×
1 Kies EITC/EITCA-certificaat
2 Toegang tot e-learning en e-testen
3 Krijg EU IT-gecertificeerd in dagen!

Bevestig uw IT-competenties binnen het Europese IT-certificeringskader (EITC/EITCA) van overal ter wereld, volledig online!

EITCA Academie

Standaard voor het bekwamen van digitale vaardigheden door het Europees Instituut voor IT-certificering, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de digitale samenleving

UW GEGEVENS VERGETEN?

MAAK EEN ACCOUNT

Kies uw certificering

Kies het EITC/EITCA-certificeringsprogramma waarin u geïnteresseerd bent en start een gratis proefperiode van 10 dagen.

Ga naar het programma

Volg uw e-learningprogramma, oefen, bereid voor en krijg toegang tot volledig e-testing op afstand.

Get Certified

Verdien uw EITC/EITCA-certificering, een door de EU erkend attest voor IT-competenties.

Lees meer over EITC/EITCA-certificeringen

EITCA Academy, de European Information Technologies Certification Academy is een internationaal certificeringsprogramma voor IT-competenties gebaseerd op de European IT Certification (EITC) standaard, ontwikkeld en verspreid sinds 2008 door de Europees certificeringsinstituut voor informatietechnologie in Brussel (EITCI Institute, een certificatie-instelling).

EITCA Academy wordt volledig online geïmplementeerd om fysieke en economische toegangsbarrières te verminderen. Zowel leer- als examenmethodologieën bevatten een digitaal ondersteunde vorm op afstand. De EITCA Academy bestaat uit de EITC- en EITCA-certificeringen. Het is beschikbaar als een EU-gebaseerd kader voor de professionele IT-competenties van individuen, formele erkenning, internationaal erkend en biedt daarmee erkenning van IT-vaardigheden, ongeacht de nationaliteit, op de digitale documenten die digitaal zijn afgegeven en verifieerbaar zijn door het EITCI Institute. Meer informatie over het bestuursorgaan van de EITC/EITCA-certificering is te vinden op de desbetreffende website EITCI Institute-pagina's.

EITCA Academy vormt een internationaal IT-competentiecertificeringskader, dat op het niveau van zijn vooruitgang vergelijkbaar is in termen van complexiteit en inhoud van de curricula met de combinatie van postdoctoraal hoger onderwijs met een professionele industriële opleiding. Het is beschikbaar in de EU en in het buitenland, uitsluitend in de vorm van afstandsonderwijs en afstandsonderzoek, waardoor zowel de EU als niet-EU-burgers vanuit Brussel gemakkelijk formele bevestiging van hun professionele IT-competenties en -vaardigheden kunnen krijgen met de attestatiestandaard gebaseerd op de Europese IT Certificeringskader zonder de noodzaak van fysieke aanwezigheid en met slechts een fractie van de kosten in verband met stationair in de EU gevestigd onderwijs en opleiding. De verspreiding van het programma wordt voornamelijk gedreven en ondersteund door het EITCI-instituut in zijn missie ter bevordering van digitale geletterdheid, levenslang leren, digitaal mogelijk aanpassingsvermogen en het voorkomen van digitale uitsluiting, en het nastreven van een hoogwaardig referentieniveau voor de gecertificeerde IT-vaardigheden in Europa, en daarom de richtsnoeren van het beleid van de Europese Commissie zoals uiteengezet in de Digitale Agenda voor Europa over de Europa 2020-strategie (binnen de pijler bevordering van digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie van de EC DAE).

EITCA/KC IT Key Competencies Certificate
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics-certificaat

EITCA/CG

EITCA/BI Bedrijfsinformatiecertificaat

EITCA/BI

EITCA/IS Informatiebeveiligingscertificaat

EITCA/IS

Voorbeeld EITC-certificaat

EITC

Het EITCA Academy-certificaat is een veelomvattende in termen van complexiteit van vaardigheden bevestigde Europese IT-certificering (EITC) gebaseerde norm voor internationaal erkende formele bevestiging van specialisatie in een bepaald gebied van toegepaste IT. Met EITCA-certificaten kunnen de deelnemers over de hele wereld een robuuste bevestiging verwerven van hun meervoudige competenties die specialisatie in een bepaald digitaal gebied vormen door relevante EITC-certificeringen te groeperen, die allemaal in Brussel zijn afgegeven voor leren op afstand en volledig toegang tot examens op afstand. Alle certificeringsprocedures worden op afstand en online geïmplementeerd op basis van standaardisatie en accreditatie van de certificeringsinstantie, het European Information Technologies Certification Institute (EITCI) in Brussel. Zowel EITC- als EITCA Academy-certificaten zijn volledig geïntegreerd in het door EITCI verspreide IT ID eCV digitale competenties en vaardigheden moderne presentatiekader.

Volgens de Digitale Agenda voor Europa (DAE, verklaring van de Europese Commissie voor het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, COM (2010) 245, Brussel, augustus 2010) digitale competenties vormen nu de basis voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (IS) in de kenniseconomie (KBE) wereldwijd. Volgens de recente Eurostat-onderzoeken beschikt 30% van de EU-burgers (150 miljoen Europeanen) en meer dan 90% van de hele wereldbevolking niet over voldoende IT-competenties, waardoor ze moeilijk kunnen functioneren op een moderne geglobaliseerde arbeidsmarkt. Dit vormt een belemmering voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, terwijl nog steeds de IT-competenties van het resterende deel van de burgers van de Europese Unie onvoldoende gericht zijn en onderhevig zijn aan snelle veroudering. Ondanks vele inspanningen op het gebied van beleidsvorming en publiek en privaat gedreven tegenmaatregelen om de kloof tussen de proliferatie van digitale vaardigheden en de markt en sociale behoeften te overbruggen, is de situatie niet significant aan het veranderen.

Aangezien het vermogen om informatietechnologieën te gebruiken tegenwoordig uiterst belangrijk en voordelig is voor zelfontwikkeling op zowel persoonlijke als professionele wijze, zijn de zogenaamde digitale sleutelcompetenties van fundamenteel belang voor de kenniseconomie (aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad over 18 december 2006 over sleutelcompetenties voor het proces van levenslang leren, 2006/962/EG). De belangrijkste boodschap van de DAE, die de basis vormt van de nieuwe strategie voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie ("Europa 2020 - Innovatieve Unie"), is de noodzaak om het duurzaam onderwijs van de Europese burgers op het gebied van informatietechnologie te intensiveren (wat leidt tot toename van het percentage van de bevolking dat op dit gebied wordt opgeleid, terwijl ook de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd in het kader van pan-Europese en internationaal bereikbare certificeringsprogramma's, met behulp van effectieve digitale methoden (met name e-learning), en met financiële steun van de Europese Unie - op basis van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) in programma's die formeel gecertificeerd onderwijs cofinancieren. EITCI-instituut dat EITC/EITCA-certificeringsnormen ontwikkelt en verspreidt, wil het bereiken van de gestelde doelen ondersteunen in het overheidsbeleid voor een verdere groei van de EU.

Er wordt dus gezocht naar een pan-Europese norm die wordt bevorderd naar internationale erkenning en die kan worden geprogrammeerd met een mogelijke volledigheid die vergelijkbaar is met formeel academisch postdoctoraal onderwijs, terwijl het praktisch gericht is op het vormen van een attest voor digitale competenties op het gebied van informatietechnologieën als een belangrijk middel om de overbrugging van de kloof in digitale vaardigheden in de EU. Een dergelijke standaard is in 2008 in gang gezet in de vorm van de Europese IT-certificering (EITC) en is de afgelopen jaren voortdurend ontwikkeld en verspreid door het European Information Technologies Certification Institute EITCI. Deze standaard vormt de basis voor de definitie van de European IT Certification Academy en biedt gezamenlijk twee certificeringsprogramma's:

  • EITC-certificering (de Europese certificering voor informatietechnologieën) - inclusief gespecialiseerde certificeringsprogramma's die nauw zijn gedefinieerd in bepaalde vaardigheden en toepassingen (de volledigheid van elk EITC-programma waarnaar wordt verwezen, convergeert naar ongeveer 15 uur),
  • EITCA-certificering (de European Information Technologies Certification Academy) - inclusief domeinspecifieke specialisatiecompetentieprogramma's, waarbij series van doorgaans verschillende relevante EITC-certificeringen worden gegroepeerd (volledigheid van het programma tussen 150 en 180 uur).

De EITC- en EITCA-certificeringsprogramma's zijn in 2008 dienovereenkomstig achter elkaar gestart en sinds die datum zijn deze programma's naar voren gekomen als erkende certificeringskaders voor digitale vaardigheden, samen met hun voortdurende ontwikkeling en actualisering en verspreiding door het European Information Technologies Certification Institute in Brussel . Het EITCI Instituut geeft sindsdien EITC- en EITCA-certificaten uit in meer dan 40 landen voor gespecialiseerde gebieden van toegepaste informatica, ontwerp, cyberveiligheid en algemene digitale vaardigheden, en bevordert zo digitale geletterdheid en IT-professionaliteit en gaat digitale uitsluiting tegen.

Certificering van IT-competenties vormt een formele manier om de competenties van individuen te bevestigen op specifieke kennis- en vaardigheidsgebieden met betrekking tot toegepaste informatica en informatietechnologie. De EITC/EITCA-certificaten zijn attestdocumenten die andere formele manieren ondersteunen om kennis, vaardigheden en competenties te bevestigen die zijn verworven binnen het beroepsonderwijs en academisch onderwijs (inclusief certificaten of diploma's van de universiteiten en scholen). In dit opzicht zijn de EITC- en EITCA Academy-certificeringsregelingen met name belangrijk bij het vergemakkelijken van het beleid voor de introductie van verspreiding van digitale vaardigheden tussen niet alleen IT-professionals en computeringenieurs, maar onder alle mensen die professioneel actief zijn in andere domeinen, soms ver van IT verwijderd.

Met het EITCA Academy-programma, uitgevoerd onder het bestuur van het European Information Technologies Certification Institute in Brussel, kunnen - na succesvolle afronding van de online onderzoeksprocedure - de EITCA Academy-certificaten digitaal worden afgegeven in Brussel, samen met de gedetailleerde supplementen en alle substituenten EITC Certificeringen. De certificering zelf is mogelijk zowel onder een volledig EITCA Academy-programma in het gekozen vakgebied (examens binnen alle EITC-certificeringen die zijn opgenomen in het Academy-programma, resulterend in een volledig EITCA Academy-certificaat, het diplomasupplement samen met alle relevante EITC-certificaten), evenals binnen nauwer gedefinieerde individuele EITC-certificeringen (enkel examen en enkel EITC-certificaat binnen elk respectief EITC-programma).

In termen van volledigheid, zoals hierboven aangegeven, kan het EITCA Academy Certification-programma (gelijk aan 150-180 uur stationaire lessen, of standaard 2 universitaire semesters van postdoctoraal onderwijs) worden vergeleken met een gespecialiseerde postdoctorale studie, maar met zijn praktische oriëntatie en de voordelen van de internationaal verspreide, in de EU gevestigde certificeringsnorm kan het voor sommigen een betere keuze blijken te zijn.

Een belangrijk kenmerk van de EITC/EITCA-certificeringsprogramma's is de mogelijkheid om tijdens een langere uitvoering alleen individuele EITC-programma's van de actuele groep te voltooien die de respectieve EITCA Academy vormen (enkele gespecialiseerde EITC-certificeringen met een gemiddeld didactisch gehalte van 15 uur) en dus certificaat na Certificaat verbetert uw formele vaardigheidsattest. De EITC/EITCA-programma's voor bekwaamheidscertificering bevatten inhoud die is ontworpen met een bottom-upbenadering, zodat geen voorafgaande IT-kennis vereist is om deze te voltooien, ondanks hun geavanceerde en gespecialiseerde karakter en de naleving van hoge kwaliteit van de bekwaamheid om vaardigheden te bewijzen. Hierdoor kunnen zelfs de meeste gespecialiseerde EITC/EITCA-programma's stapsgewijs door de individuen worden voltooid zonder voorafgaande IT-expertise, terwijl ze ook relevant zijn voor IT-professionals en experts in de overeenkomstige domeinen.

De EITCA Academy- en EITC-certificeringsprocedures resulteren niet alleen in de uitgifte van goed beveiligde digitale certificaten (in het geval van de EITCA Academy vergezeld van de gedetailleerde certificeringssupplementen en alle relevante substituent EITC-certificaten, en in het geval van de EITC-certificaten met gedetailleerde beschrijving binnen het Certifacate zelf), maar ook met het aanbieden van relevante elektronische validatiediensten. De digitale EITC/EITCA-certificeringen moeten worden opgevat als hun unieke ID-nummers, die bij invoer met de correct beveiligde gegevens in het validatiesysteem van het EITCI Institute Certification online verificatie van de certificeringen mogelijk maken, samen met details over het programmabereik dat is ingevuld door de certificatiehouder, zoals evenals het downloaden of afdrukken van de juiste bevestigingen en aanvullingen. De EITC-certificeringen (afzonderlijk verkregen of als onderdeel van de EITCA Academy-certificering) zijn ontworpen met een ID met QR-codes die automatische machineherkenning en verificatie mogelijk maken door een telefooncamera gebaseerde QR-scantoepassingen.

De onderzoeks- en certificeringsprocedure gericht op formele bevestiging van verwerving van kennis en vaardigheden op specifieke gebieden van informatietechnologieën, wordt uitgevoerd door EITCI Institute volgens de gepubliceerde voorwaarden, in een volledig externe vorm via een speciaal online examensysteem geïntegreerd in de e -leerplatform.

Alle door EITCI uitgegeven Europese IT-certificeringen, inclusief de EITC- en EITCA Academy-certificeringen, zijn volledig online beschikbaar tegen de inschrijvingskosten, zoals gespecificeerd in de EITC/EITCA Certifications catalog.

U kunt deelnemen aan een gekozen EITCA Academy-programma ('s) of aan een gekozen EITC-programma (' s).

Het EITCA Academy-programma bestaat uit verschillende EITC-programma's (normaal 10 tot 12), elk met een standaardreferentie van 15 uur over de volledigheid van het curriculum (dit betekent dat de omvang van een enkel EITC-programma overeenkomt met ongeveer 15 uur stationaire didactiek en leren). Daarom komt een bepaald EITCA Academy-programma overeen met 150-180 uur volledigheid van het curriculum, en als zodanig vormt het een professioneel, gezamenlijk, thematisch en consistent IT-bekwaamheidsattest op een specifiek gebied van IT-specialisatie dat een volledigheid biedt die vergelijkbaar is met een postuniversitair hoger onderwijsprogramma.

Kortom, EITCA Academy groepeert relevante EITC-certificeringsprogramma's in een specifieke discipline (bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, zakelijke IT of computergraphics). Om een ​​gezamenlijke EITCA Academy-certificering te behalen, moet men alle bestaande EITC-examens afleggen en met succes afleggen (en heeft hij dus recht op een gezamenlijk EITCA Academy-certificaat en alle relevante EITC-certificaten die in het programma zijn opgenomen).

Men kan er ook voor kiezen om alleen individuele EITC-certificering (en) na te streven, waardoor een eng gedefinieerde formele bevestiging van relevante vaardigheden wordt verkregen, die een goed gedefinieerd en coherent onderwerp, technologie of softwaretoepassing aanpakken (bijv. Onderwerpen zoals cryptografie-fundamentals, objectprogrammering, HTML, rasterafbeeldingen, 3D-modellering, enz.).

Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan deelnemen aan de EITCA Academy- en EITC-certificeringsprogramma's. Het programma is online beschikbaar en er zijn geen beperkingen voor de thuislanden of nationaliteiten van de individuen die het kunnen ondernemen. De enige voorwaarde is internettoegang voor leren op afstand en onderzoek op afstand vereist voor de certificeringsprocedures en de uitgifte van certificeringen in Brussel, EU.

Om te beginnen, moet u een account registreren bij de EITCA Academy. De registratie van een account is gratis. Met het account krijgt u toegang tot demonstraties en gratis bronnen waarmee u beter een geschikte EITCA Academy of EITC-certificering (en) voor uzelf kunt kiezen.

Om u in te schrijven voor de EITCA Academy of het EITC-certificeringsprogramma ('s) van uw keuze, moet u een geregistreerd account hebben en een bestelling plaatsen voor uw geselecteerde EITCA Academy- of EITC-programma (' s). U kunt uw gekozen programma's toevoegen aan uw bestelling en na het voltooien van de selectie kunt u de afrondingsformaliteiten betalen. Nadat uw bestelling is verwerkt (wat binnen enkele seconden automatisch door het systeem wordt gedaan), krijgt u online toegang tot deelname aan de door u gekozen programma ('s) vanuit uw account.

Wat betreft de EITCA Academy-certificeringen is er een bevordering van 80% EITCI-subsidie ​​toegekend in een overeenkomstige verlaging van de vergoeding (van toepassing op alle geïnteresseerde individuen wereldwijd en gerelateerd aan de belofte van de Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute om de schaal van de EITC/EITCA-certificeringstoegang verspreiding en het wegnemen van economische barrières). Toepassing van de EITCI-subsidie ​​door middel van een digitale code van 5 letters die het mogelijk maakt om de EITCA Academy-vergoeding effectief te verlagen tot 20%. Vanwege deze 80% gesubsidieerde EITCA Academy-toegang kan het een betere optie zijn in plaats van een reeks individuele EITC-certificeringsprogramma's, als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van niet één vaardigheidsset maar je specialisatie in een bepaald IT-domein.

In het geval van instellingen en bedrijven die hun personeel delegeren, kan de bestelling worden geplaatst op een institutioneel account, te beginnen met ten minste 3 gedelegeerde personeelsplannen met een aantal aanvullende diensten (inclusief gedetailleerde monitoring en rapportage voor de voortgang van de didactische en certificeringsprocedures, zoals evenals met flexibele en kosteneffectieve plannen).

Zoals bij alle professionele gecertificeerde bekwaamheidsprogramma's zijn de EITCA Academy en haar basis EITC-certificeringsprogramma's over het algemeen niet gratis (met uitzondering van mensen met een handicap, pre-tertiaire schooljongeren en mensen met een lage sociaal-economische status in een aantal lage ontwikkelde landen). De kosten van deelname aan het programma als gevolg van afstandsonderwijs en afstandsonderzoek worden echter effectief verlaagd in vergelijking met traditioneel stationair (op fysieke aanwezigheid gebaseerd) onderwijs. Het doel van de EITCA Academy is om mogelijk de belemmeringen voor de toegang tot de EU-gebaseerde formele professionele IT-competenties te verlagen en deze toegankelijk te maken voor potentiële deelnemers van over de hele wereld.

De huidige vergoedingen voor de EITC-certificering en de EITCA Academy-certificeringsprogramma's worden weergegeven in de catalogus en worden dienovereenkomstig vastgesteld op 110 euro en 1100 euro. De EITC/EITCA-certificeringskosten omvatten alle kosten die verband houden met de certificeringsprocedures en de verdiende digitale certificeringsuitgifte. Extra kosten zijn van toepassing bij optionele uitgifte van beveiligde papieren vorm van certificaten en levering (deze kosten zijn afhankelijk van het aantal exemplaren van fysiek beveiligde uitgegeven certificaten en de internationale bezorgdiensten voor de verzending van papieren certificaten van Brussel naar uw land). Het is ook mogelijk om permanent of tijdelijk alleen digitale EITC/EITCA-certificeringen te gebruiken (die u indien nodig zelf kunt afdrukken in een referentie-klaar papieren formulier van de elektronische dienst van de Validatie van EITC/EITCA-certificaten).

De kosten van de EITCA Academy- en EITC-certificeringskosten zijn aanzienlijk lager dan de gemiddelde kosten van het vergelijkbare niveau van professionele IT-training, opleiding en certificering in de EU-landen vanwege het online formulier. De door de EU afgegeven certificaten bevestigen formeel digitale competenties die zijn verkregen door het onderwijs en de examens die op afstand in Brussel zijn uitgevoerd onder internationaal erkende EU-gebaseerde EITCA- en EITC-certificeringsnormen. Bovendien zijn er vanwege een volledig online formulier geen kosten voor levensonderhoud die verband houden met traditioneel, stationair onderwijs in het buitenland.

Bovendien, als onderdeel van de voortdurende inzet van het EITCI-instituut ter ondersteuning van de uitvoering van de Digitale Agenda voor Europa van de Europese Commissie (zijnde een onderdeel van het overheidsbeleid van de Europa 2020-strategie) bij de bevordering van de pijler digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie, verleende het desbetreffende EITCI-instituut indirecte subsidies in de effectieve verlaging van de vergoedingen van de aangeboden EITCA Academy-programma's, verdere vermindering van de economische belemmeringen voor de bekwaamheid van professionele IT-competenties voor de deelnemers uit minder ontwikkelde landen.

Ten slotte zijn er na registratie van het EITCA Academy-account veel leermiddelen vrij beschikbaar, waardoor men beter bekend kan raken met het EITCA Academy-model en een beter geïnformeerde beslissing tot deelname kan nemen. Om toegang te krijgen tot deze bronnen (samen met relevante demonstraties, inclusief examens op afstand), kunt u uw gratis account registreren door te klikken op Aanmelden in de rechterbovenhoek van deze site.

Hoe het werktin eenvoudige stappen van 3

(nadat u uw EITCA Academy of een geselecteerde reeks EITC-certificaten hebt gekozen uit de volledige EITCA/EITC-catalogus)

Leren en oefenen

Volg online uitgebreide didactiek ter voorbereiding op de examens. Er zijn geen lesuren, je studeert wanneer je kunt.

Word IT-gecertificeerd

Doe een online examen om het EITC-certificaat te behalen. Slaag voor alles in EITCA Academy en u ontvangt het EITCA-certificaat.

Start je carrière

De in de EU gevestigde EITC/EITCA-certificaten met gedetailleerde aanvullingen vormen een formele bevestiging van uw professionele IT-vaardigheden.

Ja. Het leer- en certificeringsproces binnen de EITC/EITCA-programma's en alle examens in EITC-programma's worden volledig op afstand online uitgevoerd binnen het e-learning-oplossingen ondersteunde platform in een asynchrone modus. Dankzij het flexibel asynchroon georganiseerde e-learning didactische proces en alle online examens die asynchroon via internet worden uitgevoerd (wat de grootste flexibiliteit in de tijd biedt waarbij de deelnemer zijn leeractiviteit zelf organiseert wanneer het hem/haar uitkomt), is fysieke aanwezigheid van de deelnemer niet nodig daarom worden veel toegangsbarrières verminderd of opgeheven (bv. van geografische, logistieke, economische aard).

Een deelnemer heeft een individuele, onbeperkte toegang tot het certificeringsplatform en biedt een goed gepland stapsgewijs didactisch proces onder toezicht van het personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma volgens de richtlijnen van het EITCI Institute, inclusief elektronisch materiaal: lezingen (in een multimedia- en tekstformulier samen met illustraties, animaties, foto's of video's die direct beschikbaar zijn op het e-learningplatform) met toevoeging van tutorials, laboratoria (ook inclusief toegang tot educatieve software tot de software, evenals relevante interactieve applicaties) en onbeperkt didactisch op afstand consultaties.

De online didactiek is geprogrammeerd in een EITC-certificeringsprogramma dat eindigt met ook een EITC-examen op afstand (van het gesloten testkenmerk, inclusief 15 willekeurig gesloten meerkeuzevraagvragen over het gegeven curriculum van het EITC-programma). Deze test op afstand wordt door de deelnemer afgenomen binnen het certificeringsplatform (waar de deelnemer online de interactieve test kan uitvoeren die willekeurige keuze van testvragen implementeert, met de mogelijkheid om binnen een tijdslimiet van 45 minuten terug te keren naar beantwoorde of onbeantwoorde vragen). De score van het EITC-examen is 60% positief, maar als deze limiet niet wordt bereikt, kan de deelnemer het examen zonder extra kosten opnieuw afleggen (bij elke examenpoging is er één gratis herkansing beschikbaar om de test te halen of de score te verbeteren, waarna verdere Voor herkansingen van examens moet de aanvraag bij de administratie worden ingeschakeld, maar deze blijven zonder extra kosten). Voltooiing van alle EITC-examens die de relevante EITCA Academy-certificering vormen (met vervangende EITC-programma's), resulteert ook in afgifte aan de deelnemer van de overeenkomstige EITCA Academy-certificering (er zijn geen aanvullende EITCA-examens en de EITCA-certificeringen worden afgegeven op basis van het behalen van alle relevante EITCA-samenstellende EITC-certificeringen). Alle procedures zijn volledig op afstand geïmplementeerd in Brussel en de Certificaten worden digitaal beveiligd en verifieerbaar afgegeven aan de deelnemers.

Een belangrijk kenmerk van het certificeringsplatform maakt een gedetailleerde analyse mogelijk van het leer- en certificeringsproces van elke deelnemer, inclusief volledige statistieken van alle activiteiten binnen het certificeringsplatform waarmee activiteitenrapporten kunnen worden gegenereerd, evenals automatische identificatie en ondersteuning van deelnemers met didactische problemen materialen en onderzoeken. Een grondige analyse van de activiteit in het didactisch proces maakt een geïndividualiseerde ondersteunende benadering mogelijk voor geïdentificeerde deelnemers indien dit nodig is. Het kan ook door de deelnemers zelf worden gebruikt om hun leeractiviteiten formeel aan derden te documenteren of voor hun eigen analyse en planning (vooral nuttig voor de instellingen en bedrijven die hun personeel delegeren voor de certificering).

Het certificeringsplatform wordt zowel administratief als technisch continu ondersteund. Beheer omvat technisch beheer en algehele controle van de werking van het platform. Technische ondersteuning omvat gebruikersondersteuning met een speciale helpdesk en onderhoud bij het oplossen van problemen met betrekking tot beveiligingssubsystemen, gegevensarchivering, database en het updaten van platformfunctionaliteiten (acties worden continu uitgevoerd door de toegewijde en gespecialiseerde technische staf).

Sinds 2008 heeft het EITCI-instituut honderdduizenden EITC- en EITCA-certificaten wereldwijd afgegeven (evenals bijna 1 miljoen digitale certificaten), waarmee een aantal van meer dan 1 miljoen personen uit meer dan 40 landen werd bereikt die kennis hadden gemaakt met de EITC/EITCA-standaarddekking digitale geletterdheid en basisvaardigheden op instapniveau, gespecialiseerde gebieden van toegepaste informatica voor IT-professionals, basis tot geavanceerd computergrafisch ontwerp, evenals programma's voor digitalisering van het openbaar bestuur (e-overheid) en het tegengaan van digitale uitsluiting bij sociaal achtergestelde groepen (vooral mensen met handicaps).

Het belangrijkste verschil is dat EITCA Academy-certificering wordt gevormd uit een bepaalde groep van lokaal gerelateerde EITC-certificeringen (meestal 10 tot 12). Alleen door al deze substituente EITC-certificeringen te behalen, krijgt de deelnemer ook een speciale EITCA-certificering die specialisatie op een relevant gebied certificeert (het behalen van de EITCA Academy-certificering vereist geen aanvullend onderzoek, het vereist het behalen van examens voor alle substituent-EITC-certificeringen) .

Het is mogelijk om EITCA Academy-certificering na te streven door individuele EITC-certificeringen te verkrijgen in een afzonderlijke inschrijving voor elk EITC-programma (één voor één), maar het is ook mogelijk om rechtstreeks in te schrijven voor de EITCA Academy met toegang tot de hele groep van EITC-certificering binnen de gekozen EITCA Academy. Dit geeft deelnemers recht op door het EITCI Institute gesubsidieerde toegang die wordt verleend door de aanzienlijk verlaagde EITCA Academy-vergoeding, die wereldwijd beschikbaar is om de verspreiding van hoogwaardige en uitgebreide IT-vaardigheden te bevorderen.

De deelnemer kan kiezen tussen de realisatie van de volledige EITCA Academy (groepering van relevante EITC-programma's) en de realisatie van een enkel EITC-programma (of een bepaalde selectie van EITC-programma's).

Elk EITC-certificeringsprogramma verwijst naar het curriculum van 15 leeruren inhoud eindigend met een examen voor de relevante EITC-certificering. De voltooiing van het EITC-programma kan gemiddeld binnen één tot twee dagen worden bereikt, maar er zijn geen tijdvereisten en een deelnemer kan indien nodig een langere periode voor didactiek en examenvoorbereiding plannen (bijvoorbeeld een week of 2 weken door te besteden aan het leren van correspondentie gewoon een uur of 2 uur per dag). Als de deelnemer al kennis en competenties heeft in overeenstemming met het EITC-certificeringscurriculum, kan de deelnemer rechtstreeks toegang krijgen tot het examen en zo onmiddellijk de relevante EIC-certificering behalen.

Elke EITCA Academy bestaat uit 10-12 EITC-certificeringen die samen een programma-inhoud van 150-180 leeruren vertegenwoordigen. Over het algemeen is het, in de veronderstelling dat leren plaatsvindt op werkdagen, mogelijk om het EITCA Academy-programma in minder dan een maand te voltooien (elke werkdag leren op werkdagen). Een ander referentietijdschema is één academisch semester (gewoonlijk 5 maanden) wanneer een deelnemer het curriculum van het EITCA Certification-programma kan voltooien door slechts één dag per week te leren.

De referentie-leeruren van de bovengenoemde programma-inhoud definiëren een inhoudelijke maatstaf voor de volledigheid van het certificeringsprogramma op basis van de normen van academische studie-uren. Dit betekent dat het bijbehorende educatieve gedrag van de deelnemer gemiddeld 150-180 uur in beslag zou nemen, als het stationair zou worden uitgevoerd. Het hangt ook af van het individuele kenmerk van de deelnemer in voorbereiding en leervaardigheden, wat kan resulteren in een sneller of langzamer leertempo en voorbereiding in overeenstemming met het curriculum. Omdat de training wordt gegeven in asynchrone e-learning vorm, is de daadwerkelijke implementatietijd afhankelijk van de individuele vaardigheden van elke deelnemer en kan deze worden verlengd of verkort (het tijdsbestek van leren en voorbereiding op certificering is afgestemd op individuele behoeften van de deelnemers).

Ja. In zowel het EITC- als het EITCA Academy Certification-programma omvat het leer- en voorbereidende didactische proces onbeperkt overleg op afstand met de deskundige didactische medewerkers van een relevant IT-domein. Als er problemen zijn met het begrijpen van de concepten uit het curriculum en in de ondersteunende didactische conent en materialen of bij het uitvoeren van taken, of als een deelnemer vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van het programma, dient het didactisch personeel te worden geraadpleegd door middel van online communicatie en consultancy ticketingsysteem. Overleg vindt plaats via een speciale interface in het certificerings- en e-learningplatform of per e-mail. Formulieren en instructies voor het contacteren en bevragen van didactisch overlegpersoneel zijn direct te vinden op het certificerings-e-learningplatform.

De huidige selectie van beschikbare door het EITCI Institute uitgegeven certificeringen bestaat uit meer dan 70 EITC-certificeringen en 7 EITCA Academy-certificeringen.

Vanwege de operationele beperkte capaciteit voor didactische ondersteuning en consultancy, waardoor het aantal maandelijks uitgegeven EITC/EITCA-certificeringen wordt beperkt, kunnen sommige certificeringsprogramma's tijdelijk niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen kunnen de certificeringsprogramma's zonder beschikbare plaatsen worden geboekt door een deelnemer, die wordt geïnformeerd wanneer de plaatsen weer beschikbaar zijn en toegang krijgt tot de relevante programma's op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Ja, er is een mogelijkheid om zowel mislukte als geslaagde EITC-examens opnieuw af te leggen om de slaagscore te verbeteren. Bij elke examenpoging is er één gratis herkansing beschikbaar om de test te halen of de behaalde score te verbeteren, waarna voor verdere herkansingen een aanvraag bij de administratie moet worden ingeschakeld, maar zonder extra kosten. De deelnemer kan een geslaagde test opnieuw afleggen om de score te verbeteren voor een betere presentatie over de certificering. Er moet ook worden opgemerkt dat er geen EITCA Academy-examens zijn (de examens worden alleen toegewezen aan EITC-programma's en het behalen van elk van deze resultaten met een EITC Certification-afgifte, terwijl de EITCA Academy-certificering alleen wordt afgegeven voor het behalen van een relevante groep van alle consistentie EITC-examen in een bepaald EITCA Academy-programma). De scores op de EITCA Academy-certificering zijn de scores van alle EITC-certificeringen waaruit de EITCA Academy bestaat.

Ja. Deelnemers hebben toegang tot het e-learningplatform met alle didactische materialen en bronnen volgens de leerplannen in hun relevante EITC/EITCA Academy Certification-programma's, ook na voltooiing van het leren en de voorbereidingen, evenals na het behalen van de examens en het behalen van hun certificeringen. De toegang is voor onbepaalde tijd mogelijk vanaf de deelnemersaccounts bij de EITCA Academy.

De EITC/EITCA-certificering is een in Europa gevestigd internationaal programma voor onderwijs en certificering dat standaardisatiekaders voor bekwaamheidsattestering in de informatietechnologie-industrie standaardiseert. Het heeft geen formele equivalent aan een van de nationale onderwijsprogramma's van de EU-lidstaten. Maar wat betreft de inhoud van het programma met betrekking tot de uitgebreide leerplannen van de EITCA Academy, de complexiteit en het resulterende professionele specialisatie-attest van de certificeringshouder, kan het het beste worden vergeleken met de op nationaal niveau geaccrediteerde postdoctorale studies in het hoger onderwijs op het gebied van leren werklast en de bekwame competentieniveaus. Aan de andere kant zijn EITCA Academy-certificering samen met EITC-certificeringen niet gelijk aan leveranciersgerichte IT-professionele certificeringen uitgegeven door verschillende IT-leveranciers (zoals Microsoft, Google, Adobe, enz.), Zijn ze onafhankelijk van leveranciers en richten ze zich dus op de echte waarde van gecertificeerde competenties, in plaats van deel uit te maken van de strategie van productconcurrentie en marketing tussen IT-leveranciers. Wat EITC/EITCA-certificeringen echter gemeen hebben met de door de professionele leverancier uitgegeven IT-certificeringen, is dat ze zich ook richten op praktische aspecten en toepasbaarheid van de gecertificeerde kennis en vaardigheden.

Wat betekent het in de praktijk?

EITCA Academy Certification is geen formeel postdoctoraal hoger onderwijsdiploma op nationaal niveau, maar een internationale IT-branchecertificeringsnorm, die echter onafhankelijk is van de leverancier en wordt beheerd door het European Information Technologies Certification Institute, een leverancieronafhankelijke non-profitorganisatie certificeringsinstantie of certificatie-instelling. Binnen het EITC/EITCA Academy-programma behaalt de certificeringshouder geen nationaal postdoctoraal opleidingsdiploma of een IT-leverancierscertificering, maar een internationaal en uitgegeven in Brussel, EU, informatietechnologie branchegerelateerde formele competentiecertificering, met het scala aan gecertificeerde kennis en vaardigheden gelijkwaardig aan de postdoctorale studies in termen van volledigheid (vanaf 150 uur referentieprogramma volledigheid) en een reeks actuele IT-leveranciers afgegeven certificeringen. Er zijn geen toelatingscriteria om EITCA Academy (of een onderdeel van het EITC-certificeringsprogramma) te volgen en er zijn geen voorafgaande kwalificatievereisten (bijv. Een bachelordiploma behaald in de niet-gegradueerde studies is over het algemeen vereist om verdere postdoctorale studies te volgen in het academisch hoger onderwijs, dat is geen voorwaarde voor deelname aan de EITCA Academy).

Alleen al de EITCA Academy-certificering stelt de houder in staat om op professionele wijze het bewijs te leveren van de beheerde vaardigheden en competenties om te werken op het gebied van de gehouden certificering. Hoewel werkgevers over het algemeen wel een hoger onderwijsdiploma nodig hebben in het kader van professionele specialisatie, zijn ze over het algemeen zeer positief over aanvullende uitgebreide bekwaamheidsattesten, met name op het gebied van IT, ongeacht of dit het primaire onderwerp van het onderwijs van de kandidaat is of niet. Als het bekwaamheidsattest een volledigheidsniveau heeft dat vergelijkbaar is met het formele academische postdoctorale onderwijsdiploma, kan het in sommige gevallen door een werkgever als een voldoende vervanging worden beschouwd, vooral rekening houdend met zaken die verband houden met de kosten van studies in het hoger onderwijssysteem een bepaald land). In andere gevallen zal het een behoorlijke aanvulling zijn van het formele onderwijs universitair diploma dat kandidaten internationale activiteit in zelfontplooiing bewijst en hem competitieve toepassingen opzij zet zonder vergelijkbare bekwaamheidsattesten. De werkgevers waarderen doorgaans een hoge prikkel aan de kant van de kandidaat in termen van zelfontwikkeling, opleiding en ervaring en zullen als zodanig de internationale certificering van EITCA Academy ten gunste van de kandidaat erkennen. Samenvattend EITCA Academy-certificering kan goed worden behandeld als een manier om het niet-gegradueerde of postdoctorale onderwijsdiploma op nationaal niveau aan te vullen met meer gespecialiseerde, professionele IT-industrie, op de EU gebaseerde certificering. Het vormt zeker een belangrijke troef in het CV van de certificaathouder, wat zijn internationale afstandsactiviteit in de kwalificatieontwikkeling bewijst. Zelfs met een gespecialiseerd postdoctoraal onderwijsdiploma zal een relevante EITCA Academy-certificering een zeer waardevolle troef blijken te zijn in het cv en de werkgelegenheidskansen vergroten, niet alleen door de formele IT-kwalificaties en -competenties formeel te bevestigen, maar ook door het vermogen van de kandidaat te bewijzen om zijn opleiding met succes voort te zetten en zelfontwikkeling door het verkrijgen van de in de EU gevestigde, internationaal erkende IT-brancheniveau, leveranciersonafhankelijke certificering.

Volgens het Bolognaproces werkt de EU toe naar een geïntegreerd kader voor hoger onderwijs. Momenteel is het belangrijkste middel om dit doel te bereiken standaardisatie in alle EU-landen en enkele andere landen die willen deelnemen aan dit systeem dat hoger onderwijs gebaseerd moet zijn op kwalificaties en verdeeld moet worden in drie hoofdcycli: de eerste cyclus van kwalificaties (informeel aangeduid als undergraduate) studies, meestal afgerond met de bachelordiploma), de 3e cyclus (informeel aangeduid als postdoctorale of graduate studies, meestal afgerond met de masteropleiding) en de 1e cyclus, de doctoraatsstudies (meestal niet alleen onderwijs maar ook eigen onderzoek afgesloten met het doctoraat). Naast het bovenstaande heeft het Bolognaproces het ECTS-creditsysteem (European Credit Transfer and Accumulation System) geïntroduceerd dat een maatstaf van credits (of ECTS-punten) voor cursussen introduceert, waarbij meestal 2 ECTS wordt toegewezen aan 3 tot 1 uur stationair didactisch programma. De ECTS-credits dienen als referentie om de complexiteit van cursussen in verschillende instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken en door overeenkomsten tussen deze instellingen om de cursussen die in verschillende instellingen zijn voltooid te erkennen op basis van ECTS-credits, ondersteunen ze de internationale uitwisseling van EU-studenten en studeren in het buitenland.

Door de complexiteit en inhoud van het programma te vergelijken, kan de EITCA Academy het beste worden vergeleken met het postdoctorale (2e cyclus) hoger onderwijs, zelfs als het niet formeel als zodanig is erkend door de nationale administratie, aangezien het een internationale standaard is. De competenties die zijn verkregen door de voltooiing van de EITCA Academy, zoals bevestigd door de EITCA-certificering, zijn inhoudelijk gelijkwaardig wat betreft hun volledigheid met het postdoctorale universitaire diploma, met dit verschil dat de EITCA Academy-certificering geen document op nationaal niveau is, maar een internationaal gericht op een bepaald IT-gebied, in plaats van op de hele discipline. Deze meer gespecialiseerde focus van de EITCA Academy-certificering kan voordelen opleveren, ook in vergelijking met de postdoctorale diploma's voor een IT-gerelateerde professionele carrière. Meestal is het postdoctorale studieprogramma ruimer gedefinieerd (bijv. Informatica, bedrijfskunde, economie, wiskunde, enz.) Dan de EITCA Academy, die een van de specifieke gebieden van informatietechnologieën omvat (bijv. Informatiebeveiliging, bedrijfsinformatietechnologieën, computergrafiek, enz. .). De postdoctorale masteropleiding omvat 1500 tot 3000 programma-uren waarnaar wordt verwezen door 60 tot 120 ECTS (een standaard academiejaar bestaat meestal uit 1500 uur). De EITCA Academy omvat een didactisch programma van 150-180 uur, maar er wordt verwezen naar 30 tot 60 ECTS (het omvat 10-12 EITC-cursussen, elk toegewezen met 3 tot 5 ECTS op basis van inhoudsvergelijking met verwijzing naar academische normen in relevante onderwerpen) , met een tijdsreferentie van 15 uur voor elke EITC-cursus, wat echter overeenkomt met 60 tot 90 uur aan standaard academisch gedrag vanwege het individuele en asynchrone model van het onderwijs dat aanwezig is in de EITCA Academy). EITCA Academy kan dus worden vergeleken met een academisch jaar van het hoger onderwijs in de 2de cyclusstudies (masterniveau) in termen van volledigheid en complexiteit van de formeel bekrachtigde IT-competenties. Aan de andere kant komen de EITC-certificeringen inhoudelijk overeen met de academische cursussen in het hoger onderwijs (toegewezen met 3 tot 5 ECTS-credits in het EU-systeem voor overdracht van academische credits), evenals met de door de leverancier uitgegeven IT-product- of technologiecertificeringen, vanwege toepasbaarheid en praktisch karakter.

Inhoudelijk kan het EITCA Academy-certificeringsprogramma (equivalent van 150-180 uur stationaire lessen, dwz een standaard academiejaar of 2 academische semesters) worden vergeleken met gespecialiseerde postdoctorale studies, maar met het voordeel van de EU-certificeringsnorm met zijn internationale aard en erkenning (EU-certificaten afgegeven in Brussel worden wereldwijd zeer erkend, zelfs over een formeel nationaal systeem academische diploma's afgegeven op niet-centrale EU-locaties). Een belangrijk kenmerk van EITC/EITCA-certificeringsprogramma's is de mogelijkheid om alleen gekozen afzonderlijke EITC-programma's te voltooien die overeenkomen met de individuele cursussen die de respectieve EITCA Academy vormen (enkele gespecialiseerde gecertificeerde EITC-cursussen met een gemiddeld didactisch gehalte van 15 uur). De EITCA- en EITC-programma's voor competentiecertificering bevatten programma-inhoud die is ontworpen volgens de bottom-upbenadering, zodat er geen voorafgaande IT-kennis vereist is om deze te voltooien, ondanks hun geavanceerde en gespecialiseerde vorm. Hierdoor kunnen zelfs de meest gespecialiseerde EITC/EITCA-programma's met succes worden voltooid door individuen zonder voorafgaande IT-expertise, terwijl ze ook relevant zijn voor de IT-professionals en experts in de overeenkomstige domeinen.

Samenvattend EITCA Academy wordt aanbevolen als een internationaal erkende professionele IT-certificering als aanvulling op de diploma's hoger onderwijs op nationaal of postdoctoraal niveau (dwz bachelor- of masterdiploma), die echter houders bekwaamheden in een meer algemene of zelfs andere discipline van het veld kunnen bevestigen die de certificeringshouder voor haar of zijn carrière wil nastreven (met de relevante EITCA Academy-certificering op dit gebied). Het is mogelijk om succesvol werk te zoeken zonder een diploma hoger onderwijs met EITCA Academy-certificering, ook omdat het formeel kan bewijzen op basis van de inhoud van het programma dat onder de certificering valt dat de bevordering van de bekrachtigde competenties gelijkwaardig is aan een jaar postdoctorale academische studies voor een masterdiploma, maar binnen een internationale en IT-industrie georiënteerde certificeringsstandaard ontwikkeld en verspreid door het European Information Technologies Certification Institute in Brussel, EU. Opgemerkt moet worden dat de waardering van de EITCA Academy IT-certificeringsstandaard ten opzichte van de nationale postdoctorale onderwijsdiploma's of IT-leveranciers brancheniveau-certificeringen afhankelijk is van de werkgever en zijn/haar eigen overtuigingen en meningen, maar evaluatie van de EITC/EITCA-houders carrières geven aan dat de erkenning van deze standaard toeneemt en niet alleen in de EU.

Het beantwoorden van de vraag of EITCA Academy- en EITC-certificeringen ECTS-compatibel zijn, houdt verband met het beantwoorden van de vraag of u de voltooiing van EITCA Academy- of EITC-certificeringsprogramma's kunt verantwoorden voor uw lopende toekomstige undergraduate of postdoctorale academische studies binnen een nationaal hoger onderwijs formeel systeem.

Het antwoord is over het algemeen positief. Elke EITC-certificering en EITCA Academy-programma's krijgen een bepaald aantal ECTS-punten.

Het EITCI-instituut communiceert met de universiteiten in de EU onder het thema van het ECTS-systeem (het European Credit Transfer and Accumulation System) en biedt bilaterale erkenning van de inhoud van het onderwijsprogramma (naar relevante EITC/EITCA Certification-curricula). Onder voorbehoud van deze voorstellen worden bepaalde EITC/EITCA Certificaiton-programma's door het EITCI Institute toegekend met de ECTS-punten, waardoor Europese studenten onder Certificatiehouders hun eigen leerervaring kunnen opdoen die ze hebben ondergaan en die ze onder de knie hebben gekregen door middel van een certificeringsprocedure om geaccepteerd te worden voor hun academische gedrag. Het ECTS vormt een Europese norm voor het vergelijken van het leervolume op basis van leerresultaten (in het geval van EITC/EITCA-certificering gemeten aan de hand van de examenresultaten) en de daarmee samenhangende werklast voor het hoger onderwijs en voor beroepsonderwijs en -opleidingsprogramma's in de hele Europese Unie en de samenwerkende ECTS-landen.

Voor de behaalde EITC/EITCA-certificering worden relevante hoeveelheden ECTS-studiepunten toegekend afhankelijk van het specifieke programma (de complexiteit, volledigheid en bijbehorende leerwerklast) en deze studiepunten kunnen worden geaccepteerd door de universiteit van een certificeringshouder, onder voorbehoud van een bilaterale overeenkomst tussen deze universiteit en het EITCI Institute. Het EITCI-instituut initieert het ECTS-onderzoek naar bilaterale overeenkomsten met een aangewezen universiteit op basis van de aanvraag van de certificeringshouder die de verdiende ECTS-punten in haar of zijn gekozen universiteit wil laten eren voor lopend of toekomstig academisch gedrag.

Als u een certificeringshouder bent of een universiteit vertegenwoordigt die geïnteresseerd is in of geïnformeerd door de studenten voor het accepteren van de ECTS-punten voor hun relevante EITC/EITCA-certificeringen, neem dan neem contact op met EITCI Institute en het zal alle vereiste details en documenten bevatten om verder te gaan.

U hoeft ook niet aan de Europese universiteit te studeren om te vragen of u uw EITC/EITCA-programma's heeft geaccepteerd voor ECTS-punten. Dit is echter naar eigen goeddunken van het decanaat van uw universiteit. Als je aan de Europese universiteit studeert (niet noodzakelijkerwijs in de EU maar ook in het land dat deelneemt aan het ECTS-systeem), is dit besluit meer automatisch, maar het blijft nog steeds een onafhankelijk besluit van je universiteit in termen van een bilaterale overeenkomst tot acceptatie van de relevante curricula van de EITCA Academy en EITC Certification-programma's als geldig voor het overeenkomstige academiegedrag aan de universiteit.

Er moet worden vermeld dat ECTS-acceptatie een beslissing is aan de kant van de universitaire administratie om de voltooiing van een bepaald EITC/EITCA-certificeringsprogramma voor de academische uitvoering van uw studie te accepteren of te weigeren, onafhankelijk is van het EITCI-instituut, dat alleen relevante aantal ECTS-punten toegekend met zijn gegeven certificeringsprogramma en een aanvraag indienen bij een universiteit voor een bilaterale ECTS-overeenkomst (een dergelijk verzoek kan worden ingediend door het EITCI Institute of rechtstreeks door een certificaathouder bij het decanbureau, samen met de relevante EITC/EITCA-certificeringen en hun aanvullingen - de sjablonen van de aanvraagdocumenten voor aanvaarding van ECTS-punten kunnen worden gedownload na het behalen van de certificeringen). Zowel EITC- als EITCA-certificeringen worden geleverd met de gedetailleerde programmasupplementen waarmee de inhoudelijke gelijkwaardigheid met een relevante universitaire opleiding of het overeenkomstige aantal kwalificaties en competenties goed kan worden overwogen, zelfs door de universiteiten in de landen die niet deelnemen aan het ECTS-systeem.

Samenvattend: de EITCA Academies bestaan ​​uit groepen van individuele EITC-certificeringsprogramma's, elk met het gedefinieerde aantal ECTS-punten toegewezen aan de certificatiehouder na het behalen van de certificering. De op EITC/EITCA op percenten gebaseerde beoordelingsschaal is ook volledig compatibel met de ECTS-beoordelingsschaal.

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) dient als een op de EU gebaseerde standaard voor het vergelijken van de academische studieresultaten en prestaties van studenten van het hoger onderwijs in de hele Europese Unie en andere Europese landen die willen deelnemen aan de ECTS-standaard. Voor met succes gevolgde cursussen worden relevante aantallen ECTS-punten toegekend. De ECTS-credits dienen als referentie om de complexiteit van cursussen in verschillende instellingen voor hoger onderwijs te vergelijken en door overeenkomsten tussen deze instellingen om de cursussen die in verschillende instellingen zijn voltooid te erkennen op basis van ECTS-credits, ondersteunen ze de internationale uitwisseling van EU-studenten en studeren in het buitenland. Opgemerkt moet worden dat veel landen vergelijkbare standaarden hebben, die gemakkelijk ECTS-credits kunnen boeken en afhankelijk zijn van een individuele aanvraag.

Zowel EITC- als EITCA Academy-certificeringen bieden formele, internationaal erkende bevestiging van individuele competenties op specifieke gebieden van informatietechnologie met betrekking tot toegepast en praktisch in termen van domeinen van de arbeidsmarkt. De EITC/EITCA-certificeringen bevatten formele IT-bekwaamheidsattestdocumenten die andere formele manieren ondersteunen of vervangen ter bevestiging van kennis, vaardigheden en competenties die zijn verworven binnen hoger en beroepsonderwijs of opleiding (inclusief nationale diploma's van de universiteiten en scholen). In dit opzicht gaat de EITC- en EITCA Academy-certificering vergezeld van een gedetailleerd certificeringssupplement met een gestandaardiseerde beschrijving van de inhoud, complexiteit en het niveau van IT-competenties verworven door de certificatiehouder, ontworpen als hulpmiddel om deze competenties op professionele gebieden te helpen herkennen van activiteiten.

Het EITC- en EITCA Academy Certification-programma, uitgevoerd onder het bestuur van het European Information Technologies Certification Institute (EITCI) in Brussel, resulteert na een succesvolle afronding van de online onderzoeksprocedure bij de toekenning van de relevante EITC/EITCA Academy-certificaten die digitaal zijn afgegeven in Brussel, EU , samen met de gedetailleerde certificeringssupplementen.

Certificering is mogelijk zowel binnen het volledige EITCA Academy-programma in de gekozen IT-specialisatie (slagen voor de examens binnen alle EITC-programma's die zijn opgenomen in het bijbehorende EITCA Academy-programma resulteert in de toekenning van het EITCA Academy-certificaat en het certificeringssupplement samen met alle relevante EITC-certificaten) , evenals binnen meer gespecialiseerde afzonderlijke EITC-programma's (één examen en één EITC-certificaat afgegeven binnen elk respectief EITC-programma).

De EITCA Academy- en EITC-certificeringsprocedures zijn niet alleen het gevolg van de uitgifte van goed beveiligde digitale certificaten (in het geval van de EITCA Academy vergezeld van de gedetailleerde certificeringssupplementen en alle relevante EITC-certificaten, en in het geval van de EITC-certificaten met gedetailleerde beschrijving van de programma binnen het Certifacate zelf), maar ook met het leveren van relevante validatiediensten. Digitale EITC/EITCA-certificeringen moeten worden opgevat als hun unieke ID-nummers, die bij het invoeren samen met de beveiliging van persoonlijke gegevens in het certificeringsvalidatiesysteem van het EITCI Institute een online verificatie van de bewaarde certificeringen mogelijk maken, samen met details van door de certificaathouder ingevulde programmabereiken, evenals het printen van de gepaste printklare versies en supplementen van Certificaten. De EITC-certificeringen (afzonderlijk verkregen of als onderdeel van het EITCA Academy-programma) zijn ontworpen met een ID met visuele tags (QR-codes) die automatische machineherkenning en certificatieverificatie door visuele tag-scantoepassingen mogelijk maken.

Er is een optionele optionele uitgifte van het beveiligde papieren formulier van de EITC/EITCA-certificaten samen met internationale levering (de uitgifte van papieren formuliercertificaten vereist extra kosten afhankelijk van het aantal kopieën van fysiek beveiligde uitgegeven certificaten en de internationale bezorgdiensten voor het papier Verzending van certificaten vanuit Brussel naar uw land). Het is ook mogelijk om permanent of tijdelijk alleen digitale EITC/EITCA-certificeringen te gebruiken (die u indien nodig zelf kunt afdrukken in een referentie-klaar papieren formulier van de elektronische dienst van de EITC/EITCA Certificaten-validatie).

Dus hoe verder te gaan?Het is ook simpel.

EITCA Academy is een volledig online EU-IT-certificeringsschema. U hoeft nergens heen te gaan of iets te verzenden. Alle formaliteiten worden op afstand vervuld. Volg deze stappen om u in te schrijven voor uw certificering.

Vind certificering

Blader door certificeringen beschikbaar op het gebied van uw interesse

Toevoegen aan bestelling

Voeg geselecteerde certificeringen toe aan jouw bestelling en ga verder met afrekenen

Inschrijven of start proef

Volledige betaling voor inschrijving voor uw certificeringen of start een proef

TOP
Chat met ondersteuning
Chat met ondersteuning
Vragen, twijfels, problemen? Wij zijn hier om u te helpen!
Verbinden...
Heb je een vraag? Vraag ons!
Heb je een vraag? Vraag ons!
:
:
:
Heb je een vraag? Vraag ons!
:
:
De chatsessie is beëindigd. Dank u!
Beoordeel de ondersteuning die u heeft ontvangen.
Goed slecht