Institute zijn geïmplementeerd in het kader van de EITC/EITCA-certificeringsprogramma's, maar zijn maken geen deel uit van een commercieel certificeringsserviceaanbod en zijn geen betaalde service. De betaalde certificeringsdiensten die worden aangeboden onder het EITC/EITCA-kader omvatten online certificeringsprocedures, dwz examens van certificeringsprogramma's, relevante certificatenuitgifte aan de deelnemers die met succes de overeenkomstige examens hebben afgelegd, verwerking van certificeringsgegevens en online validatie door derden, evenals ondersteuning en consultancydiensten voor alle deelnemers aan EITC/EITCA-certificeringsprogramma's. De aard en reikwijdte van de certificatiedienst zijn volledig gespecificeerd in de webpagina's van de specifieke certificatieprogramma's, evenals in de Algemene Voorwaarden, onder voorbehoud van een bevestiging tijdens de inschrijving voor het certificeringsprogramma('s). EITCI biedt ook een onvoorwaardelijk restitutiebeleid van 30 dagen voor zowel de EITC- als de EITCA-certificeringsprogramma's, waarmee de bepalingen van de verordeningen inzake consumentenbescherming ter uitvoering van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake consumentenrechten worden uitgebreid, zodat alle personen die ontevreden zijn over de certificeringsservices kunnen een terugbetaalde annulering van hun inschrijvingen voor certificeringsprogramma's aanvragen.

De EITC/EITCA-certificering is een in Europa gevestigd internationaal programma voor onderwijs en certificering dat standaardisatiekaders voor bekwaamheidsattestering in de informatietechnologie-industrie standaardiseert. Het heeft geen formele equivalent aan een van de nationale onderwijsprogramma's van de EU-lidstaten. Maar wat betreft de inhoud van het programma met betrekking tot de uitgebreide leerplannen van de EITCA Academy, de complexiteit en het resulterende professionele specialisatie-attest van de certificeringshouder, kan het het beste worden vergeleken met de op nationaal niveau geaccrediteerde postdoctorale studies in het hoger onderwijs op het gebied van leren werklast en de bekwame competentieniveaus. Aan de andere kant zijn EITCA Academy-certificering samen met EITC-certificeringen niet gelijk aan leveranciersgerichte IT-professionele certificeringen uitgegeven door verschillende IT-leveranciers (zoals Microsoft, Google, Adobe, enz.), Zijn ze onafhankelijk van leveranciers en richten ze zich dus op de echte waarde van gecertificeerde competenties, in plaats van deel uit te maken van de strategie van productconcurrentie en marketing tussen IT-leveranciers. Wat EITC/EITCA-certificeringen echter gemeen hebben met de door de professionele leverancier uitgegeven IT-certificeringen, is dat ze zich ook richten op praktische aspecten en toepasbaarheid van de gecertificeerde kennis en vaardigheden.

Wat betekent het in de praktijk?

EITCA Academy Certification is geen formeel postdoctoraal hoger onderwijsdiploma op nationaal niveau, maar een internationale IT-branchecertificeringsnorm, die echter onafhankelijk is van de leverancier en wordt beheerd door het European Information Technologies Certification Institute, een leverancieronafhankelijke non-profitorganisatie certificeringsinstantie of certificatie-instelling. Binnen het EITC/EITCA Academy-programma behaalt de certificeringshouder geen nationaal postdoctoraal opleidingsdiploma of een IT-leverancierscertificering, maar een internationaal en uitgegeven in Brussel, EU, informatietechnologie branchegerelateerde formele competentiecertificering, met het scala aan gecertificeerde kennis en vaardigheden gelijkwaardig aan de postdoctorale studies in termen van volledigheid (vanaf 150 uur referentieprogramma volledigheid) en een reeks actuele IT-leveranciers afgegeven certificeringen. Er zijn geen toelatingscriteria om EITCA Academy (of een onderdeel van het EITC-certificeringsprogramma) te volgen en er zijn geen voorafgaande kwalificatievereisten (bijv. Een bachelordiploma behaald in de niet-gegradueerde studies is over het algemeen vereist om verdere postdoctorale studies te volgen in het academisch hoger onderwijs, dat is geen voorwaarde voor deelname aan de EITCA Academy).

Alleen al de EITCA Academy-certificering stelt de houder in staat om op professionele wijze het bewijs te leveren van de beheerde vaardigheden en competenties om te werken op het gebied van de gehouden certificering. Hoewel werkgevers over het algemeen wel een hoger onderwijsdiploma nodig hebben in het kader van professionele specialisatie, zijn ze over het algemeen zeer positief over aanvullende uitgebreide bekwaamheidsattesten, met name op het gebied van IT, ongeacht of dit het primaire onderwerp van het onderwijs van de kandidaat is of niet. Als het bekwaamheidsattest een volledigheidsniveau heeft dat vergelijkbaar is met het formele academische postdoctorale onderwijsdiploma, kan het in sommige gevallen door een werkgever als een voldoende vervanging worden beschouwd, vooral rekening houdend met zaken die verband houden met de kosten van studies in het hoger onderwijssysteem een bepaald land). In andere gevallen zal het een behoorlijke aanvulling zijn van het formele onderwijs universitair diploma dat kandidaten internationale activiteit in zelfontplooiing bewijst en hem competitieve toepassingen opzij zet zonder vergelijkbare bekwaamheidsattesten. De werkgevers waarderen doorgaans een hoge prikkel aan de kant van de kandidaat in termen van zelfontwikkeling, opleiding en ervaring en zullen als zodanig de internationale certificering van EITCA Academy ten gunste van de kandidaat erkennen. Samenvattend EITCA Academy-certificering kan goed worden behandeld als een manier om het niet-gegradueerde of postdoctorale onderwijsdiploma op nationaal niveau aan te vullen met meer gespecialiseerde, professionele IT-industrie, op de EU gebaseerde certificering. Het vormt zeker een belangrijke troef in het CV van de certificaathouder, wat zijn internationale afstandsactiviteit in de kwalificatieontwikkeling bewijst. Zelfs met een gespecialiseerd postdoctoraal onderwijsdiploma zal een relevante EITCA Academy-certificering een zeer waardevolle troef blijken te zijn in het cv en de werkgelegenheidskansen vergroten, niet alleen door de formele IT-kwalificaties en -competenties formeel te bevestigen, maar ook door het vermogen van de kandidaat te bewijzen om zijn opleiding met succes voort te zetten en zelfontwikkeling door het verkrijgen van de in de EU gevestigde, internationaal erkende IT-brancheniveau, leveranciersonafhankelijke certificering.

Volgens het Bolognaproces werkt de EU toe naar een geïntegreerd kader voor hoger onderwijs. Momenteel is het belangrijkste middel om dit doel te bereiken standaardisatie in alle EU-landen en enkele andere landen die willen deelnemen aan dit systeem dat hoger onderwijs gebaseerd moet zijn op kwalificaties en verdeeld moet worden in drie hoofdcycli: de eerste cyclus van kwalificaties (informeel aangeduid als undergraduate) studies, meestal afgerond met de bachelordiploma), de 3e cyclus (informeel aangeduid als postdoctorale of graduate studies, meestal afgerond met de masteropleiding) en de 1e cyclus, de doctoraatsstudies (meestal niet alleen onderwijs maar ook eigen onderzoek afgesloten met het doctoraat). Naast het bovenstaande heeft het Bolognaproces het ECTS-creditsysteem (European Credit Transfer and Accumulation System) geïntroduceerd dat een maatstaf van credits (of ECTS-punten) voor cursussen introduceert, waarbij meestal 2 ECTS wordt toegewezen aan 3 tot 1 uur stationair didactisch programma. De ECTS-credits dienen als referentie om de complexiteit van cursussen in verschillende instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken en door overeenkomsten tussen deze instellingen om de cursussen die in verschillende instellingen zijn voltooid te erkennen op basis van ECTS-credits, ondersteunen ze de internationale uitwisseling van EU-studenten en studeren in het buitenland.

Door de complexiteit en inhoud van het programma te vergelijken, kan de EITCA Academy het beste worden vergeleken met het postdoctorale (2e cyclus) hoger onderwijs, zelfs als het niet formeel als zodanig is erkend door de nationale administratie, aangezien het een internationale standaard is. De competenties die zijn verkregen door de voltooiing van de EITCA Academy, zoals bevestigd door de EITCA-certificering, zijn inhoudelijk gelijkwaardig wat betreft hun volledigheid met het postdoctorale universitaire diploma, met dit verschil dat de EITCA Academy-certificering geen document op nationaal niveau is, maar een internationaal gericht op een bepaald IT-gebied, in plaats van op de hele discipline. Deze meer gespecialiseerde focus van de EITCA Academy-certificering kan voordelen opleveren, ook in vergelijking met de postdoctorale diploma's voor een IT-gerelateerde professionele carrière. Meestal is het postdoctorale studieprogramma ruimer gedefinieerd (bijv. Informatica, bedrijfskunde, economie, wiskunde, enz.) Dan de EITCA Academy, die een van de specifieke gebieden van informatietechnologieën omvat (bijv. Informatiebeveiliging, bedrijfsinformatietechnologieën, computergrafiek, enz. .). De postdoctorale masteropleiding omvat 1500 tot 3000 programma-uren waarnaar wordt verwezen door 60 tot 120 ECTS (een standaard academiejaar bestaat meestal uit 1500 uur). De EITCA Academy omvat een didactisch programma van 150-180 uur, maar er wordt verwezen naar 30 tot 60 ECTS (het omvat 10-12 EITC-cursussen, elk toegewezen met 3 tot 5 ECTS op basis van inhoudsvergelijking met verwijzing naar academische normen in relevante onderwerpen) , met een tijdsreferentie van 15 uur voor elke EITC-cursus, wat echter overeenkomt met 60 tot 90 uur aan standaard academisch gedrag vanwege het individuele en asynchrone model van het onderwijs dat aanwezig is in de EITCA Academy). EITCA Academy kan dus worden vergeleken met een academisch jaar van het hoger onderwijs in de 2de cyclusstudies (masterniveau) in termen van volledigheid en complexiteit van de formeel bekrachtigde IT-competenties. Aan de andere kant komen de EITC-certificeringen inhoudelijk overeen met de academische cursussen in het hoger onderwijs (toegewezen met 3 tot 5 ECTS-credits in het EU-systeem voor overdracht van academische credits), evenals met de door de leverancier uitgegeven IT-product- of technologiecertificeringen, vanwege toepasbaarheid en praktisch karakter.

Inhoudelijk kan het EITCA Academy-certificeringsprogramma (equivalent van 150-180 uur stationaire lessen, dwz een standaard academiejaar of 2 academische semesters) worden vergeleken met gespecialiseerde postdoctorale studies, maar met het voordeel van de EU-certificeringsnorm met zijn internationale aard en erkenning (EU-certificaten afgegeven in Brussel worden wereldwijd zeer erkend, zelfs over een formeel nationaal systeem academische diploma's afgegeven op niet-centrale EU-locaties). Een belangrijk kenmerk van EITC/EITCA-certificeringsprogramma's is de mogelijkheid om alleen gekozen afzonderlijke EITC-programma's te voltooien die overeenkomen met de individuele cursussen die de respectieve EITCA Academy vormen (enkele gespecialiseerde gecertificeerde EITC-cursussen met een gemiddeld didactisch gehalte van 15 uur). De EITCA- en EITC-programma's voor competentiecertificering bevatten programma-inhoud die is ontworpen volgens de bottom-upbenadering, zodat er geen voorafgaande IT-kennis vereist is om deze te voltooien, ondanks hun geavanceerde en gespecialiseerde vorm. Hierdoor kunnen zelfs de meest gespecialiseerde EITC/EITCA-programma's met succes worden voltooid door individuen zonder voorafgaande IT-expertise, terwijl ze ook relevant zijn voor de IT-professionals en experts in de overeenkomstige domeinen.

Samenvattend EITCA Academy wordt aanbevolen als een internationaal erkende professionele IT-certificering als aanvulling op de diploma's hoger onderwijs op nationaal of postdoctoraal niveau (dwz bachelor- of masterdiploma), die echter houders bekwaamheden in een meer algemene of zelfs andere discipline van het veld kunnen bevestigen die de certificeringshouder voor haar of zijn carrière wil nastreven (met de relevante EITCA Academy-certificering op dit gebied). Het is mogelijk om succesvol werk te zoeken zonder een diploma hoger onderwijs met EITCA Academy-certificering, ook omdat het formeel kan bewijzen op basis van de inhoud van het programma dat onder de certificering valt dat de bevordering van de bekrachtigde competenties gelijkwaardig is aan een jaar postdoctorale academische studies voor een masterdiploma, maar binnen een internationale en IT-industrie georiënteerde certificeringsstandaard ontwikkeld en verspreid door het European Information Technologies Certification Institute in Brussel, EU. Opgemerkt moet worden dat de waardering van de EITCA Academy IT-certificeringsstandaard ten opzichte van de nationale postdoctorale onderwijsdiploma's of IT-leveranciers brancheniveau-certificeringen afhankelijk is van de werkgever en zijn/haar eigen overtuigingen en meningen, maar evaluatie van de EITC/EITCA-houders carrières geven aan dat de erkenning van deze standaard toeneemt en niet alleen in de EU.

Het beantwoorden van de vraag of EITCA Academy- en EITC-certificeringen ECTS-compatibel zijn, houdt verband met het beantwoorden van de vraag of u de voltooiing van EITCA Academy- of EITC-certificeringsprogramma's kunt verantwoorden voor uw lopende toekomstige undergraduate of postdoctorale academische studies binnen een nationaal hoger onderwijs formeel systeem.

Het antwoord is over het algemeen positief. Elke EITC-certificering en EITCA Academy-programma's krijgen een bepaald aantal ECTS-punten.

Het EITCI-instituut communiceert met de universiteiten in de EU onder het thema van het ECTS-systeem (het European Credit Transfer and Accumulation System) en biedt bilaterale erkenning van de inhoud van het onderwijsprogramma (naar relevante EITC/EITCA Certification-curricula). Onder voorbehoud van deze voorstellen worden bepaalde EITC/EITCA Certificaiton-programma's door het EITCI Institute toegekend met de ECTS-punten, waardoor Europese studenten onder Certificatiehouders hun eigen leerervaring kunnen opdoen die ze hebben ondergaan en die ze onder de knie hebben gekregen door middel van een certificeringsprocedure om geaccepteerd te worden voor hun academische gedrag. Het ECTS vormt een Europese norm voor het vergelijken van het leervolume op basis van leerresultaten (in het geval van EITC/EITCA-certificering gemeten aan de hand van de examenresultaten) en de daarmee samenhangende werklast voor het hoger onderwijs en voor beroepsonderwijs en -opleidingsprogramma's in de hele Europese Unie en de samenwerkende ECTS-landen.

Voor de behaalde EITC/EITCA-certificering worden relevante hoeveelheden ECTS-studiepunten toegekend afhankelijk van het specifieke programma (de complexiteit, volledigheid en bijbehorende leerwerklast) en deze studiepunten kunnen worden geaccepteerd door de universiteit van een certificeringshouder, onder voorbehoud van een bilaterale overeenkomst tussen deze universiteit en het EITCI Institute. Het EITCI-instituut initieert het ECTS-onderzoek naar bilaterale overeenkomsten met een aangewezen universiteit op basis van de aanvraag van de certificeringshouder die de verdiende ECTS-punten in haar of zijn gekozen universiteit wil laten eren voor lopend of toekomstig academisch gedrag.

Als u een certificeringshouder bent of een universiteit vertegenwoordigt die geïnteresseerd is in of geïnformeerd door de studenten voor het accepteren van de ECTS-punten voor hun relevante EITC/EITCA-certificeringen, neem dan neem contact op met EITCI Institute en het zal alle vereiste details en documenten bevatten om verder te gaan.

U hoeft ook niet aan de Europese universiteit te studeren om te vragen of u uw EITC/EITCA-programma's heeft geaccepteerd voor ECTS-punten. Dit is echter naar eigen goeddunken van het decanaat van uw universiteit. Als je aan de Europese universiteit studeert (niet noodzakelijkerwijs in de EU maar ook in het land dat deelneemt aan het ECTS-systeem), is dit besluit meer automatisch, maar het blijft nog steeds een onafhankelijk besluit van je universiteit in termen van een bilaterale overeenkomst tot acceptatie van de relevante curricula van de EITCA Academy en EITC Certification-programma's als geldig voor het overeenkomstige academiegedrag aan de universiteit.

Er moet worden vermeld dat ECTS-acceptatie een beslissing is aan de kant van de universitaire administratie om de voltooiing van een bepaald EITC/EITCA-certificeringsprogramma voor de academische uitvoering van uw studie te accepteren of te weigeren, onafhankelijk is van het EITCI-instituut, dat alleen relevante aantal ECTS-punten toegekend met zijn gegeven certificeringsprogramma en een aanvraag indienen bij een universiteit voor een bilaterale ECTS-overeenkomst (een dergelijk verzoek kan worden ingediend door het EITCI Institute of rechtstreeks door een certificaathouder bij het decanbureau, samen met de relevante EITC/EITCA-certificeringen en hun aanvullingen - de sjablonen van de aanvraagdocumenten voor aanvaarding van ECTS-punten kunnen worden gedownload na het behalen van de certificeringen). Zowel EITC- als EITCA-certificeringen worden geleverd met de gedetailleerde programmasupplementen waarmee de inhoudelijke gelijkwaardigheid met een relevante universitaire opleiding of het overeenkomstige aantal kwalificaties en competenties goed kan worden overwogen, zelfs door de universiteiten in de landen die niet deelnemen aan het ECTS-systeem.

Samenvattend: de EITCA Academies bestaan ​​uit groepen van individuele EITC-certificeringsprogramma's, elk met het gedefinieerde aantal ECTS-punten toegewezen aan de certificatiehouder na het behalen van de certificering. De op EITC/EITCA op percenten gebaseerde beoordelingsschaal is ook volledig compatibel met de ECTS-beoordelingsschaal.

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) dient als een op de EU gebaseerde standaard voor het vergelijken van de academische studieresultaten en prestaties van studenten van het hoger onderwijs in de hele Europese Unie en andere Europese landen die willen deelnemen aan de ECTS-standaard. Voor met succes gevolgde cursussen worden relevante aantallen ECTS-punten toegekend. De ECTS-credits dienen als referentie om de complexiteit van cursussen in verschillende instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken en door overeenkomsten tussen deze instellingen om de cursussen die in verschillende instellingen zijn voltooid te erkennen op basis van ECTS-credits, ondersteunen ze de internationale uitwisseling van EU-studenten en studeren in het buitenland. Opgemerkt moet worden dat veel landen vergelijkbare standaarden hebben, die gemakkelijk ECTS-credits kunnen boeken en afhankelijk zijn van een individuele aanvraag.

DigComp-framework
DigComp-framework

DigComp staat voor Digital Competence Framework for Citizens en is ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Het DigComp-raamwerk in Dimensie 1 verwijst naar 5 belangrijke componenten (of gebieden) van persoonlijke digitale vaardigheden van burgers:

 1. Informatie- en datageletterdheid
 2. Communicatie en samenwerking
 3. Creatie van digitale inhoud
 4. Veiligheid
 5. Probleemoplossing

Volgens de definitie heeft DigComp tot doel burgers een uniform digitaal competentiekader te bieden, waarbij de gebieden gericht zijn op persoonlijke en algemene digitale competenties, in tegenstelling tot op IT-toepassingen gerichte competenties op verschillende gebieden van digitale technologieën.

Dit is een andere benadering dan de benadering die wordt gebruikt bij de definitie van het Europese IT-certificeringskader, dat tot doel heeft relevante digitale competenties te certificeren op specifieke gebieden van IT-toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, webontwikkeling, computergraphics, programmeren, telewerken, eLearning, eGovernment en eAdministration, Business Information Systems, enz. De structuur van het Europese IT-certificeringskader introduceert EITCA Academy-programma's (European IT Certification Academy) die deze gebieden van toegepaste digitale vaardigheden behandelen op beginners-, halfgevorderde en professionele niveaus. Naast de relevante toepasselijke digitale vaardigheden bevat het Europese IT-certificeringskader ook het EITCA/KC Key Competencies Academy-certificeringsprogramma dat gericht is op het certificeren van de zogenaamde digitale sleutelcompetenties van algemene aard, goed afgestemd op de aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor het leven- lang leren in de digitale context en naar het DigComp-framework.

Hoewel zowel het Europese IT-certificeringskader als het DigComp-raamwerk volledig leveranciersonafhankelijk zijn, biedt het Europese IT-certificeringskader een bredere dekking van digitale vaardigheden dan de huidige reikwijdte van DigComp, aangezien relevante digitale vaardigheden worden gecertificeerd, zowel op beginners- als algemeen burgerniveau (vooral in het EITCA/KC Key Competencies Academy-certificeringsprogramma dat nauw aansluit bij de huidige DigComp 2.2-raamwerkdefinitie), evenals op meer professionele niveaus (inclusief gemiddeld en gevorderd niveau). Het DigComp-framework verwijst momenteel niet naar certificering van digitale vaardigheden voor IT-professionals.

De EITCA/KC Key Competencies Academy sluit goed aan bij de reikwijdte van het DigComp-framework, inclusief competentiegebieden van informatie- en datageletterdheid, communicatie en samenwerking, creatie van digitale inhoud, veiligheid en probleemoplossing. Deze uitlijning kan op de volgende manier in kaart worden gebracht:

 1. Informatie- en datageletterdheid:
  1. Om informatiebehoeften te articuleren, om digitale gegevens, informatie en inhoud te lokaliseren en op te halen. Om de relevantie van de bron en de inhoud ervan te beoordelen. Om digitale gegevens, informatie en inhoud op te slaan, te beheren en te organiseren.
   1. Primaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
    1. In kaart brengen van de EITCA/KC Key Competencies samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/INT/ITAF Internettechnologieën en basisprincipes van toepassingen
     2. EITC/BI/ECIM grondbeginselen van e-commerce en internetmarketing
     3. EITC/BI/OOW Grondbeginselen van tekstverwerkingssoftware
     4. EITC/BI/OO Grondbeginselen van kantoorsoftware
     5. Grondbeginselen van EITC/BI/OOC Spreadsheets-software
     6. EITC/DB/DDEF-databases en grondbeginselen van data-engineering
     7. EITC/DB/DDMS-databases en databasebeheersystemen
     8. EITC/OS/MSSAM Softwarebeheer en -beheer
   2. Secundaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/AI kunstmatige intelligentie
 1. Communicatie en samenwerking:
  1. Om te communiceren, te communiceren en samen te werken via digitale technologieën, terwijl u zich bewust bent van culturele en generatiediversiteit. Om deel te nemen aan de samenleving door middel van openbare en particuliere digitale diensten en participatief burgerschap. Om iemands digitale aanwezigheid, identiteit en reputatie te beheren.
   1. Primaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
    1. In kaart brengen van de EITCA/KC Key Competencies samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/TT/MSF Grondbeginselen van mobiele systemen
     2. Basisbeginselen van EITC/BI/TF-telewerk
     3. EITC/BI/CAPMF Basisprincipes van computerondersteund projectbeheer
     4. EITC/INT/ITAF Internettechnologieën en basisprincipes van toepassingen
     5. EITC/CN/CNF Basisprincipes van computernetwerken
     6. EITC/BI/ITIM Informatietechnologieën in beheer
   2. Secundaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/TC-telewerkcompetenties, EITCA/BI-bedrijfsinformatie
 1. Creatie van digitale inhoud:
  1. Om digitale inhoud te creëren en te bewerken Om informatie en inhoud te verbeteren en te integreren in een bestaande hoeveelheid kennis, terwijl u begrijpt hoe copyright en licenties moeten worden toegepast. Begrijpelijke instructies weten te geven voor een computersysteem.
   1. Primaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
    1. In kaart brengen van de EITCA/KC Key Competencies samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/SE/CPF Basisprincipes van computerprogrammering
     2. EITC/CG/CGVF Computergrafiek en visualisatieprincipes
     3. EITC/CG/APS Raster grafische verwerkingssoftware
     4. EITC/CG/VICG Visuele identificatie in computergraphics
     5. EITC/BI/OOI Grondbeginselen van multimediapresentatiesoftware
     6. EITC/INT/JOOM Basisprincipes van website-ontwerp en contentmanagementsystemen
     7. EITC/BI/GADW Basisprincipes van internetreclame en marketing
   2. Secundaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. In kaart brengen van de EITCA/CG Computer Graphics samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/CG/AI: software voor het verwerken van vectorafbeeldingen
     2. EITC/CG/AIDF: Desktoppublishing-software
     3. EITC/CG/BL: 3D grafische ontwerp- en visualisatiesoftware
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D grafische software
     5. EITC/CG/ADPD: Artistieke digitale portrettekening
    1. In kaart brengen van de EITCA/WD Web Development samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/WD/HCF: HTML- en CSS-grondbeginselen
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript-grondbeginselen
     3. EITC/WD/PMSF: Basisprincipes van PHP en MySQL
 1. Veiligheid:
  1. Om apparaten, inhoud, persoonlijke gegevens en privacy in digitale omgevingen te beschermen. Om de fysieke en psychologische gezondheid te beschermen en om op de hoogte te zijn van digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale inclusie. Zich bewust zijn van de milieu-impact van digitale technologieën en het gebruik ervan.
   1. Primaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
    1. In kaart brengen van de EITCA/KC Key Competencies samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/OS/MSW Grondbeginselen voor het beheer van besturingssystemen
     2. EITC/IS/ISCF Grondbeginselen van informatiebeveiliging en cryptografie
     3. EITC/IS/EEIS Informatiebeveiliging in de elektronische economie
   2. Secundaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging
    1. In kaart brengen van de EITCA/IS IT Security samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/IS/CSSF: Basisprincipes van beveiliging van computersystemen
     2. EITC/IS/ACSS: beveiliging van geavanceerde computersystemen
 1. Probleemoplossing:
  1. Om behoeften en problemen te identificeren en conceptuele problemen en probleemsituaties in digitale omgevingen op te lossen. Digitale tools gebruiken om processen en producten te innoveren. Om op de hoogte te blijven van de digitale evolutie.
   1. Primaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
    1. In kaart brengen van de EITCA/KC Key Competencies samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/AI/AIF Basisprincipes van kunstmatige intelligentie
     2. EITC/BI/BAS Bedrijfs- en beheersoftware
   2. Secundaire EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. In kaart brengen van de EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence samenstellende EITC-programma's:
     1. EITC/CP/PPF: basisprincipes van programmeren in Python
     2. EITC/AI/MLP: machinaal leren met Python
     3. EITC/AI/ADL: geavanceerd diep leren
     4. EITC/AI/ARL: geavanceerd versterkend leren

Onder Dimensie 2 van het DigComp-raamwerk zijn er momenteel 21 samenstellende competenties gedefinieerd van de 5 belangrijkste digitale vaardigheidsgebieden waarnaar wordt verwezen in Dimensie 1. Deze competentietitels en descriptoren kunnen ook in kaart worden gebracht met betrekking tot de Europese IT-certificeringsprogramma's. Met betrekking tot een gezamenlijke overweging van de Dimensie 1 en 2 van het DigComp-raamwerk, is de mapping van de belangrijkste EITCA-programma's van het Europese IT-certificeringsraamwerk als volgt:

1. Informatie- en datageletterdheid
Competenties (Dimensie 2)

 • 1.1 Browsen, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud
  Informatiebehoeften verwoorden, zoeken naar gegevens, informatie en inhoud in digitale omgevingen, er toegang toe krijgen en ertussen navigeren. Om persoonlijke zoekstrategieën te creëren en bij te werken.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/AI-kunstmatige intelligentie
 • 1.2 Evalueren van gegevens, informatie en digitale inhoud
  De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, informatie en digitale inhoud analyseren, vergelijken en kritisch evalueren. Analyseren, interpreteren en kritisch evalueren van de gegevens, informatie en digitale inhoud.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/BI-bedrijfsinformatie
 • 1.3 Beheer van gegevens, informatie en digitale inhoud
  Om gegevens, informatie en inhoud in digitale omgevingen te organiseren, op te slaan en op te halen. Om ze te organiseren en te verwerken in een gestructureerde omgeving.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/AI-kunstmatige intelligentie, EITCA/WD-webontwikkeling

2. Communicatie en samenwerking
Competenties (Dimensie 2)

 • 2.1 Interactie via digitale technologieën
  Om te communiceren via een verscheidenheid aan digitale technologieën en om geschikte digitale communicatiemiddelen voor een bepaalde context te begrijpen.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/AI-kunstmatige intelligentie, EITCA/WD-webontwikkeling
 • 2.2 Delen via digitale technologieën
  Om gegevens, informatie en digitale inhoud met anderen te delen via geschikte digitale technologieën. Optreden als tussenpersoon, kennis hebben van referentie- en attributiepraktijken.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/AI-kunstmatige intelligentie, EITCA/WD-webontwikkeling
 • 2.3 Betrokkenheid bij burgerschap door middel van digitale technologieën
  Deelnemen aan de samenleving door gebruik te maken van openbare en particuliere digitale diensten. Zoeken naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid en voor participerend burgerschap door middel van geschikte digitale technologieën.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/AI-kunstmatige intelligentie, EITCA/WD-webontwikkeling
 • 2.4 Samenwerken via digitale technologieën
  Om digitale tools en technologieën te gebruiken voor samenwerkingsprocessen en voor co-constructie en co-creatie van middelen en kennis.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netiquette
  Zich bewust zijn van gedragsnormen en knowhow tijdens het gebruik van digitale technologieën en interactie in digitale omgevingen. Communicatiestrategieën aanpassen aan het specifieke publiek en zich bewust zijn van culturele en generatiediversiteit in digitale omgevingen.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties
 • 2.6 Beheer digitale identiteit
  Om één of meerdere digitale identiteiten te creëren en te beheren, om de eigen reputatie te kunnen beschermen, om te gaan met de data die men produceert via verschillende digitale tools, omgevingen en diensten.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging

3. Creatie van digitale inhoud
Competenties (Dimensie 2)

 • 3.1 Ontwikkeling van digitale inhoud
  Om digitale inhoud in verschillende formaten te creëren en te bewerken, om zich via digitale middelen uit te drukken.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integratie en heruitwerking van digitale inhoud
  Informatie en inhoud wijzigen, verfijnen, verbeteren en integreren in een bestaande hoeveelheid kennis om nieuwe, originele en relevante inhoud en kennis te creëren.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Auteursrecht en licenties
  Begrijpen hoe auteursrecht en licenties van toepassing zijn op gegevens, informatie en digitale inhoud.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/KC-sleutelcompetenties, EITCA/IS IT-beveiliging
 • 3.4 Programmeren
  Een reeks begrijpelijke instructies voor een computersysteem plannen en ontwikkelen om een ​​bepaald probleem op te lossen of een specifieke taak uit te voeren.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/WD Web Development

4. Veiligheid
Competenties (Dimensie 2)

 • 4.1 Apparaten beveiligen
  Om apparaten en digitale inhoud te beschermen en om risico's en bedreigingen in digitale omgevingen te begrijpen. Op de hoogte zijn van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en rekening houden met betrouwbaarheid en privacy.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging
 • 4.2 Bescherming van persoonsgegevens en privacy
  Om persoonlijke gegevens en privacy in digitale omgevingen te beschermen. Begrijpen hoe u persoonlijk identificeerbare informatie kunt gebruiken en delen en tegelijkertijd uzelf en anderen tegen schade kunt beschermen. Begrijpen dat digitale diensten een "privacybeleid" gebruiken om te informeren hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging
 • 4.3 Bescherming van gezondheid en welzijn
  Gezondheidsrisico's en bedreigingen voor het fysieke en psychologische welzijn kunnen vermijden bij het gebruik van digitale technologieën. Zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen mogelijke gevaren in digitale omgevingen (bijvoorbeeld cyberpesten). Bewust zijn van digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale integratie.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging
 • 4.4 Bescherming van het milieu
  Zich bewust zijn van de milieu-impact van digitale technologieën en het gebruik ervan.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/IS IT-beveiliging

5. Probleemoplossing
Competenties (Dimensie 2)

 • 5.1 Oplossen van technische problemen
  Technische problemen bij het bedienen van apparaten en het gebruik van digitale omgevingen signaleren en oplossen (van troubleshooting tot het oplossen van complexere problemen).
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/AI kunstmatige intelligentie
 • 5.2 Vaststellen van behoeften en technologische antwoorden
  Behoeften beoordelen en digitale hulpmiddelen en mogelijke technologische antwoorden identificeren, evalueren, selecteren en gebruiken om ze op te lossen. Om digitale omgevingen aan te passen en aan te passen aan persoonlijke behoeften (bv. toegankelijkheid).
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/AI kunstmatige intelligentie
 • 5.3 Creatief omgaan met digitale technologieën
  Digitale tools en technologieën gebruiken om kennis te creëren en processen en producten te innoveren. Individueel en collectief deelnemen aan cognitieve verwerking om conceptuele problemen en probleemsituaties in digitale omgevingen te begrijpen en op te lossen.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/AI kunstmatige intelligentie
 • 5.4 Identificeren van hiaten in digitale competentie
  Om te begrijpen waar de eigen digitale competentie moet worden verbeterd of bijgewerkt. Om anderen te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling van digitale competenties. Opportuniteiten zoeken voor zelfontwikkeling en up-to-date blijven met de digitale evolutie.
 • EITCA-programma's in kaart brengen: EITCA/AI kunstmatige intelligentie

De DigComp 2.2 introduceerde aanvullende dimensies die dienovereenkomstig schetsen:

 • Vaardigheidsniveaus (dimensie 3)
 • Voorbeelden van kennis, vaardigheden en attitudes (dimensie 4)
 • Use cases (dimensie 5).

De laatste publicatie DigComp 2.2, stelt het geconsolideerde kader voor.

Meer gegevens over het DigComp 2.2-model zijn te vinden op Gemeenschappelijk onderzoekscentrum.

De European IT Certification (EITC) en de European IT Certification Academy (EITCA) zijn professionele certificeringsprogramma's op het gebied van informatietechnologie en vormen als zodanig geen universitaire of academische opleidingen, omdat deze moeten voldoen aan nationale kaders voor hoger onderwijs waarin academische graden zijn geregeld. Het Europese IT-certificeringsprogramma wordt niet geïmplementeerd onder een wettelijk kader van een EU-lidstaat die nationale universitaire programma's en academische graden regelt.

In plaats daarvan zijn EITC/EITCA-certificeringsprogramma's attestprogramma's voor beroepskwalificaties die zijn geaccrediteerd door het EITCI Institute, een internationale certificeringsinstantie voor deze programma's, die de bijbehorende competentie-attestdocumenten afgeeft. Dus in termen van gelijkwaardigheid kunnen de EITC/EITCA-certificeringen worden vergeleken met andere professionele of beroepsmatige IT-certificeringen die niet afhankelijk zijn van IT-leveranciers, in tegenstelling tot populaire leveranciergerichte IT-certificeringen die worden aangeboden door bijvoorbeeld Microsoft, Adobe, Google, enz. Aldus voltooiing van de EITCA Academy (of een van de samenstellende EITC-programma's) beloont de deelnemer met een professioneel Europees IT-certificaat dat is afgegeven en bevestigd door het EITCI-instituut, waarmee formeel expertise wordt bevestigd op een gebied dat relevant is voor het toegekende certificaat. Dit certificaat is echter formeel niet gelijk aan een universitair diploma of academische graad, ondanks het feit dat de volledigheid van het curriculum van de EITCA Academy kan worden vergeleken in termen van door het curriculum geattesteerde kwalificatie en hun voortgang naar postdoctorale studies, met een volledigheid van kwalificaties die overeenkomt met de EKK niveau 6 referentie.

De norm biedt een attest van beroepskwalificaties in een professionele specialisatie op belangrijke gebieden van IT-toepassingen. Als er openbare of particuliere voorschriften zijn die formeel een academische graad in informatica vereisen (bachelordiploma of masterdiploma) en een relevant universitair diploma afgegeven in een van de nationale systemen van hoger onderwijs voor de functie waarnaar men wil solliciteren , EITCA Academy-certificering, samen met alle samenstellende EITC-certificaten, hoewel ze een uitgebreide verklaring vormen van de IT-competenties van de houder, zullen niet toestaan ​​dat iemand slaagt voor het verplichte criterium van de academische graad. In veel gevallen zijn dergelijke formele vereisten echter afwezig, zelfs niet voor zeer professionele IT-functies, of kunnen ze, indien aanwezig, door een werkgever worden heroverwogen als de sollicitatie anders sterk is. Veel succesvolle IT-professionals met geavanceerde carrières in technologie en zaken zijn geen computerwetenschapper door hun universitaire opleiding en door academische graden. In plaats daarvan kunnen hun praktische vaardigheden, interesse in IT, feitelijke ervaring en mogelijk getuigschriften van beroepsvaardigheden in verschillende internationale certificeringsprogramma's, zoals de Europese IT-certificeringsnorm, nog steeds een voldoende bewijs vormen van IT-vaardigheden en -kwalificaties voor een werkgever of een aannemer.

Zowel EITC- als EITCA Academy-certificeringen bieden formele, internationaal erkende bevestiging van individuele competenties op specifieke gebieden van informatietechnologie met betrekking tot toegepast en praktisch in termen van domeinen van de arbeidsmarkt. De EITC/EITCA-certificeringen bevatten formele IT-bekwaamheidsattestdocumenten die andere formele manieren ondersteunen of vervangen ter bevestiging van kennis, vaardigheden en competenties die zijn verworven binnen hoger en beroepsonderwijs of opleiding (inclusief nationale diploma's van de universiteiten en scholen). In dit opzicht gaat de EITC- en EITCA Academy-certificering vergezeld van een gedetailleerd certificeringssupplement met een gestandaardiseerde beschrijving van de inhoud, complexiteit en het niveau van IT-competenties verworven door de certificatiehouder, ontworpen als hulpmiddel om deze competenties op professionele gebieden te helpen herkennen van activiteiten.

Het EITC- en EITCA Academy Certification-programma, uitgevoerd onder het bestuur van het European Information Technologies Certification Institute (EITCI) in Brussel, resulteert na een succesvolle afronding van de online onderzoeksprocedure bij de toekenning van de relevante EITC/EITCA Academy-certificaten die digitaal zijn afgegeven in Brussel, EU , samen met de gedetailleerde certificeringssupplementen.

Certificering is mogelijk zowel binnen het volledige EITCA Academy-programma in de gekozen IT-specialisatie (slagen voor de examens binnen alle EITC-programma's die zijn opgenomen in het bijbehorende EITCA Academy-programma resulteert in de toekenning van het EITCA Academy-certificaat en het certificeringssupplement samen met alle relevante EITC-certificaten) , evenals binnen meer gespecialiseerde afzonderlijke EITC-programma's (één examen en één EITC-certificaat afgegeven binnen elk respectief EITC-programma).

De EITCA Academy- en EITC-certificeringsprocedures zijn niet alleen het gevolg van de uitgifte van goed beveiligde digitale certificaten (in het geval van de EITCA Academy vergezeld van de gedetailleerde certificeringssupplementen en alle relevante EITC-certificaten, en in het geval van de EITC-certificaten met gedetailleerde beschrijving van de programma binnen het Certifacate zelf), maar ook met het leveren van relevante validatiediensten. Digitale EITC/EITCA-certificeringen moeten worden opgevat als hun unieke ID-nummers, die bij het invoeren samen met de beveiliging van persoonlijke gegevens in het certificeringsvalidatiesysteem van het EITCI Institute een online verificatie van de bewaarde certificeringen mogelijk maken, samen met details van door de certificaathouder ingevulde programmabereiken, evenals het printen van de gepaste printklare versies en supplementen van Certificaten. De EITC-certificeringen (afzonderlijk verkregen of als onderdeel van het EITCA Academy-programma) zijn ontworpen met een ID met visuele tags (QR-codes) die automatische machineherkenning en certificatieverificatie door visuele tag-scantoepassingen mogelijk maken.

Er is een optionele optionele uitgifte van het beveiligde papieren formulier van de EITC/EITCA-certificaten samen met internationale levering (de uitgifte van papieren formuliercertificaten vereist extra kosten afhankelijk van het aantal kopieën van fysiek beveiligde uitgegeven certificaten en de internationale bezorgdiensten voor het papier Verzending van certificaten vanuit Brussel naar uw land). Het is ook mogelijk om permanent of tijdelijk alleen digitale EITC/EITCA-certificeringen te gebruiken (die u indien nodig zelf kunt afdrukken in een referentie-klaar papieren formulier van de elektronische dienst van de EITC/EITCA Certificaten-validatie).

Het European IT Certification Institute werkt op standaardbasis samen met alle Europese IT Certification-houders nadat ze hun programma's met succes hebben afgerond.

Dit omvat ondersteuning bij digitale vacatures en mogelijkheden voor een directe samenwerking met het EITCI Institute of met zijn partners, die IT-professionals zoeken voor de tewerkstelling.

Alle deelnemers behouden ook toegang tot de didactische referentieplatforms voor curricula en tot de adviesbureaus met domeinexperts die beschikbaar zullen zijn om advies te geven over het professioneel schrijven of interviewen van cv's op gebieden met bepaalde specialisaties, zoals webontwikkeling, AI, cyberbeveiliging, cloud computing, enz. .

Het European IT Certification Institute heeft ook een speciale gratis service (IT ID) ontwikkeld om Europese IT-certificeringshouders te ondersteunen bij het opstellen van moderne digitale cv's ter ondersteuning van hun sollicitaties.

Hoe verder te gaan3 eenvoudige stappen

EITCA Academy wordt online geïmplementeerd onder de Europese IT-certificeringsnorm. Alle formaliteiten worden op afstand vervuld. Volg deze stappen om je in te schrijven.

Vind certificering

Blader door certificeringen beschikbaar op het gebied van uw interesse

Toevoegen aan bestelling

Voeg geselecteerde certificeringen toe aan uw inschrijvingsopdracht en uitchecken

Inschrijven

Voltooi de betaling om je in te schrijven voor het door jou gekozen programma

TOP
Chat met ondersteuning
Chat met ondersteuning
Vragen, twijfels, problemen? Wij zijn hier om u te helpen!
Verbinden...
Heb je nog vragen?
Heb je nog vragen?
:
:
:
Heb je nog vragen?
:
:
De chatsessie is beëindigd. Dank u!
Beoordeel de ondersteuning die u heeft ontvangen.
Goed slecht