Privacybeleid van EITCA Academy

 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw bestelling en uw EITC/EITCA-certificering te verwerken zoals in details beschreven in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, dwz Verordening (EU) 2016/679 en overeenkomstige rechtshandelingen van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met het oog op de verwerking van hun persoonsgegevens. EITCA Academy, beheerd door EITCI Institute, heeft tot doel de professionele IT-competenties te verspreiden onder de officiële EITC/EITCA-certificeringsnormen die worden beheerd door het EITCI Institute voor het vergroten van de groei van de acceptatie van de internationale interne digitale markt en het ondersteunen van de groei van de inclusieve digitale samenleving. Dit is de missie van het EITCI Institute die wordt ondernomen in het kader van het EITCA Academy-programma, dat een belangrijk middel vormt om de missie van het EITCI Institute uit te voeren. Daarbij blijft EITCI Institute zich inzetten voor transparantie over verzamelde persoonlijke gegevens, hoe deze worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze Services gebruikt zoals hieronder beschreven.

Introductie

De European Information Technologies Certification (EITC) en de European Information Technologies Certification Academy (EITCA)-programma's vormen leverancieronafhankelijke kwaliteitsnormen die zijn ontwikkeld voor het aantonen van de digitale vaardigheden en professionele IT-competenties die zijn ontwikkeld en verspreid om de groei van de inclusieve digitale samenleving te ondersteunen. De normen zijn volledig online toegankelijk vanuit Brussel onder beheer van het European Information Technologies Certification Institute EITCI, de certificeringsinstantie/certificeringsinstantie. Het doel van de EITCA Academy is om een ​​internationaal kader te bieden voor professionele IT-competenties, formele evaluatie en bevestiging met naleving van kwaliteitsnormen en het overwinnen van toegangsbarrières. De deelname van de EITCA Academy is niet beperkt tot de Europese Unie, integendeel, het biedt individuen in het buitenland de mogelijkheid om hun strategische IT-competenties op afstand te ontwikkelen en te bevestigen met een professionele certificering van de Europese Unie, volgens de door het EITCI Institute beheerde norm. Zo wordt EITCA Academy gekenmerkt door een nieuwe benadering, alternatief en complementair aan de klassieke professionele opleiding en training, omdat het iedereen ter wereld in staat stelt om te studeren onder de EITC/EITCA-programma's en vervolgens formeel door EITCI geaccrediteerde certificeringen in professionele informatietechnologieën te verkrijgen, uitgegeven in Brussel , EU binnen een volledig online uitvoering, wereldwijd onder dezelfde voorwaarden en zonder fysiek in Brussel te reizen en te studeren, waardoor de bijbehorende kosten aanzienlijk worden beperkt en veel toegangsbarrières worden weggenomen.

Het privacybeleid van EITCA Academy is van toepassing op elke deelnemer of bezoeker van onze diensten. Onze geregistreerde gebruikers ("leden") delen hun professionele identiteit dankzij de certificeringsprocedure en kunnen met hun netwerk communiceren, kennis en professionele inzichten uitwisselen, relevante inhoud posten en bekijken, leren en zakelijke en carrièremogelijkheden vinden binnen EITCA Academy. Inhoud en gegevens van sommige van onze Services zijn zichtbaar voor niet-leden ("Bezoekers"). We gebruiken de term "Aangewezen landen" om te verwijzen naar landen in de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Diensten

Dit privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid, is van toepassing op uw gebruik van onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op EITCA Academy en mobiele applicaties, samen met bijbehorende communicatie en services ("Services"), inclusief off-site Services, zoals onze advertentieservices en plug-ins, met uitzondering van services die aangeven dat ze worden aangeboden onder een ander privacybeleid.

Gegevensbeheerders en verdragsluitende partijen

Het EITCI Institute (European Information Technologies Certification Institute) zal de controller zijn van uw persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan, verzameld door of voor of verwerkt in verband met onze Diensten, met name de EITC/EITCA-certificering; u gaat de gebruikersovereenkomst aan met het EITCI Institute. Als bezoeker of deelnemer van onze diensten is het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onderworpen aan dit privacybeleid (waaronder ons cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen) en updates.

Veranderen

Wijzigingen in het privacybeleid zijn van toepassing op uw gebruik van onze diensten na de "ingangsdatum".

EITCI Institute ("wij" of "ons") kan dit privacybeleid wijzigen, en als we er wezenlijke wijzigingen in aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze diensten, of op een andere manier, om u de mogelijkheid te bieden de wijzigingen te bekijken voordat ze effectief worden. Als u bezwaar maakt tegen wijzigingen, kunt u uw account sluiten.
U erkent dat uw voortgezet gebruik van onze Services nadat we deze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of een kennisgeving hebben verzonden, betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onderworpen is aan het bijgewerkte Privacybeleid.

1. Gegevens die we verzamelen

1.1 Gegevens die u aan ons verstrekt

U verstrekt gegevens om een ​​account bij ons aan te maken.

Registreren

Om een ​​account aan te maken, moet u gegevens verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres en/of mobiel nummer, en een wachtwoord. Als u zich registreert voor een certificatiedienst, moet u betalings- (bijv. Creditcard) en factuurgegevens opgeven.
U maakt uw EITCA Academy-profiel aan (een volledig profiel helpt u het meeste uit onze Services te halen).

Profiel

Je hebt keuzes over de informatie op je profiel. U hoeft geen aanvullende informatie over uw profiel op te geven; profielinformatie helpt u echter om meer uit onze Services te halen. Het is jouw keuze of je gevoelige informatie in je profiel wilt opnemen en die gevoelige informatie openbaar wilt maken. Plaats of voeg geen persoonlijke gegevens toe aan uw profiel die u niet openbaar zou willen maken.

U geeft ons andere gegevens, bijvoorbeeld door uw adresboek of agenda te synchroniseren.

Posten en uploaden

We verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u deze verstrekt, plaatst of uploadt naar onze Services, zoals wanneer u een formulier invult, reageert op een enquête of informatie indient. Als u ervoor kiest om uw adresboek te importeren, ontvangen we uw contacten (inclusief contactgegevens die uw serviceprovider (s) of app automatisch aan uw adresboek hebben toegevoegd wanneer u communiceerde met adressen of nummers die nog niet in uw lijst staan).
Als u uw contacten of agenda's synchroniseert met onze Services, verzamelen we uw adresboek en agendagegevens om uw netwerk te laten groeien door verbindingen voor u en anderen voor te stellen en door informatie over hen te verstrekken, bijv. Tijden, plaatsen, deelnemers en contacten.
U hoeft geen persoonlijke gegevens te plaatsen of te uploaden; maar als u dat niet doet, kan dit uw vermogen om te groeien en met uw netwerk in contact te komen via onze Services beperken.

1.2 Gegevens van anderen

Anderen kunnen over u posten of erover schrijven.

Inhoud en nieuws

U en anderen kunnen inhoud plaatsen die informatie over u bevat (als onderdeel van artikelen, berichten, opmerkingen, video's) op onze Services. Tenzij u zich afmeldt, verzamelen we openbare informatie over u, zoals professioneel nieuws en prestaties (bijv. Verleende patenten, professionele erkenning, conferentiesprekers, projecten, enz.) En stellen we deze beschikbaar als onderdeel van onze Services (bijv. Suggesties) voor uw profiel of meldingen van vermeldingen in het nieuws).
Anderen kunnen hun contacten of agenda synchroniseren met onze Services.

Contact- en agenda-informatie

We ontvangen persoonlijke gegevens (inclusief contactgegevens) over u wanneer anderen hun contacten of agenda importeren of synchroniseren met onze Services, hun contacten koppelen aan Participant-profielen of berichten verzenden met behulp van onze Services (inclusief uitnodigingen of verbindingsverzoeken). Als u of anderen ervoor kiezen om e-mailaccounts met onze Services te synchroniseren, verzamelen we ook informatie over de "e-mailkoptekst" die we kunnen koppelen aan deelnemersprofielen.

Klanten en partners kunnen ons gegevens verstrekken.

Partners

We ontvangen persoonlijke gegevens over u wanneer u gebruik maakt van de diensten van onze klanten en partners, zoals werkgevers, potentiële werkgevers en sollicitatiesystemen voor sollicitanten die ons sollicitatiegegevens verstrekken.

Gerelateerde bedrijven en andere services

We ontvangen gegevens over u wanneer u enkele van de andere services gebruikt die door ons of onze gelieerde ondernemingen, waaronder Microsoft, worden geleverd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om informatie over uw contacten in Microsoft-apps en -services, zoals Outlook, naar ons te verzenden voor verbeterde professionele netwerkactiviteiten op onze Services.

1.3 Servicegebruik

We registreren uw bezoeken en gebruik van onze Services, inclusief mobiele apps.

We registreren gebruiksgegevens wanneer u onze Services bezoekt of anderszins gebruikt, inclusief onze sites, app- en platformtechnologie (bijvoorbeeld onze off-site plug-ins), zoals wanneer u inhoud of advertenties bekijkt of klikt (op of buiten onze sites en apps) ), voer een zoekopdracht uit, installeer of update een van onze mobiele apps, deel artikelen of stuur vragen. We gebruiken logins, cookies, apparaatinformatie en internetprotocol ("IP") adressen om u te identificeren en uw gebruik te loggen.

1.4 Cookies, webbakens en andere vergelijkbare technologieën

We verzamelen gegevens via cookies en vergelijkbare technologieën.

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (bijv. Webbakens, pixels, advertentietags en apparaat-ID's) om u en/of uw apparaat (en) op, naast en tussen verschillende Services en apparaten te herkennen. We staan ​​ook enkele anderen toe cookies te gebruiken zoals beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools. U kunt zich ook afmelden voor ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën die uw gedrag op de sites van anderen volgen voor advertenties van derden door de juiste instellingen in uw webbrowser overeenkomstig de documentatie van de gebruikte webbrowser te wijzigen.

1.5 Uw apparaat en locatie

We ontvangen gegevens van uw apparaten en netwerken, inclusief locatiegegevens.

Wanneer u onze Services bezoekt of verlaat (inclusief onze plug-ins of cookies of vergelijkbare technologie op de sites van anderen), ontvangen we de URL van zowel de site waar u vandaan kwam als degene waar u naar toe gaat. We krijgen ook informatie over uw IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en add-ons, apparaat-ID en functies en/of ISP of uw mobiele provider. Als u onze Services vanaf een mobiel apparaat gebruikt, stuurt dat apparaat ons gegevens over uw locatie op basis van uw telefooninstellingen. We zullen u vragen om u aan te melden voordat we GPS of andere hulpmiddelen gebruiken om uw exacte locatie te identificeren.

1.6 Berichten

Als u communiceert via onze Services, leren we daarover.

We verzamelen informatie over u wanneer u berichten verzendt, ontvangt of gebruikt in verband met onze Services.

1.7 Informatie op de werkplek en op school

Wanneer uw werkgever of school of een andere derde partij een premium service voor u koopt, geven ze ons gegevens over u.

Anderen die onze Services voor uw gebruik kopen, zoals uw werkgever of uw school, verstrekken ons persoonlijke gegevens over u en uw geschiktheid om de Services te gebruiken die ze kopen voor gebruik door hun werknemers, studenten of alumni. We krijgen bijvoorbeeld contactgegevens van beheerders van "Bedrijfspagina's" en voor het autoriseren van gebruikers van onze premium Services, zoals onze wervings-, verkoop- of leerproducten.

1.8 Sites en services van anderen

We krijgen gegevens wanneer u sites bezoekt die onze plug-ins, advertenties of cookies bevatten of wanneer u zich met uw account aanmeldt bij de services van anderen.

We ontvangen informatie over uw bezoeken en interactie met services van anderen wanneer u zich aanmeldt bij ons platform of de services van anderen bezoekt die onze plug-ins, advertenties, cookies of vergelijkbare technologieën bevatten.

1.9 Andere

We verbeteren onze Services, wat betekent dat we nieuwe gegevens krijgen en nieuwe manieren creëren om gegevens te gebruiken.

Onze Services zijn dynamisch en we introduceren vaak nieuwe functies, waarvoor mogelijk nieuwe informatie moet worden verzameld. Als we wezenlijk verschillende persoonlijke gegevens verzamelen of de manier waarop we uw gegevens gebruiken wezenlijk veranderen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunnen we dit privacybeleid ook wijzigen.

2. Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw gegevens om onze Services te leveren, ondersteunen, personaliseren en ontwikkelen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hangt af van welke services u gebruikt, hoe u die services gebruikt en de keuzes die u maakt in uw instellingen. We gebruiken de gegevens die we over u hebben om onze Services (inclusief advertenties) te verstrekken en te personaliseren, inclusief met behulp van geautomatiseerde systemen en gevolgtrekkingen die we maken, zodat ze relevanter en nuttiger kunnen zijn voor u en anderen.

2.1-services

Onze Services helpen u contact te leggen met anderen, te vinden en gevonden te worden voor werk en zakelijke kansen, op de hoogte te blijven, training te krijgen en productiever te zijn.

We gebruiken uw gegevens om toegang tot onze Services te autoriseren.

Blijf verbonden

Met onze Services blijft u in contact en up-to-date met collega's, partners, klanten en andere professionele contacten. Om dit te doen, “verbindt” u zich met de professionals die u kiest en die ook met u willen “verbinden”. Afhankelijk van uw instellingen kunt u, wanneer u verbinding maakt met andere leden, elkaars connecties doorzoeken om professionele kansen uit te wisselen.

We zullen gegevens over u gebruiken (zoals uw profiel, profielen die u hebt bekeken of gegevens die zijn verstrekt via adresboekuploads of partnerintegraties) om anderen te helpen uw profiel te vinden, connecties voor u en anderen voor te stellen (bijv. Leden die uw contacten of werkervaringen delen ) en stelt u in staat anderen uit te nodigen om deelnemer te worden en contact met u op te nemen. U kunt zich ook aanmelden om ons in staat te stellen uw precieze locatie of nabijheid van anderen te gebruiken voor bepaalde taken (bijvoorbeeld om andere leden in de buurt voor te stellen waarmee u verbinding kunt maken, het woon-werkverkeer naar een nieuwe baan te berekenen of uw connecties te laten weten dat u bij een professioneel evenement).

Het is uw keuze of u iemand voor onze Services wilt uitnodigen, een verbindingsverzoek wilt verzenden of een andere deelnemer uw verbinding wilt laten worden. Wanneer u iemand uitnodigt om contact met u op te nemen, bevat uw uitnodiging uw naam, foto, netwerk en contactgegevens. We sturen uitnodigingsherinneringen naar de persoon die je hebt uitgenodigd. U kunt kiezen of u uw eigen lijst met verbindingen wilt delen met uw verbindingen.

Bezoekers hebben keuzes over hoe we hun gegevens gebruiken.

Blijf op de hoogte

Met onze Services blijft u op de hoogte van nieuws, evenementen en ideeën over professionele onderwerpen waar u om geeft en van professionals die u respecteert. Met onze Services kunt u ook uw professionele vaardigheden verbeteren of nieuwe leren. We gebruiken de gegevens die we over u hebben (bijv. Gegevens die u verstrekt, gegevens die we verzamelen uit uw betrokkenheid bij onze Services en gevolgtrekkingen die we maken uit de gegevens die we over u hebben), om relevante inhoud en gesprekken over onze Services aan te bevelen, vaardigheden voor te stellen die u Het kan zijn dat u uw profiel en vaardigheden moet aanvullen die u nodig heeft om uw volgende kans te benutten. Dus als u ons laat weten dat u geïnteresseerd bent in een nieuwe vaardigheid (bijvoorbeeld door een leervideo te bekijken), zullen we deze informatie gebruiken om inhoud in uw feed te personaliseren, u aan te raden bepaalde leden op onze site te volgen of gerelateerde te bekijken leerinhoud om u te helpen bij die nieuwe vaardigheid. We gebruiken uw inhoud, activiteit en andere gegevens, inclusief uw naam en foto, om kennisgevingen aan uw netwerk en anderen te verstrekken. Zo kunnen we, afhankelijk van uw instellingen, anderen laten weten dat u uw profiel heeft bijgewerkt, een blog heeft gepost, een sociale actie heeft ondernomen, nieuwe connecties hebt gemaakt of in het nieuws bent genoemd.

Carrière

Met onze Services kunt u loopbanen verkennen, educatieve kansen evalueren en carrièremogelijkheden zoeken en worden gevonden. Uw profiel kan worden gevonden door mensen die een baan willen aannemen (voor een baan of een specifieke taak) of door u willen worden aangenomen. We zullen uw gegevens gebruiken om banen of leerlingen aan te bevelen, u en anderen te laten zien die bij een bedrijf werken, in een branche, functie of locatie of die bepaalde vaardigheden en connecties hebben. U kunt aangeven dat u geïnteresseerd bent in het veranderen van baan en informatie wilt delen met recruiters. We zullen uw gegevens gebruiken om u banen aan te bevelen en u aan recruiters. We kunnen geautomatiseerde systemen gebruiken om te profileren en aanbevelingen te doen om onze Services relevanter te maken voor onze leden, bezoekers en klanten. Door uw profiel accuraat en up-to-date te houden, kunt u mogelijk beter contact maken met anderen en met kansen via onze Services.

Productiviteit

Met onze Services kunt u samenwerken met collega's, zoeken naar potentiële klanten, klanten, partners en anderen om zaken mee te doen. Met onze Services kunt u communiceren met andere leden en vergaderingen met hen plannen en voorbereiden. Als uw instellingen dit toelaten, scannen we berichten om 'bots' of vergelijkbare tools te bieden die taken vergemakkelijken, zoals het plannen van vergaderingen, het opstellen van reacties, het samenvatten van berichten of het aanbevelen van volgende stappen.

2.2 Professionele services

Met onze Pro Services kunnen betalende gebruikers hun bereik verbeteren door naar leden te zoeken en contact met hen op te nemen via onze Services, zoals het zoeken naar en contact opnemen met sollicitanten, verkoopleads en collega's, het beheren van talent en het promoten van inhoud via sociale media.

We verkopen Pro Services die onze klanten en abonnees op maat gemaakte zoekposten en pagina's bieden die functionaliteit en tools promoten als onderdeel van onze talent-, marketing- en verkoopoplossingen. Klanten kunnen beperkte informatie uit uw profiel exporteren, zoals naam, kop, huidig ​​bedrijf, huidige titel en algemene locatie, om verkoopleads of talent te beheren, tenzij u zich afmeldt. We verstrekken geen contactgegevens aan klanten als onderdeel van deze Pro Services zonder uw toestemming. Een Pro Services-klant kan informatie die hij/zij over u heeft opslaan in onze Pro Services, zoals een cv of contactgegevens of verkoopgeschiedenis. De gegevens die door deze klanten over u worden verstrekt, zijn onderworpen aan het beleid van die klanten.

2.3-communicatie

We nemen contact met u op en maken communicatie tussen leden mogelijk. We bieden instellingen om te bepalen welke berichten u ontvangt en hoe vaak u bepaalde soorten berichten ontvangt.

We nemen contact met u op via e-mail, mobiele telefoon, kennisgevingen op onze websites of apps, berichten in uw EITCA Academy-inbox en andere manieren via onze Services, inclusief sms-berichten en pushmeldingen. We sturen u berichten over de beschikbaarheid van onze Services, beveiliging of andere servicegerelateerde problemen. We sturen ook berichten over het gebruik van de Services, netwerkupdates, herinneringen, vacaturesuggesties en promotionele berichten van ons en onze partners. U kunt uw communicatievoorkeuren op elk moment wijzigen. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van serviceberichten van ons, inclusief beveiligings- en juridische kennisgevingen.

We maken ook communicatie tussen u en anderen mogelijk via onze Services, waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen, InMail, groepen en berichten tussen verbindingen.

NIET adverteren

We bieden u advertenties op maat, zowel binnen als buiten onze Services. We bieden u keuzes met betrekking tot gepersonaliseerde advertenties, maar u kunt zich niet afmelden voor andere advertenties.

We targeten (en meten de prestaties van) advertenties op leden, bezoekers en anderen, zowel binnen als buiten onze diensten, rechtstreeks of via een verscheidenheid aan partners, met behulp van de volgende gegevens, afzonderlijk of gecombineerd:

Gegevens van advertentietechnologieën binnen en buiten onze Services, zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en apparaat-ID's;
Door de deelnemer verstrekte informatie (bijv. Profiel, contactgegevens, titel en branche);
Gegevens over uw gebruik van onze Services (bijv. Zoekgeschiedenis, feed, inhoud die u leest, wie u volgt of u volgt, verbindingen, deelname van groepen, paginabezoeken, video's die u bekijkt, klikken op een advertentie, enz.), Waaronder als beschreven in paragraaf 1.3;
Informatie van advertentiepartners en uitgevers; en
Informatie afgeleid uit hierboven beschreven gegevens (bijv. Het gebruik van functietitels uit een profiel om industrie, anciënniteit en compensatiebeugel af te leiden; het gebruik van afstudeerdatums om de leeftijd af te leiden of het gebruik van voornaam of voornaamwoord om geslacht af te leiden).
We laten u advertenties zien met de naam gesponsorde inhoud of advertenties die lijken op niet-gesponsorde inhoud, behalve dat ze het label 'advertenties' of 'gesponsord' hebben. Als u een actie onderneemt (zoals liken, reageren of delen) op deze advertenties, wordt uw actie gekoppeld aan uw naam en zichtbaar voor anderen, inclusief de adverteerder. Afhankelijk van uw instellingen, als u een sociale actie onderneemt op onze Services, kan die actie worden vermeld bij gerelateerde advertenties.

Ad Choices

We houden ons aan zelfregulerende principes voor op interesses gebaseerd adverteren en nemen deel aan branche-opt-outs van dergelijke advertenties. Dit betekent niet dat u geen advertenties meer ontvangt; u blijft andere advertenties ontvangen van adverteerders die niet worden vermeld bij deze zelfregulerende tools.

Info voor advertentieleveranciers

We delen uw persoonlijke gegevens niet met externe adverteerders of advertentienetwerken voor hun advertenties, behalve voor: (i) gehashte of apparaat-ID's (voor zover het in sommige landen persoonlijke gegevens zijn); (ii) met uw afzonderlijke toestemming (bijv. formulier voor het genereren van leads) of (iii) gegevens die al zichtbaar zijn voor gebruikers van de Services (bijv. profiel). Als u echter een advertentie op of buiten onze site of apps bekijkt of erop klikt, krijgt de advertentieprovider een signaal dat iemand de pagina heeft bezocht waarop de advertentie is weergegeven, en zij kunnen door middel van mechanismen zoals cookies bepalen dat u het bent . Advertentiepartners kunnen persoonlijke gegevens die door de adverteerder rechtstreeks van u zijn verzameld, koppelen aan onze cookies en vergelijkbare technologieën. In dergelijke gevallen proberen we dergelijke advertentiepartners contractueel te verplichten om uw uitdrukkelijke, opt-in toestemming te verkrijgen voordat we dit doen.

2.5 Marketing

We promoten onze Services bij u en anderen.

We gebruiken gegevens en inhoud over leden voor uitnodigingen en communicatie ter bevordering van lidmaatschap en netwerkgroei, betrokkenheid en onze diensten.

2.6 Diensten en onderzoek ontwikkelen

We ontwikkelen onze diensten en doen onderzoek.

Service ontwikkeling

We gebruiken gegevens, waaronder openbare feedback, om onderzoek en ontwikkeling uit te voeren voor de verdere ontwikkeling van onze Services om u en anderen een betere, intuïtievere en persoonlijkere ervaring te bieden, de groei van het lidmaatschap en de betrokkenheid bij onze Services te stimuleren en professionals te helpen verbinden met elkaar en met economische kansen.

Overig onderzoek

We proberen economische kansen te creëren voor leden van de wereldwijde beroepsbevolking en hen te helpen productiever en succesvoller te zijn. We gebruiken de persoonlijke gegevens waarover we beschikken om sociale, economische en trends op de werkplek te onderzoeken, zoals beschikbaarheid van banen en vaardigheden die nodig zijn voor deze banen en beleidsmaatregelen die helpen de kloof in verschillende industrieën en geografische gebieden te overbruggen. In sommige gevallen werken we samen met vertrouwde derde partijen om dit onderzoek uit te voeren, onder controles die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen. We publiceren of staan ​​anderen toe om economische inzichten te publiceren, gepresenteerd als geaggregeerde gegevens in plaats van persoonlijke gegevens.

onderzoeken

Peilingen en enquêtes worden door ons en anderen uitgevoerd via onze Services. U bent niet verplicht om te reageren op peilingen of enquêtes en u heeft keuzes over de informatie die u verstrekt. U kunt zich afmelden voor enquête-uitnodigingen.

2.7 Klantenservice

We gebruiken gegevens om u te helpen en problemen op te lossen.

We gebruiken de gegevens (die uw communicatie kunnen bevatten) om klachten en serviceproblemen (bijvoorbeeld bugs) te onderzoeken, erop te reageren en op te lossen.

2.8 Geaggregeerde inzichten

We gebruiken gegevens om verzamelde inzichten te genereren.

We gebruiken uw gegevens om geaggregeerde inzichten te produceren en te delen die u niet identificeren. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om statistieken te genereren over onze leden, hun beroep of branche, om advertentievertoningen te berekenen die worden weergegeven of waarop wordt geklikt, of om demografische gegevens van bezoekers te publiceren voor een dienst of demografische inzichten in het personeelsbestand.

2.9 Beveiliging en onderzoeken

We gebruiken gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoeken.

We gebruiken uw gegevens (inclusief uw communicatie) als we denken dat dit nodig is voor veiligheidsdoeleinden of om mogelijke fraude of andere schendingen van onze gebruikersovereenkomst of dit privacybeleid te onderzoeken en/of pogingen om onze leden of bezoekers te schaden.

3. Hoe we informatie delen

3.1 Onze diensten

Alle gegevens die u op uw profiel opneemt en alle inhoud die u plaatst of sociale actie (bijv. Likes, volgt, opmerkingen, aandelen) die u op onze Services neemt, zullen door anderen worden gezien.

Profiel

Uw profiel is volledig zichtbaar voor alle leden en klanten van onze services. Afhankelijk van uw instellingen kan het ook zichtbaar zijn voor anderen binnen of buiten onze Services (bijv. Bezoekers van onze Services of gebruikers van zoekmachines van derden).

Berichten, vind-ik-leuks, volgers, opmerkingen, berichten

Met onze Services kunt u informatie bekijken en delen, onder meer via berichten, likes, volgers en opmerkingen.

Wanneer u een artikel of bericht (bijvoorbeeld een update, afbeelding, video of artikel) openbaar deelt, kan het door iedereen worden bekeken en overal opnieuw worden gedeeld (afhankelijk van uw instellingen). Leden, bezoekers en anderen kunnen uw openbaar gedeelde inhoud vinden en zien, inclusief uw naam (en foto als u die heeft opgegeven).
In een groep zijn berichten zichtbaar voor anderen in de groep. Je lidmaatschap van groepen is openbaar en onderdeel van je profiel, maar je kunt de zichtbaarheid wijzigen in je instellingen.
Alle informatie die u deelt via de pagina's van bedrijven of andere organisaties op onze Services, is zichtbaar voor deze en anderen die deze pagina's bezoeken.
Wanneer je een persoon of organisatie volgt, ben je zichtbaar voor anderen en die “pagina-eigenaar” als volger.
We laten afzenders weten wanneer u op hun bericht reageert, afhankelijk van uw instellingen waar van toepassing.
Afhankelijk van uw instellingen, laten we een deelnemer weten wanneer u hun profiel bekijkt.
Wanneer u de inhoud van iemand anders (inclusief advertenties) leuk vindt of opnieuw deelt of erop reageert, kunnen anderen deze 'sociale acties' bekijken en aan u koppelen (bijv. Uw naam, profiel en foto als u deze heeft verstrekt).
Uw werkgever kan zien hoe u de Services gebruikt die zij voor uw werk hebben geleverd (bijvoorbeeld als recruiter of verkoopagent) en gerelateerde informatie. We zullen hen uw zoekopdrachten naar werk of persoonlijke berichten niet laten zien.

Enterprise-accounts

Uw werkgever kan u toegang bieden tot onze bedrijfsdiensten. Uw werkgever kan uw gebruik van dergelijke bedrijfsdiensten beoordelen en beheren.

Afhankelijk van de Enterprise Service, zullen we, voordat u een dergelijke Service gebruikt, toestemming vragen om relevante gegevens uit uw profiel of gebruik van onze niet-Enterprise Services te delen.

3.2 Communicatiearchivering

Het is mogelijk dat Gereglementeerde Leden communicatie buiten onze Service moeten opslaan.

Sommige leden (of hun werkgevers) moeten, voor wettelijke of professionele naleving, hun communicatie en activiteiten op sociale media archiveren en zullen diensten van anderen gebruiken om deze archiefdiensten te leveren. We maken het mogelijk om berichten van die leden buiten onze Services te archiveren. Een financieel adviseur moet bijvoorbeeld de communicatie met haar klanten archiveren via onze Services om haar professionele licentie als financieel adviseur te behouden.

3.3 Services van anderen

U kunt uw account koppelen aan de services van anderen, zodat zij de profielen van uw contacten kunnen opzoeken, uw shares op dergelijke platforms kunnen posten of gesprekken kunnen beginnen met uw verbindingen op dergelijke platforms. Uittreksels uit uw profiel verschijnen ook op de diensten van anderen.

Afhankelijk van uw instellingen, kunnen andere services uw profiel opzoeken. Wanneer u ervoor kiest om uw account aan andere diensten te koppelen, zullen persoonlijke gegevens voor hen beschikbaar komen. Het delen en gebruiken van die persoonlijke gegevens wordt beschreven in of gekoppeld aan een toestemmingsscherm wanneer u ervoor kiest om de accounts te koppelen. U kunt bijvoorbeeld uw Twitter- of WeChat-account koppelen om inhoud van onze Services te delen in deze andere services, of uw e-mailprovider kan u de mogelijkheid geven om uw EITCA Academy-contacten te uploaden naar zijn eigen service. U kunt de link met dergelijke accounts intrekken.

Afhankelijk van uw instellingen, zullen fragmenten uit uw profiel verschijnen op de diensten van anderen (bijv. Resultaten van zoekmachines, e-mail- en kalenderapplicaties die gebruikersinformatie tonen van het EITCA Academy-profiel van de persoon die ze ontmoeten of berichten, social media-aggregators, talent en lead managers). "Oude" profielinformatie blijft op deze services totdat ze hun gegevenscache bijwerken met wijzigingen die u in uw profiel hebt aangebracht.

3.4 Gerelateerde services

We delen uw gegevens met onze verschillende Services en met EITCA Academy gelieerde entiteiten.

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen om onze diensten te leveren en te ontwikkelen. We kunnen informatie intern combineren in de verschillende Services die onder dit Privacybeleid vallen om onze Services te helpen relevanter en nuttiger te zijn voor u en anderen.

3.5 Serviceproviders

We kunnen anderen gebruiken om ons te helpen met onze Services.

We gebruiken anderen om ons te helpen onze Services te leveren (bijv. Onderhoud, analyse, audit, betalingen, fraudedetectie, marketing en ontwikkeling). Zij hebben toegang tot uw gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

3.6 Juridische bekendmakingen

Mogelijk moeten we uw gegevens delen wanneer we denken dat dit wettelijk verplicht is of om de rechten en veiligheid van u, ons of anderen te beschermen.

Het is mogelijk dat we informatie over u moeten vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is, een dagvaarding of een ander juridisch proces of als we te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) onderzoek te doen naar, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten of om handhavingsinstanties van de overheid te helpen; (2) onze overeenkomsten met u afdwingen, (3) onszelf onderzoeken en verdedigen tegen claims of beweringen van derden, (4) de veiligheid of integriteit van onze Service beschermen (bijvoorbeeld door te delen met bedrijven die met vergelijkbare bedreigingen worden geconfronteerd); of (5) de rechten en veiligheid van EITCA Academy, onze leden, personeel of anderen uitoefenen of beschermen. We proberen leden op de hoogte te stellen van wettelijke eisen voor hun persoonsgegevens wanneer dit naar ons oordeel passend is, tenzij dit bij wet of gerechtelijk bevel verboden is of wanneer het verzoek een noodgeval is. We kunnen dergelijke eisen betwisten wanneer we naar eigen goeddunken van mening zijn dat de verzoeken te ruim, vaag zijn of niet over de juiste bevoegdheid beschikken, maar we beloven niet dat we elke eis zullen aanvechten.

3.7 Wijziging in controle of verkoop

We kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf aan anderen wordt verkocht, maar het moet blijven worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of controlewijziging, of als voorbereiding op een van deze evenementen. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf koopt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de manier zoals uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij u anderszins instemt.

4. Uw keuzes en verplichtingen

4.1-gegevensretentie

We bewaren de meeste van uw persoonlijke gegevens zolang uw account open is.

We bewaren uw persoonlijke gegevens terwijl uw account bestaat of indien nodig om u diensten te verlenen. Dit omvat gegevens die u of anderen aan ons hebben verstrekt en gegevens die zijn gegenereerd of afgeleid uit uw gebruik van onze Services. Zelfs als u onze Services alleen om de paar jaar gebruikt wanneer u op zoek bent naar een nieuwe baan, zullen we uw informatie bewaren en uw profiel open houden totdat u besluit uw account te sluiten door ons hierover te informeren (bijvoorbeeld per e-mail). In sommige gevallen kiezen we ervoor om bepaalde informatie in een niet-gepersonaliseerde of geaggregeerde vorm te bewaren.

4.2 Rechten voor toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens openen of verwijderen. U heeft veel keuzes over hoe uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

We bieden veel keuzes over het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, van het verwijderen of corrigeren van gegevens die u in uw profiel opneemt en het controleren van de zichtbaarheid van uw berichten tot afmelden voor advertenties en communicatiecontroles. We bieden u instellingen voor het beheren en beheren van de persoonlijke gegevens die we over u hebben.

Voor persoonlijke gegevens die we over u hebben:

Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen om al of een deel van uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet langer nodig is om u diensten te verlenen).
Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonlijke gegevens bewerken via uw account. U kunt ons ook vragen om uw gegevens in bepaalde gevallen te wijzigen, bij te werken of te herstellen, vooral als deze onjuist zijn.
Bezwaar maken tegen, of het gebruik van gegevens beperken of beperken: u kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van al of een deel van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld als we geen wettelijk recht hebben om deze te blijven gebruiken) of om ons gebruik ervan te beperken (bijv. als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn of onrechtmatig worden bewaard).
Recht op toegang tot en/of opname van uw gegevens: u kunt ons om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens vragen en om een ​​kopie van de door u verstrekte persoonlijke gegevens in machineleesbare vorm vragen.
U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website, en we zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving beoordelen.

Inwoners van de aangewezen landen hebben mogelijk aanvullende rechten op grond van hun wetgeving.

4.3 Accountafsluiting

We bewaren enkele van uw gegevens, zelfs nadat u uw account heeft gesloten.

Als u ervoor kiest om uw EITCA Academy-account te sluiten, zullen uw persoonlijke gegevens over het algemeen binnen 24 uur niet meer zichtbaar zijn voor anderen op onze Services. We verwijderen over het algemeen gesloten accountgegevens binnen 30 dagen na het sluiten van een account, behalve zoals hieronder vermeld.

We bewaren uw persoonlijke gegevens, zelfs nadat u uw account hebt gesloten, indien redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief verzoeken van wetshandhavers), te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, onze gebruikersovereenkomst af te dwingen of te voldoen uw verzoek om u "af te melden" voor verdere berichten van ons. We zullen niet-gepersonaliseerde informatie bewaren nadat uw account is gesloten.

Informatie die je met anderen hebt gedeeld, blijft zichtbaar nadat je je account hebt gesloten of de informatie uit je eigen profiel of mailbox hebt verwijderd en we hebben geen controle over gegevens die andere leden uit onze services hebben gekopieerd. Groepsinhoud en beoordelingen of review-inhoud die is gekoppeld aan gesloten accounts zal een onbekende gebruiker als bron tonen. Uw profiel kan worden weergegeven in de services van anderen (bijv. Resultaten van zoekmachines) totdat ze hun cache vernieuwen.

5. Andere belangrijke informatie

5.1. Veiligheid

We controleren en proberen beveiligingsinbreuken te voorkomen. Gebruik de beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn via onze Services.

We implementeren beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. We kunnen echter de veiligheid van de informatie die u ons stuurt niet garanderen. Er is geen garantie dat gegevens niet worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of managementbeveiligingen. Bezoek ons ​​Veiligheidscentrum voor aanvullende informatie over het veilig gebruik van onze Services, inclusief tweefactorauthenticatie.

5.2. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

We bewaren en gebruiken uw gegevens buiten uw land.

We verwerken gegevens zowel binnen als buiten de Verenigde Staten en vertrouwen op wettelijk verstrekte mechanismen om gegevens legaal over de grenzen heen over te dragen. Landen waar we gegevens verwerken, kunnen wetten hebben die verschillen en mogelijk niet zo beschermend zijn als de wetten van uw eigen land.

5.3 Wettelijke grondslagen voor verwerking

We hebben wettelijke grondslagen voor het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens over u. U heeft keuzes over ons gebruik van uw gegevens.

U kunt op elk moment de door u verstrekte toestemming intrekken door naar instellingen te gaan en de datum te wijzigen die u ervoor kiest om deze gegevens door anderen te verstrekken.

We zullen alleen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken als we een wettelijke basis hebben. Wettelijke grondslagen zijn onder meer toestemming (waar u toestemming heeft gegeven), contract (waar verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u (bijvoorbeeld om de door u gevraagde diensten te leveren)) en "legitieme belangen".

Wanneer we vertrouwen op uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken of te weigeren en waar we vertrouwen op legitieme belangen, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen. Als u vragen heeft over de rechtmatige grondslagen waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op.

5.4. Direct marketing en volg geen signalen

Onze verklaringen met betrekking tot direct marketing en "volg niet" signalen.

We delen momenteel geen persoonlijke gegevens met derden voor hun directmarketingdoeleinden zonder uw toestemming.

5.5. Contactinformatie

U kunt contact met ons opnemen of andere mogelijkheden gebruiken om eventuele klachten op te lossen.

Als u vragen of klachten heeft over dit beleid, neem dan eerst contact op met het online bezoek van het EITCI Institute https://eitca.org/contact. U kunt ook contact opnemen met het EITCI-instituut met alle contactgegevens op de website https://eitci.org.